Du học Úc ngành kinh doanh tại trường Box Hill Institute of TAFE

Nói một cách ngắn gọn, kinh doanh là việc kinh doanh liên quan đế khách hàng đến từ nhiều hơn một quốc gia. Chương trình du học ngành Kinh doanh giúp bạn vận hành công việc kinh doanh hiệu quả trong nền kinh tế vượt giới hạn về mặt địa lý và sự khác biệt về văn hóa. Ở bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành kinh doanh tại trường Box Hill Institute of TAFE.

Du học Úc ngành kinh doanh tại trường Box Hill Institute of TAFE

1. Tổng quan về chương trình học ngành kinh doanh tại Box Hill Institute
Trong khóa học kinh doanh của trường, sinh viên sẽ được xây dựng dựa trên kiến thức trước đây về quản lý kinh doanh, học các kỹ năng kinh doanh thiết yếu như phát triển tài liệu văn bản và bảng tính, duy trì hồ sơ tài chính và tạo bản trình bày bắt mắt.  Bạn cũng sẽ học cách tổ chức các cuộc họp, điều phối các nguồn lực kinh doanh và cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc, cũng như các chức năng khác liên quan đến kinh doanh.  

Khóa học kinh doanh của trường là một lựa chọn tuyệt vời nếu bạn đang muốn làm việc trong các vai trò quản lý hoặc giám sát, nhưng nếu bạn không chắc chắn mình muốn theo lĩnh vực nghiên cứu nào, khóa học của trường vẫn giữ cho bạn các lựa chọn, đồng thời cho bạn cơ hội cân nhắc một số lĩnh vực kinh doanh của nghiên cứu. Đây cũng là một nơi tốt để bắt đầu nếu bạn muốn có đủ điều kiện để trở lại tìm kiếm cơ hội việc làm và thay đổi nghề nghiệp.

2. Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh và thương mại sau khi hoàn thành chương trình học sẽ có thể làm việc ở:

 • Các công ty xuất nhập khẩu, khu chế xuất, công ty liên doanh, tổ chức hợp tác quốc tế về thương mại hoặc làm công tác tư vấn, quản lý và kinh doanh trong các loại hình kinh tế sản xuất.
 • Chuyên viên Marketing của các doanh nghiệp về Nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing. Thành viên trong các hoạt động về chiến lược xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm mới.
 • Đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bộ phận, trưởng/phó phòng Marketing, phát triển sản phẩm.
 • Nhân viên tại các công ty xuất nhập khẩu
 • Nhân viên thuộc các bộ phận giao vận, khai báo hải quan, quản trị hậu cần, tín dụng hay thanh toán quốc tế.

Du học Úc ngành kinh doanh tại trường Box Hill Institute of TAFE

3. Chi tiết về các khóa học ngành kinh doanh tại Box Hill Institute of TAFE

3.1. Certificate IV in Business – Chứng chỉ IV về kinh doanh

 • Thời gian: 6 tháng
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1
 • Học phí tham khảo: 7,140 AUD/ năm (áp dụng 2021) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã môn học; Criscos code 086907A
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh hoàn thành ít nhất lớp 11 hoặc tương đương, IELTS 5.5 trở lên (không đủ trình độ tiếng Anh, du học sinh phải có IELTS 4.5 và học tiếng Anh 20 tuần trước khi bắt đầu khóa học chính để có thể đảm bảo tỷ lệ đạt Visa du học Úc)

Các môn học
Để hoàn thành chương trình bạn phải học 10 môn học sau đây:

 • BSBRES411 Analyse And Present Research Information 40 giờ 
 • BSBWRT401 Write Complex Documents 50 giờ
 • BSBCUS402 Address Customer Needs 50 giờ 
 • BSBCMM401 Make A Presentation 30 giờ
 • BSBMKG413 Promote Products And Services 40 giờ
 • BSBWRT301 Write Simple Documents 30 giờ
 • BSBWHS401 Implement And Monitor Whs Policies, Procedures And Programs To Meet Legislative Requirements 50 giờ
 • BSBCUS501 Manage Quality Customer Service 40 giờ
 • BSBSMB402 Plan Small Business Finance 50 giờ
 • BSBMKG414 Undertake Marketing Activities 50 giờ

3.2. Diploma of Business – Cao đẳng kinh doanh

 • Thời gian: 6 tháng 
 • Kỳ nhập học: Tháng 7
 • Học phí tham khảo: 7,140 AUD/ 6 tháng (áp dụng 2021) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã môn học: CRICOS Code 087174C
 • Yêu cầu đầu vào: Học sinh đủ 18 tuổi trở lên hoàn thành lớp 12 hoặc Certificate IV in Business or equivalent, IELTS 5.5 trở lên (Không đủ IELTS phải học tiếng Anh  trước khi vào khóa học chính. Sinh viên nên có IELTS 4.5 và tham gia 20 tuần tiếng Anh trở lại để đảm bảo tỷ lệ Visa du học Úc).

Các môn học
Hoàn thành 8 môn học trong vòng 6 tháng để lấy bằng Cao đẳng

 • BSBFIM501 Manage Budgets And Financial Plans 70 giờ
 • BSBPMG522 Undertake Project Work 60 giờ
 • BSBWOR501 Manage Personal Work Priorities And Professional Development 60 giờ
 • BSBMKG501 Identify And Evaluate Marketing Opportunities 70 giờ
 • BSBMKG510 Plan E-Marketing Communications 20 giờ
 • BSBMGT403 Implement Continuous Improvement 40 giờ
 • BSBMKG514 Implement And Monitor Marketing Activities 50 giờ
 • BSBLDR402 Lead Effective Workplace Relationships

3.3. Bachelor of Commerce (Applied)– Cử nhân về thương mại 

 • Thời gian: 3 năm 
 • Kỳ nhập học: Tháng 2, Tháng 7, Tháng 11
 • Học phí tham khảo: 16,990 AUD/ năm học (áp dụng 2021) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã môn học: CRICOS Code 073180J
 • Yêu cầu đầu vào: Học sinh đủ 18 tuổi trở lên, hoàn thành chương trình THPT hoặc tương đương , IELTS 6.0 trở lên (Không đủ IELTS phải học tiếng Anh  trước khi vào khóa học chính. Sinh viên nên có IELTS 4.5 và tham gia 20 tuần tiếng Anh trở lại để đảm bảo tỷ lệ Visa du học Úc).

Các môn học
Bạn phải hoàn thành 23 môn học (144 tín chỉ). Trong đó có 16 môn học chính (102 tín chỉ) và 7 môn học tự chọn (42 tín chỉ) tùy thuộc vào chuyên ngành chính là (Accounting, Global Business & Digital Marketing).

Năm học đầu tiên

 • CHM101 Accounting For Decision Making 6 tín chỉ 36 giờ
 • CHM102 Business Communication 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM103 Business Statistics 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM104 Fundamentals Of Marketing 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM105 Macroeconomics 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM106 Introduction To Management 6 tín chỉ 36 giờ
 • CHM107 Organisational Behaviour 6 tín chỉ 39 giờ 
 • CHM108 Introduction To Business Law

Năm học thứ 2:

 • CAI201 Business Finance 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM103 Business Statistics Assessment: Assessment 1 (Test 20%), Assessment 2 (Group 40%) and Exam (40%) CAI202 Business Information Systems 6 tín chỉ 39 giờ
 • CAI203 Microeconomics 6 tín chỉ 39 giờ 
 • CAI204 Marketing Law 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM108: Introduction to Business Law and CHM104: Fundamentals of Marketing Assessment: Assressment 1 (Individual 20%), Assessment 2 (Group 40%) and Exam (40%) CAI205 Business Ethics 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM106 Introduction to Management Assessment: Assessment 1 (Individual 20%), Assessment 2 (Group 40%) and Exam (40%) CA206 Management Accounting 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM101: Accounting for Decision Making and CHM106 Introduction to Management Assessment: Assessment 1 (Test 20%), Assessment 2 (Group 40%) and Assessment 3 (Exam 40%) CA207 Accounting Theory 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM101: Accounting for Decision Making Assessment: Assessment 1 (Test 20%), Assessment 2 (Group 40%) and Assessment 3 (Exam 40%) CA208 Financial Accounting 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM101: Accounting for Decision Making Assessment: Assessment 1 (Test 20%), Assessment 2 (Group 40%) and Assessment 3 (Exam 40%) CIHM208 Perspectives On Asia And Pacific Culture And Business 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM105: Macroeconomics Assessment: Assessment 1 (Individual 20%), Assessment 2 (Group 40%) and Assessment 3 (EXam 40%) CG207 Global Business Management 6 tín chỉ.

Năm học thứ 3

 • CA301 Company Law 6 tín chỉ 36 giờ
 • CA302 Corporate Accounting 6 tín chỉ 36 giờ
 • CA303 Taxation Law 6 tín chỉ 36 giờ
 • CA304 Auditing 6 tín chỉ 36 giờ
 • CHM305 Entrepreneurship And Innovation 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM306 Leadership 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM107: Organisational Behaviour Corequisites: Nil Assessment: Assessment 1: Individual Assignment 40% Assessment 2: Individual report 30% Assessment 3: Group Assignment 30% 
 • CI303 Issues In International Law 6 tín chỉ 39 giờ
 • CHM307 Workplace Internship Project 12 tín chỉ 78 giờ
 • CG302Global Marketing 6 tín chỉ 39 giờ
 • CG301Global Banking And Finance 6 tín chỉ và 39 giờ
 • CG304Global Business Strategy 6 tín chỉ 39 giờ

Tại Úc, ngành Kinh doanh và thương mại là một trong những ngành phát triển nhất tại Úc. Thu nhập cho khối ngành Kinh doanh – thương mại luôn nằm ở mức khá hấp dẫn. Mức lương khởi điểm mới tốt nghiệp khá cao, hơn hẳn các ngành khác thuộc khoa học xã hội, nghệ thuật, chăm sóc sức khỏe. Nếu bạn đang quan tâm đến ngành học này và tìm kiếm một khóa học phù hợp tại Box Hill Institute of TAFE, liên hệ với VNPC để được tư vấn thông tin chi tiết các bạn nhé!

Chi sẻ :

Tin Liên Quan