Du học Úc ngành công nghệ thông tin tại South Australian Institute of Business and Technology

South Australian Institute of Business and Technology cung cấp một loạt các chương trình chuyển tiếp đại học kết nối với một số lượng lớn các chương trình cử nhân tại Đại học Nam Úc. Ngoài ra bạn cũng có thể chuyển tiếp lên học tại những trường đại học khác khi được chấp nhận quy đổi tín chỉ tương đương và đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường. Ở bài viết này, VNPC sẽ giới thiệu đến bạn chương trình cao đẳng về ngành công nghệ thông tin tại trường và con đường chuyển tiếp lên cử nhân năm 2 của Đại học Nam Úc. 

Du học Úc ngành công nghệ thông tin tại South Australian Institute of Business and Technology

1, Tổng quan chương trình cao đẳng công nghệ thông tin của South Australian Institute of Business and Technology
Nếu bạn muốn theo đuổi sự nghiệp trong lĩnh vực CNTT, thì Văn bằng Công nghệ Thông tin là lý tưởng cho bạn. Nó cung cấp một giới thiệu rộng rãi về khoa học máy tính, vì vậy bạn có thể theo đuổi các nghiên cứu sâu hơn về các chuyên ngành như thiết kế phần mềm, hệ thống thông tin và thiết kế web. Bạn sẽ học tiếp năm thứ hai của chương trình cử nhân và có thể điều chỉnh điều này theo tham vọng nghề nghiệp của bạn. Văn bằng Công nghệ Thông tin cũng có thể dẫn đến các vị trí đầu vào trong ngành CNTT.

2, Cơ hội nghề nghiệp khi theo đuổi ngành công nghệ thông tin ở Úc:

 • Nhân viên phân tích dữ liệu
 • Lập trình viên
 • Nhân viên quản trị hệ thống
 • Kỹ sư phần mềm
 • Nhân viên phân tích hệ thống
 • Thiết kế website và dịch vụ internet
 • Chuyên viên kỹ thuật CNTT
 • Thiết kế games
 • Và các lĩnh vực có liên quan trong ngành CNTT

Du học Úc ngành công nghệ thông tin tại South Australian Institute of Business and Technology

3, Các chương trình cao đẳng công nghệ thông tin tại South Australian Institute of Business and Technology

Diploma of Information Technology

 • Thời gian: 1 – 2 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, 7
 • Học phí tham khảo: 
  • 25,600 AUD/ năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
  • 33600 AUD/ năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Hoàn thành lớp 12 trở lên với điểm tương đương IELTS 6.0 trở lên

Các môn học
Stage 1:

 • ESS001 Essential Study Skills 
 • ITN002 Information and New Media Technologies 
 • ARC002 Academic Research and Critical Enquiry 
 • MST001 Mathematics and Statistics 
 • PRG001 Programming 
 • CPP002 Communication, People, Place and Culture 
 • DES001 Design 
 • Elective Choose from: Media & Society, Early Career Development, Business Fundamentals, Human Biology, Physics 1

Stage 2:

 • COMP1039 Problem Solving and Programming 
 • INFT1030 Design Thinking Studio* 
 • COMP1046 Object Oriented Programming 
 • INFS1025 Data Driven Web Technologies 
 • INFT1016 Information Technology Fundamentals 
 • INFT1012 Network Fundamentals 
 • INFS1026 System Requirements and User Experience 
 • INFT1031 System Requirements Studio*

Các khóa học sẽ lên package năm 2 của Đại học Nam Úc sau khi hoàn thành chương trình Diploma:

 • Bachelor of Information Technology 
 • Bachelor of Information Technology (Networking and Cybersecurity) 
 • Bachelor of Information Technology (Games and Entertainment Design)
 • Bachelor of Information Technology (Software Development) 
 • Bachelor of Information Technology (Mobile Application Development) 
 • Bachelor of Software Engineering (Honours)
 • Bachelor of Business (Information, Strategy and Management)

Các khóa học sẽ lên package năm 1 của Đại học Nam Úc sau khi hoàn thành chương trình Diploma:

 • Bachelor of Design (Product Design)

South Australian Institute of Business and Technology đảm bảo con đường chuyển tiếp thành công đến Đại học Nam Úc. Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng khoa học (máy tính, công nghệ thông tin) tại trường bạn có thể lựa chọn học lên các chuyên ngành mà bạn mong muốn tại Đại học Nam Úc. Nếu bạn quan tâm đến chương trình học này, liên hệ với VNPC để được tư vấn thông tin chi tiết bạn nhé!

Chi sẻ :

Tin Liên Quan