1.  Địa điểm Invercargill

Địa điểm Invercargill

Học viện Kỹ thuật công nghệ miền Nam SIT

Monday 07-12-2015

Học viện Kỹ thuật công nghệ miền Nam SIT

Với hơn 40 năm thành lập và phát triển, SIT đã có một lịch sử đầy tự hào về giáo dục và đào tạo nhiều sinh viên có nền tảng giáo dục chất lượng về Tiếng Anh, Chứng chỉ, Cao đẳng, Đại học và sau Đại học.

Các bài viết khác ...Thành tích
  • VNPC tự hào đón nhận Chứng nhận Silver Agent của Hội đồng Anh 2016
  • Thanh tích và giải thưởng vnpc
  • Thanh tích và giải thưởng vnpc 1