Trợ cấp học phí ngành du lịch Singapore

Trợ cấp học phí đến S$ 4,000 (tương đương 50.000.000 VND) cho hs đăng ký chương trình Cao Đẳng Du Lịch WSQ (gồm tuition grant S$ 1000 + Free Enrichment Modules S$ 3,000 - attached)

Lợi ích chương trình Cao Đẳng Du Lịch WSQ:

- Chương trình học hoàn toàn của chính phủ Singapore tài trợ, nhằm đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng cho nhu cầu của ngành du lịch Singapore (Singapore cần từ 50,000 đến 60,000 nhân lực mới trong ngành du lịch trong năm 2009 và 2010)

- Được cấp bằng bởi Cơ quan phát triển nguồn nhân lực Singapore (WDA), và được Bộ lao động Singapore (MOM) công nhận khi xin thị thực làm việc và định cư lâu dài (S-Pass).

- Chương trình học 1 năm + 1 năm thực tập từ S$ 500 – 800/tháng.

- Được ghi danh vào thẳng năm 2 Cử nhân đại học Southern Cross University tại TMIS.

Khai giảng : 26/10/2009

Học phí: S$ 12,800

Phí visa trọn gói : S$ 214

Điều kiện ghi danh : Từ 16 tuổi trở lên và tối thiểu hết lớp 10

Chi sẻ :

Tin Liên Quan