Đị điểm Clark

Du học Philippines: Học tiếng Anh theo mô hình chiến binh tại trường Anh Ngữ CIP

Friday 17-11-2017

Du học Philippines: Học tiếng Anh theo mô hình chiến binh tại trường Anh Ngữ CIP

Với lộ trình đào tạo chi tiết và cam kết đầu ra cho du học sinh, CIP đưa ra những chương trình đào tạo rất chất lượngcho các bạn đi du học Philippines

Du học Philippines trường anh ngữ HELP - CLARK

Friday 17-11-2017

Du học Philippines trường anh ngữ HELP - CLARK

Trường anh ngữ Help cơ sở Clark với mô hình đào tạo Semi Sparta – một nửa quân đội (bớt khắt khe hơn mô hình Sparta)

Du học Philippines tại trường Anh Ngữ CIP - Trường có tỷ lệ giáo viên bản ngử cao nhất

Saturday 09-12-2017

Du học Philippines tại trường Anh Ngữ CIP - Trường có tỷ lệ giáo viên bản ngử cao nhất

Bạn đang bị thu hút bởi chương trình học tiếng Anh tại Philippines bởi chi phí rẻ, môi trường tiếp xúc hoàn toàn bằng tiếng Anh?

Các bài viết khác ...Thành tích


Gọi Ngay: 0982039968