Du học Canada ngành kế toán tại trường Humber College

Toronto là một trong ba thị trường tài chính hàng đầu của Bắc Mỹ và dẫn đầu về các dịch vụ chuyên nghiệp trong các lĩnh vực đảm bảo, kiểm toán và thuế. Khi tốt nghiệp chương trình của trường Humber College, bạn có thể kết hợp đào tạo kế toán cao cấp của mình với vô số cơ hội việc làm. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Kế toán tại trường Humber College - Canada.

Du học Canada ngành kế toán tại trường Humber College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Kế toán tại trường Humber College - Canada.
Chương trình cấp bằng Kế toán - Kinh doanh của Humber cung cấp cho bạn nền giáo dục kế toán toàn diện với đào tạo về các thủ tục và lý thuyết kế toán, thuế, luật kinh doanh, hệ thống thông tin và quản lý. Bạn sẽ có được kinh nghiệm thực tế về phần mềm tiêu chuẩn ngành bao gồm Hồ sơ (thuế cá nhân), Access, Excel, Power BI, QuickBooks, Kế toán SAGE 50 (trước đây gọi là Kế toán đơn giản) và SAGE Accpac Plus.

Bạn sẽ học kế toán từ các giảng viên có liên kết trong ngành, những người cam kết cung cấp cho bạn chương trình đào tạo kế toán thực hành, thực hành để giúp bạn tiến lên. Các khóa học đa dạng trong chương trình của chúng tôi giúp bạn phát triển các kỹ năng kinh doanh trên diện rộng bao gồm quản trị nguồn nhân lực, viết kinh doanh, kinh tế vĩ mô và tài chính. Bạn có thể chọn học trong bốn học kỳ liên tiếp nếu bạn muốn đẩy nhanh con đường tốt nghiệp của mình.

Bất cứ lúc nào, bạn có thể chuyển sang chương trình cao đẳng nâng cao Quản trị Kinh doanh - Kế toán trong ba năm. Nếu bạn chuyển sang bằng tốt nghiệp nâng cao 3 năm trong học kỳ thứ hai của mình, bạn sẽ đủ điều kiện để đăng ký một suất trong chương trình co-op tùy chọn.

Ngoài lớp học, các chương trình kế toán tại Humber College được hỗ trợ bởi Trung tâm Kế toán.

2. Cơ hội nghề nghiệp
Chương trình đào tạo chuyên sâu và thực tế sẽ giúp bạn trở thành ứng viên có nhu cầu cho nghề nghiệp trong: các khoản phải trả, khoản phải thu, kế toán chi phí, kế toán sổ cái, kế toán tổng hợp, tín dụng và thu tiền, kiểm soát hàng tồn kho, kế toán tiền lương, kiểm toán nội bộ / bên ngoài, kế hoạch tài chính và phân tích, kế toán tài chính, kế toán quản trị, khai thuế và quản lý tuân thủ.

Thông qua chương trình, bạn sẽ có được kiến thức sâu sắc về quản trị kinh doanh và thực tiễn kế toán hiện hành bao gồm các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS), và bạn sẽ được cập nhật phần mềm kế toán có liên quan. Bạn sẽ chuẩn bị để tạo ra sự khác biệt về phúc lợi tài chính của các tổ chức ở cả khu vực tư nhân và nhà nước. 

Du học Canada ngành kế toán tại trường Humber College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Humber College

3.1 Diploma of Accounting, Business: Cao đẳng Quản trị kinh doanh

 • Thời gian: 2 năm 
 • Campus: North
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 16350 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: Criscos code 02211
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học:
Semester 1

 • ACCT 111: Introduction to Accounting 1
 • ACCT 120: Information Systems Applications
 • BLAW 150: Business Law
 • BMTH 120: Mathematics of Finance
 • GNED 101: An Introduction to Arts and Sciences
 • WRIT 100: College Reading and Writing Skills 

Semester 2

 • ACCT 151: Introduction to Accounting 2
 • ACCT 152: Computerized Accounting: Simply
 • ACCT 153: Cost Accounting 1
 • BMGT 205: Human Resources Administration
 • WRIT 200: Workplace Writing Skills

Select 1 from the following courses

 • GNED: General Elective 

Semester 3

 • ACCT 203: Introduction to Income Tax
 • ACCT 205: Intermediate Financial Accounting: Part A
 • ACCT 252: Cost Accounting 2
 • BECN 150: Microeconomics (Business)
 • BSTA 200: Business Statistics

Select 1 from the following courses

 • GNED: General Elective 

Semester 4

 • ACCT 204: Computerized Accounting: Accpac Plus
 • ACCT 290: Business Placement
 • BECN 200: Macroeconomics (Business)

Select 3 from the following courses

 • ACAF: Adv Cert-Acctg & Fin Electives

Select 3 from the following courses

 • CIB: Cnd Inst-Bookeeping Electives

3.2 Advanced Diploma of Accounting, Business Administration: Cao đẳng nâng cao Quản trị Kinh doanh - Kế toán (Co-op)

 • Thời gian: 3 năm 
 • Campus: North
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 16 350 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: Criscos code 02111
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam or Tốt nghiệp khóa Diploma of Accounting, Business Management, IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5 

Các môn học:
Semester 1

 • ACCT 111: Introduction to Accounting 1
 • ACCT 120: Information Systems Applications
 • BLAW 150: Business Law
 • BMTH 120: Mathematics of Finance
 • GNED 101: An Introduction to Arts and Sciences
 • WRIT 100: College Reading and Writing Skills 

Semester 2

 • ACCT 151: Introduction to Accounting 2
 • ACCT 152: Computerized Accounting: Simply
 • ACCT 153: Cost Accounting 1
 • BMGT 205: Human Resources Administration
 • WRIT 200: Workplace Writing Skills

Select 1 from the following courses

 • GNED: General Elective 

Semester 3

 • ACCT 203: Introduction to Income Tax
 • ACCT 205: Intermediate Financial Accounting: Part A
 • ACCT 252: Cost Accounting 2
 • BECN 150: Microeconomics (Business)
 • BSTA 200: Business Statistics

Select 1 from the following courses

 • GNED: General Elective 

Semester 4

 • ACCT 150: Computer Applications: Accounting
 • ACCT 204: Computerized Accounting: Accpac Plus
 • ACCT 255: Intermediate Financial Accounting: Part B
 • ACCT 285: Intermediate Financial Accounting: Part C
 • ACCT 308: Financial Controllership 1
 • BECN 200: Macroeconomics (Business) 

Semester 5

 • ACCT 312: Income Tax 2
 • ACCT 322: Auditing 1
 • ACCT 360: Advanced Financial Accounting
 • BISM 201: Business Systems
 • BSTA 320: Quantitative Methods
 • MKTG 111: Marketing Fundamentals 

Semester 6

 • ACCT 323: Auditing 2
 • ACCT 352: Financial Controllership 2
 • ACCT 355: Business Strategies
 • ACCT 357: Data Analytics for Decision Making
 • ACCT 390: Business Placement

3.3 Bachelor of Commerce - Accounting: Cử nhân Thương mại – Kế toán

 • Thời gian: 4 năm 
 • Campus: North
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 19 856 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: Criscos code 22211
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam or Tốt nghiệp khóa Diploma or Advanced Diploma of Accounting, Business Management, IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5 

Các môn học:
Semester 1

 • ACCT 1000: Introductory Financial Accounting
 • ECON 1000: Microeconomics
 • LAW 1000: Business Law
 • MKTG 1000: Marketing

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective 

Semester 2

 • BUS 1500: Business Information Systems
 • BUS 1501: Business Communications
 • ECON 1500: Macroeconomics
 • MGMT 1500: Organizational Behaviour
 • STAT 1112: Statistics for Business 

Semester 3

 • ACCT 2000: Introduction to Financial Accounting 2
 • HRM 2000: Human Resources Management
 • STAT 2112: Quantitative Methods for Business

Select 2 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective 

Semester 4

 • ACCT 2500: Intermediate Financial Accounting 1
 • BUS 3001: Business Research Methods
 • FIN 2500: Financial Management
 • MGMT 2500: Operations Management

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective 

Semester 5

 • ACCT 3000: Introductory Management Accounting
 • ACCT 3002: Taxation 1: Personal
 • ACCT 3003: Intermediate Financial Accounting 2
 • BUS 3004: Business Career Development
 • FIN 3500: Financial Management 2

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective 

Semester 6

 • ACCT 3001: Computerized Accounting
 • ACCT 3501: Taxation 2: Corporate
 • ACCT 3502: Intermediate Management Accounting
 • ACCT 3503: Auditing 1
 • ACCT 3504: Data Analytics for Accountants 

Work Experience - SEM 6C

 • ACCT 3099: Paid Work Term

Semester 7

 • ACCT 4000: Advanced Management Accounting
 • ACCT 4001: Advanced Financial Accounting
 • ACCT 4002: Emerging Issues in Accounting
 • ACCT 4004: Advanced Auditing
 • ACCT 4503: Case Studies in Accounting 

Semester 8

 • ACCT 4005: Professional Ethics
 • ACCT 4500: Accounting Theory
 • ACCT 4501: Internal Controls
 • MGMT 4502: Strategic Management

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective

Cả bằng tốt nghiệp Kế toán Kinh doanh hai năm và các chương trình cấp bằng cao đẳng Quản trị Kinh doanh - Kế toán trong ba năm, Cử nhân 4 năm đều cung cấp các lộ trình cho sinh viên muốn theo đuổi chứng chỉ Kế toán viên Chuyên nghiệp Ontario Chartered (CPA). Khi được công nhận là tín chỉ chuyển tiếp đối với bằng đại học đủ điều kiện, bằng tốt nghiệp Kế toán-Kinh doanh hai năm và bằng tốt nghiệp nâng cao Quản trị Kinh doanh - Kế toán trong ba năm hỗ trợ việc hoàn thành các yêu cầu của khóa học Dự bị CPA. Chương trình đào tạo 4 năm tại Humber sẽ cung cấp cho bạn kỹ năng và sự tự tin để thành lập công ty hoặc cơ sở hành nghề kế toán của riêng bạn Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan