Du học Úc ngành kinh doanh tại Eynesbury College

Eynesbury College cung cấp một loạt các chương trình chuyển tiếp đại học kết nối với một số lượng lớn các chương trình cử nhân tại Đại học Nam Úc và Đại học Adelaide. Ngoài ra bạn cũng có thể chuyển tiếp lên học tại những trường đại học khác trong hệ thống của tập đoàn giáo dục Navitas Group. Ở bài viết này, VNPC sẽ giới thiệu đến bạn chương trình cao đẳng 1 năm về ngành kinh doanh tại trường Eynesbury College. 

Du học Úc ngành kinh doanh tại Eynesbury College

1. Tổng quan chương trình cao đẳng tại Eynesbury College
Chương trình cao đẳng 2 năm tại trường

 • Diploma of Business Studies
 • Diploma of Computing & IT Studies 

Các chương trình cao đẳng 2 giai đoạn phù hợp với những học sinh đã học chương trình tương đương hết năm học lớp 11. Chương trình Hai Giai đoạn bao gồm Giai đoạn 1 (2 hoặc 3 học kỳ) và Giai đoạn 2 (thêm 2 hoặc 3 học kỳ), tạo nên tổng thời gian học của 4 - 6 học kỳ. Sinh viên tốt nghiệp Giai đoạn 2 của chương trình cao đẳng sẽ đủ điều kiện vào năm 2 đại học. 

Chương trình cao đẳng 1 năm

 • Diploma of Business
 • Diploma of Computing & IT
 • Diploma of Engineering

Các chương trình cao đẳng một năm phù hợp với những sinh viên đã học tương đương với năm 12. Chương trình một năm của Úc được học trong 2 hoặc 3 học kỳ. Sinh viên tốt nghiệp cao đẳng một năm sẽ đủ điều kiện vào năm 2 của bằng cử nhân liên quan.

Du học Úc ngành kinh doanh tại Eynesbury College

Chương trình cho phép sinh viên sau tốt nghiệp có thể vào các trường đại học hàng đầu liên kết với Eynesbury College đã kể trên. . 

Ưu điểm của khóa học cao đẳng của Eynesbury College
Chương trình Cao đẳng của Eynesbury College cung cấp cho sinh viên những lợi thế sau: 

 • Kỹ năng bắt đầu làm việc 
 • Chuẩn bị kỹ lưỡng để chuyển tiếp thuận lợi sang các khóa học đại học tại các trường đại học hàng đầu nước Úc 
 • Lớp học được tổ chức ở khu vực thành phố Adelaide Nam Úc
 • Phương pháp giảng dạy thực hành, thiết thực 
 • Lớp học nhỏ, cá nhân 
 • Hỗ trợ học tập bổ sung 
 • Có thể được hoàn thành trong tổng số 8 tháng 

Chương trình phù hợp với ai?

Chương trình cao đẳng lý tưởng cho: 

 • Sinh viên quốc tế muốn thực hiện một bằng cấp và phát triển các kỹ năng học tập, ngôn ngữ và văn hóa cần thiết để thành công tại Úc. 
 • Sinh viên quốc tế mới đến du học tại Úc muốn làm quen với môi trường học tập trước khi bước vào khóa chính tại trường đại học. 
 • Học sinh chưa hoàn thành chương trình học tương đương với năm học 12 (năm cuối) của Úc. 

2. Các chương trình cao đẳng kinh doanh tại Eynesbury College

2.1. One Year Diploma of Business – Cao đẳng 1 năm kinh doanh

 • Thời gian: 8 – 12 tháng
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, 6, 10
 • Học phí tham khảo: 25,300 AUD/ khóa (áp dụng 2021) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã môn học; Criscos code 072820A
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Hoàn thành lớp 12, IELTS 5.5/ TOEFL IBT 70

Các môn học
Chuyển tiếp lên đại học The University of Adelaide 

Các môn học

 • Accounting for Business
 • Business and Society
 • Business Finance 1
 • Business Law
 • Business Operations
 • Finance Markets and Institutions
 • Management and Organisation
 • Marketing Principles: Trading and Exchange
 • Mathematics 1A
 • Mathematics 1B
 • Principles of Economics
 • Quantitative Methods for Business

Chuyển tiếp lên đại học The University of South Australia 

Các môn học

 • Accounting for Business
 • Business and Society
 • Business Operations
 • Business Finance 1
 • Business Law
 • Marketing Principles: Trading and Exchange
 • Principles of Economics
 • Quantitative Methods for Business

Chuyển tiếp vào năm 2 đại học các ngành sau tại đại học University of South Australia

 • Bachelor of Business
 • Bachelor of Business (Economics, Finance and Trade)
 • Bachelor of Business (Finance)    
 • Bachelor of Business (Financial Planning)    
 • Bachelor of Business (Human Resource Management)        
 • Bachelor of Business (Information Strategy and Management)    
 • Bachelor of Business (Innovation and Entrepreneurship)        
 • Bachelor of Business (International Business)        
 • Bachelor of Business (Legal Studies)    
 • Bachelor of Business (Logistics and Supply Chain Management)    
 • Bachelor of Business (Management)
 • Bachelor of Business (Marketing)        
 • Bachelor of Business (Property)    
 • Bachelor of Business (Real Estate Practice)        
 • Bachelor of Business (Sport and Recreation Management)    
 • Bachelor of Business (Tourism and Event Management)        
 • Bachelor of Commerce (Accounting)        
 • Bachelor of Commerce (Accounting)/ Bachelor of Business (Finance)

Những ngành học được vào năm nhất của Đại học University of South Australia

 • Bachelor of Business (Design and Marketing) 
 • Bachelor of Marketing and Communication 
 • Bachelor of Law 
 • Bachelor of Aviation (Management) 
 • Bachelor of Aviation (Flight) 

Chuyển tiếp vào năm 2 đại học các ngành sau tại đại học University of Adelaide

 • Bachelor of Business 
 • Bachelor of Commerce 
 • Bachelor of Economics
 • Bachelor of Finance 

2.2 Two Stage Diploma of Business Studies – Cao đẳng 2 năm ngành kinh doanh

 • Thời gian: 16 – 24 tháng
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, 6, 10
 • Học phí tham khảo: 
  • Giai đoạn 1: 25,300 AUD
  • Giai đoạn 2: 32,200 AUD

Có thể thay đổi theo quy định của nhà trường

 • Mã môn học; Criscos code 072820A
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Hoàn thành lớp 11, IELTS 5.5 không kỹ năng nào dưới 5.0

Các môn học
Chuyển tiếp lên đại học The University of Adelaide 

Giai đoạn 1

Môn học

 • Academic Research and Critical Enquiry
 • Accounting for Services
 • Communication: People, Place and Culture
 • Information and New Media Technologies
 • Business Studies 1
 • Business Studies 2
 • Mathematics and Statistics

Giai đoạn 2

Các môn học
Chọn 8 môn từ những môn sau: 

 • Accounting for Business
 • Business and Society
 • Business Finance 1
 • Business Law
 • Business Operations
 • Financial Markets and Institutions
 • Management and Organisation
 • Marketing Principles: Trading and Exchange
 • Mathematics 1A
 • Mathematics 1B
 • Principles of Economics
 • Quantitative Methods for Business

Chuyển tiếp lên Đại học The University of South Australia 

Giai đoạn 1

Các môn học

 • Academic Research and Critical Enquiry
 • Accounting for Services
 • Communication: People, Place and Culture
 • Information and New Media Technologies
 • Business Studies 1
 • Business Studies 2
 • Mathematics and Statistics

Giai đoạn 2

Các môn học

 • Accounting for Business
 • Business and Society
 • Business Law
 • Business Operations
 • Management and Organisation
 • Marketing Principles: Trading and Exchange
 • Principles of Economics
 • Quantitative Methods for Business

Chuyển tiếp vào năm 2 đại học những chuyên ngành sau đây tại Đại học University of South Australia

 • Bachelor of Business    
 • Bachelor of Business (Economics, Finance and Trade)
 • Bachelor of Business (Finance)
 • Bachelor of Business (Financial Planning)        
 • Bachelor of Business (Human Resource Management)    
 • Bachelor of Business (Information Strategy and Management)
 • Bachelor of Business (Innovation and Entrepreneurship)        
 • Bachelor of Business (International Business)        
 • Bachelor of Business (Legal Studies)    
 • Bachelor of Business (Logistics and Supply Chain Management)    
 • Bachelor of Business (Management)    
 • Bachelor of Business (Marketing)
 • Bachelor of Business (Property)    
 • Bachelor of Business (Real Estate Practice)        
 • Bachelor of Business (Sport and Recreation Management)    
 • Bachelor of Business (Tourism and Event Management)    
 • Bachelor of Commerce (Accounting)    
 • Bachelor of Commerce (Accounting)/ Bachelor of Business (Finance)

Chuyển tiếp vào năm 1 đại học những chuyên ngành sau đây tại Đại học University of South Australia

 • Bachelor of Business (Design and Marketing) 
 • Bachelor of Marketing and Communication 
 • Bachelor of Law 
 • Bachelor of Aviation (Management) 
 • Bachelor of Aviation (Flight)

Chuyển tiếp vào năm 2 đại học những chuyên ngành sau đây tại Đại học University of Adelaide

 • Bachelor of Business 
 • Bachelor of Commerce 
 • Bachelor of Economics 
 • Bachelor of Finance 

Chuyển tiếp vào năm 1 chương trình đại học của trường International College of Hotel Management (Sau giai đoạn 1)
-Bachelor of Business (Hospitality Management)

Eynesbury đảm bảo con đường chuyển tiếp thành công đến các trường đại học tại Úc. Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng kinh doanh tại trường bạn có thể lựa chọn học lên các trường đại học mà bạn mong muốn. Nếu bạn quan tâm đến chương trình học này, liên hệ với VNPC để được tư vấn thông tin chi tiết bạn nhé!

Chi sẻ :

Tin Liên Quan