Du học Canada ngành quản lý chăm sóc sức khỏe tại trường Humber College

Theo Conference Board of Canada, lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, bao gồm các tổ chức chăm sóc sức khỏe; giáo dục sức khỏe và nghiên cứu; các ngành khoa học sức khỏe và đời sống (bao gồm dược phẩm, công nghệ sinh học, thiết bị y tế, tin học y tế); và chính phủ sử dụng hàng ngàn người ở Ontario. Nó là một yếu tố chính trong năng suất và sự tăng trưởng và sức mạnh của nền kinh tế. Ví dụ, ở Ontario, hơn 40% tổng chi tiêu chương trình của chính quyền tỉnh bang sẽ được dành cho y tế và chăm sóc dài hạn theo kế hoạch Ngân sách Ontario 2018 cho các năm tài chính 2019-20 và 2020-21. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Quản lý chăm sóc sức khỏe tại trường Humber College - Canada.

Du học Canada ngành quản lý chăm sóc sức khỏe tại trường Humber College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Quản lý chăm sóc sức khỏe tại trường Humber College - Canada.
Chương trình cấp bằng Cử nhân Thương mại - Quản lý Chăm sóc sức khỏe của Humber mang đến cho bạn sự kết hợp tối ưu giữa kinh doanh cốt lõi và các kỹ năng cụ thể về chăm sóc sức khỏe để khởi đầu sự nghiệp của bạn ở một trong những lĩnh vực thú vị nhất và phát triển nhanh nhất của Canada.

Trong chương trình của chúng tôi, bạn sẽ bắt đầu bằng cách đạt được các kỹ năng kinh doanh cơ bản về kế toán và quản lý tài chính, kinh tế, luật, quản lý hoạt động, hành vi tổ chức, thống kê và phương pháp định lượng. Sau đó, bạn sẽ tập trung vào việc phát triển các kỹ năng cụ thể về chăm sóc sức khỏe được các nhà tuyển dụng đánh giá cao và săn đón. Các khóa học chuyên ngành chăm sóc sức khỏe của chúng tôi bao gồm tin học y tế, dữ liệu y tế và phân tích, tổ chức và quản lý dịch vụ y tế, quản lý tài chính chăm sóc sức khỏe, sức khỏe dân số, chính sách và đánh giá.

2. Cơ hội nghề nghiệp
Sau khi tốt nghiệp, sinh viên sẽ làm việc ở các lĩnh vực sau: bệnh viện, văn phòng y tế, tổ chức chăm sóc cộng đồng, y tế công cộng, công ty tư vấn chăm sóc sức khỏe, công ty dịch vụ chuyên nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp, tổ chức tư vấn và chính phủ. Sinh viên tốt nghiệp của chương trình sẽ có vị trí tốt để đáp ứng nhu cầu của ngành với kiến thức học thuật và ứng dụng mạnh mẽ trong các nguyên tắc kinh doanh và ứng dụng vào các vấn đề và nhu cầu riêng của ngành y tế.

Du học Canada ngành quản lý chăm sóc sức khỏe tại trường Humber College

3. Chi tiết về khóa học tại trường Humber College

Bachelor of Commerce - Healthcare Management: Cử nhân thương mai – Quản lý chăm sóc sức khỏe.

 • Thời gian: 4 năm 
 • Campus: North
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 19,856 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: Criscos code HM411
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học:
Semester 1

 • ACCT 1000: Introductory Financial Accounting
 • ECON 1000: Microeconomics
 • LAW 1000: Business Law
 • MKTG 1000: Marketing

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective 

Semester 2

 • BUS 1501: Business Communications
 • ECON 1500: Macroeconomics
 • MGMT 1500: Organizational Behaviour
 • STAT 1112: Statistics for Business

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective 

Semester 3

 • BUS 1500: Business Information Systems
 • HRM 2000: Human Resources Management
 • STAT 2112: Quantitative Methods for Business

Select 1 from the following courses

 • BDEG: Business Degree Elective

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective 

Semester 4

 • FIN 2500: Financial Management
 • HCM 2500: Policy and Evaluation 1
 • MGMT 2500: Operations Management

Select 1 from the following courses

 • BDGE: Business Degree Elective

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective 

Semester 5

 • ACCT 3000: Introductory Management Accounting
 • BUS 3001: Business Research Methods
 • BUS 3004: Business Career Development
 • HCM 3000: Population Health
 • HCM 3001: Health Data and Analysis

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective 

Semester 6

 • ECON 3500: Health Economics
 • HCM 3501: Healthcare Financial Management
 • HCM 3502: Using Healthcare Research
 • MGMT 3500: Project Management

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective 

Work Experience - SEM 6C

 • HCM 3550: Paid Work Term 

Semester 7

 • HCM 4000: Health Informatics
 • HCM 4001: Healthcare Strategy and Markets
 • HCM 4002: Healthcare Law and Ethics
 • MGMT 4502: Strategic Management

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective 

Semester 8

 • HCM 4500: Healthcare Systems: Organizations
 • HCM 4501: Health Services Organization and Management
 • HCM 4502: Policy and Evaluation 2
 • HCM 4503: Senior Level Business Project

Select 1 from the following courses

 • DEGE: Degree Breadth Elective    

Khi bạn hoàn thành chương trình Cử nhân Quản lý chăm sóc sức khỏe, bạn sẽ được chuẩn bị tốt và đủ điều kiện cho các vị trí đầu vào trong quản lý chăm sóc sức khỏe trong một số lĩnh vực bao gồm chính phủ, bệnh viện, cơ quan, nhà cung cấp khu vực tư nhân và tư vấn. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan