Du học Thụy Sĩ ngành quản trị khách sạn tại trường César Ritz Colleges

Hospitality Management dịch ra là quản trị ngành dịch vụ hiếu khách. Nới rộng ra, Hospitality Management còn là ngành học đang rất phổ biến trên thế giới, bao gồm các chuyên ngành nhỏ bên trong như Quản lý khách sạn, Quản lý sự kiện, Quản lý nhà hàng, Quản lý khu nghỉ dưỡng, Quản lý hội nghị…. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Quản trị Khách sạn tại trường César Ritz Colleges - SEG - Thụy Sĩ.

Du học Thụy Sĩ ngành quản trị khách sạn tại trường César Ritz Colleges

1, Tổng quan về chương trình học ngành Quản trị Khách sạn tại trường César Ritz Colleges - SEG - Thụy Sĩ
César Ritz là một trường kinh doanh hàng đầu với tinh thần kinh doanh và lòng hiếu khách. Đúc kết từ gần 40 năm kinh nghiệm và những đặc tính tiên phong của César Ritz, César Ritz mang đến cho sinh viên trải nghiệm học tập đa trường. César Ritz nuôi dưỡng văn hóa khởi nghiệp, tính bền vững và khả năng lãnh đạo, trong một môi trường học tập hòa nhập, coi trọng tư duy độc lập, có tầm nhìn xa thông qua việc áp dụng các nghiên cứu và công nghệ mới nhất.
César Ritz coi trọng sự đổi mới và chấp nhận rủi ro, nhận thức đa văn hóa, và cách tiếp cận quan tâm đến sự phát triển cá nhân của học sinh. César Ritz tự hào về mạng lưới các nhà tuyển dụng và cựu sinh viên ngành khách sạn trên toàn thế giới. Sinh viên tốt nghiệp của César Ritz tiếp tục trở thành những chuyên gia thành công và những nhà lãnh đạo ngành vượt quá sự mong đợi của khách hàng thông qua sự cống hiến bền bỉ của họ cho sự xuất sắc.

2, Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực:

 • Ngành Quản trị khách sạn
 • Ngành Quản trị du lịch
 • Ngành Quản trị kinh doanh trong lĩnh vực nhà hàng khách sạn
 • Ngành Quản trị sự kiện
 • Ngành Quản trị Khách sạn

Du học Thụy Sĩ ngành quản trị khách sạn tại trường César Ritz Colleges

3, Chi tiết về các khóa học tại trường César Ritz Colleges - SEG - Thụy Sĩ.

3.1. Bachelor of Business Administration in Hospitality Management: Cử nhân Quản trị Kinh doanh trong Quản lý Khách sạn

 • Thời gian: 8 kỳ 
 • Campus: LE BOUVERET, BRIG
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 7, Tháng 10
 • Học phí tham khảo: 27 000 CHF/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Sinh hoạt phí tham khảo: 14 000 CHF/năm (áp dụng 2022)
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.0; IELTS 5.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học: 

YEAR 1: 
TERM 1 (11 WEEKS)

 • Introduction to Hospitality and Tourism Management
 • Management Information Systems
 • Nutrition, Health, and Special Diets
 • Personal Development and Life Skills
 • Introduction to Industry Experience
 • Introduction to Food Service
 • Language 1 (French or German)

TERM 2 (11 WEEKS)

 • Fine Dining Operations & Management
 • Business Writing
 • Wine and Beverage Management
 • Mathematics for Hospitality Business
 • Language 2 (French or German)
 • Internship
 • Switzerland or abroad (4-6 months)

YEAR 2: 
LE BOUVERET - TERM 3 (11 WEEKS)

 • Rooms Division Operations
 • Current Global and Social Issues
 • Business Statistics
 • Microeconomics for Hospitality Managers
 • Financial Accounting
 • LE BOUVERET - TERM 4 (11 WEEKS)
 • Hospitality Business Ethics
 • Hotel and Restaurant Design
 • Macroeconomics for the Tourism Industry
 • Managerial Accounting
 • Cultural Diversity in Organizations
 • BRIG - TERM 5 (11 WEEKS)
 • Hospitality and Tourism Law
 • International Politics
 • Food, Beverage, and Events Management
 • Decision Analysis for Entrepreneurs
 • Science for Sustainable Hospitality and Tourism
 • Internship
 • Switzerland or abroad (4-6 months)

YEAR 3: 
TERM 6 (11 WEEKS)

 • Innovation: From Creativity to Entrepreneurship
 • Financial Management
 • International Tourism
 • Business Start-up 1
 • Career Management
 • Quantitative Methods for Business

TERM 7 (11 WEEKS)

 • Hospitality Marketing for Entrepreneurs
 • Hospitality Operational Analysis
 • Service Operations Management
 • International Business and Entrepreneurship
 • Business Start-up 2

TERM 8 (11 WEEKS)

 • Chosen Specialization*
 • Human Resource Management
 • Economics for International Business and Entrepreneurship
 • Social Psychology of Hospitality
 • Hospitality Leadership and Organizational Behavior
 • Strategic Hotel Management
 • For Term 8, choose from one of our specializations 
 • ENTREPRENEURSHIP & INNOVATION
 • Entrepreneurial Operations: Launching a Start-up
 • Financial Entrepreneurship
 • Leading Innovative Strategies
 • FINANCE
 • Banking and the Financial Economy
 • Sustainable Finance: Environmental, Social,
 • and Governance Factors
 • Behavioral Finance
 • Leading with Finance

3.2. Master of Art in Tourism and Hospitality Management: Thạc sỹ Nghệ thuật trong Quản trị Du lịch và Khách sạn 

 • Thời gian: 2 kỳ 
 • Campus: BRIG
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 4, Tháng 10
 • Học phí tham khảo: 26 900 CHF/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Sinh hoạt phí tham khảo: 15 800 CHF/năm (áp dụng 2022)
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, GPA: 6.0; IELTS 6.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: 

TERM 1: 11 WEEKS
TERM 1 (11 WEEKS)

 • Creativity and Innovation for Competitive Advantage
 • Hospitality Industry Operations & Trends
 • Decision Making in Entrepreneurial Finance
 • Corporate Entrepreneurship for Hospitality and Tourism
 • Business Research Methods
 • Language (French or German)

TERM 2: 11 WEEKS

 • Strategic Marketing for Entrepreneurs
 • Risk, Crisis and Recovery in the Global Hospitality and Tourism Industry
 • Digital Marketing and e-Commerce in the Hospitality and Tourism Industry
 • Leading Success Through Human Capital
 • Business Sustainability in Hospitality and Tourism
 • Language (French or German)
 • Integrated Business Project & Internship
 • Business plan, consultancy project or dissertation. Can be done on campus, online, or during your internship.

César Ritz Colleges là một phần của Tập đoàn Giáo dục Thụy Sĩ - một liên minh của các trường nổi tiếng quốc tế chuyên về khách sạn, kinh doanh và nghệ thuật ẩm thực. Là sinh viên César Ritz Colleges, bạn sẽ tham gia cộng đồng sinh viên và cựu sinh viên toàn cầu, nơi bạn có thể chia sẻ lời khuyên và khám phá những cơ hội mới. Sinh viên tốt nghiệp của chúng tôi tiếp tục xây dựng sự nghiệp thành công trên nhiều ngành công nghiệp, cung cấp cho bạn một mạng lưới vô giá. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan