1.  Địa điểm Manukau

Địa điểm Manukau

Trường đại học AUT

Monday 07-12-2015

Trường đại học AUT

Được thành lập từ năm 1895, với sự phát triển nhanh chóng, hiện nay, AUT đã trở thành trường đại học lớn thứ 3 tại New Zealand với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường nhận đuợc việc làm cao nhất trong các trường tại New Zealand

Các bài viết khác ...Thành tích


Gọi Ngay: 0982039968