1.  Địa điểm Manukau

Địa điểm Manukau

Trường đại học AUT

Monday 07-12-2015

Trường đại học AUT

Được thành lập từ năm 1895, với sự phát triển nhanh chóng, hiện nay, AUT đã trở thành trường đại học lớn thứ 3 tại New Zealand với tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp ra trường nhận đuợc việc làm cao nhất trong các trường tại New Zealand

Các bài viết khác ...Thành tích