Du học Canada ngành kế toán tại trường Douglas College

Kế toán (tiếng Anh là Accountant) là công việc ghi chép, thu nhận, xử lý và cung cấp các thông tin về tình hình hoạt động tài chính của một tổ chức, một doanh nghiệp, một cơ quan nhà nước, một cơ sở kinh doanh tư nhân... Đối tượng của Kế toán chính là sự hình thành, biến động của tài sản mà kế toán cần phản ánh, được thể hiện ở hai mặt là tài sản và nguồn vốn trong quá trình hoạt động của đơn vị. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Kế toán tại trường Douglas College - Canada.

Du học Canada ngành kế toán tại trường Douglas College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Kế toán tại trường Douglas - Canada. 
Nếu bạn muốn có một sự nghiệp bổ ích về tài chính, hãy xem xét Chứng chỉ Quản lý Kế toán. Bạn sẽ tham gia các lớp học về kế toán, truyền thông, khoa học máy tính, kinh tế, tài chính và tiếp thị.

Bạn sẽ được thực hành với QuickBooks, Excel, phân tích dữ liệu và phần mềm Kế toán Sage 50. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ được trang bị để đảm nhận các vị trí quản lý cấp dưới, bao gồm quản lý các khu vực tài chính, kế toán chung hoặc chi phí của một công ty, hệ thống thông tin kế toán hoặc thực hành quản lý tài chính, trong các công ty vừa và nhỏ.

2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực:

 • Nhân viên kế toán
 • Kế toán khoản phải trả
 • Kế toán khoản phải thu
 • Kế toán
 • Đại diện dịch vụ khách hàng (Ngân hàng)
 • Thư ký Bộ sưu tập
 • Nhân viên tài chính
 • Nhân viên bảo hiểm
 • Thư ký bất động sản
 • Người tuyển dụng
 • Người khai thuế

Du học Canada ngành kế toán tại trường Douglas College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Douglas College - Canada.

3.1 Diploma of Accounting: Cao đẳng Kế toán

 • Thời gian: 2 năm 
 • Campus: New Westminster
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 21,730,8 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: không có
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: Học sinh sẽ hoàn thành 60 tín chỉ tương đương 4 kỳ

Select one of the following two options:

A)  ACCT 111 AND ACCT 1210
Principles of Accounting I AND Principles of Accounting II

B) ACCT 1235 AND Principles of Accounting I & II AND Select one course from the CBA Faculty

Select one course from the following two options:

 • CMNS 1115: Business Communication
 • ENGL 1130: Academic Writing

Required Courses:

 • ACCT 1222: Computer Applications for Accounting
 • ACCT 2320: Introductory Managerial Accounting
 • ACCT 3310: Intermediate Accounting I
 • ACCT 3410: Intermediate Accounting II
 • ACCT 3420: Intermediate Managerial Accounting
 • BLAW 1320: Introductory Business Law
 • CSIS 1190: Excel for Business
 • CSIS 2200: Systems Analysis and Design
 • FINC 12312: Business Mathematics 
 • FINC 2340: Corporate Finance
 • BUSN 1210: Management Essentials
 • BUSN 24293: Business Statistics
 • ECON 1150: Principles of Microeconomics
 • ECON 1250: Principles of Macroeconomics
 • MARK 1120: Introductory Marketing

Two (2) Electives1
Select two 1000-4000 level courses from ACCT, BUSN, BLAW, CSIS, ECON, FINC or MARK

3.2 Bachelor of Accounting: Cử nhân Kế toán

 • Thời gian: 4 năm 
 • Campus: New Westminster
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 21, 730,8 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: không có
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: Học sinh sẽ hoàn thành 121.50 tín chỉ tương đương 8 kỳ

 • ACCT 11101 Principles of Accounting I (or ACCT 1235, see note 1)
 • ACCT 12101 Principles of Accounting II
 • ACCT 1222 Computer Applications for Accounting
 • ACCT 2320 Introductory Management Accounting
 • ACCT 3310 Intermediate Accounting I
 • ACCT 3370 Income Tax I
 • ACCT 3410 Intermediate Accounting II
 • ACCT 3420 Intermediate Management Accounting
 • ACCT 3470 Income Tax II
 • ACCT 3880 Data Analytics for Managers
 • ACCT 4510 Advanced Financial Accounting
 • ACCT 4520 Advanced Management Accounting
 • ACCT 4750 Auditing
 • BUSN 1210 Management Essentials
 • BLAW 1320 Introductory Business Law
 • BUSN 3431 Business Statistics II
 • BUSN 4275 Business Strategy and Competitive Analysis
 • BUSN 45002 Career and Portfolio Development. This is a capstone course that requires 500 hours Canadian work experience.
 • CMNS 1115 Practical writing
 • CSIS 1190 Excel for Business
 • CSIS 2200 Systems Analysis and Design
 • ECON 1150

Principles of Microeconomics

 • ECON 1250 Principles of Macroeconomics
 • FINC 2340 Corporate Finance
 • MARK 1120 Introductory Marketing

Open electives    
Seven 1000 - 4000 level electives. 1000 and 2000 level electives must be university transferable.

Open electives
Five 3000-4000 level electives.

Select one course from the following two options:

 • FINC 1231 Business Mathematics
 • Math 1125 Calculus for the Social Sciences    
 • Select one course from the following two options:
 • BUSN 2429 Business Statistics I
 • MATH 1160 Introduction to Statistics    

Select one course from the following three options:

 • PHIL 1102 Values and Contemporary Issues
 • PHIL 1122 Business Ethics    
 • BUSN 4490 Applied Legal and Ethical Decision Making for Managers, Professionals and Executives

Select one course from the following two options:

 • CMNS 2115: Advanced Practical Writing
 • ENGL 1130 Academic Writing    

3.3 Post-degree diploma of Accounting Studies: Sau Đại học Kế toán

 • Thời gian: 1 năm 
 • Campus: New Westminster
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 21,730,8 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: không có
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học: Học sinh sẽ hoàn thành 30 tín chỉ tương đương 2 kỳ

 • ACCT 1235 Principles of Accounting I and IIACCT 1110 and
 • ACCT 12101 Principles of Accounting I and Principles of Accounting II

Select one course from the following two courses:

 • BUSN 2429 Business Statistics I
 • MATH 1160 Introduction to Statistics

Required Courses:  

 • ACCT 2320    Introductory Management Accounting
 • ACCT 33102    Intermediate Accounting I    
 • ACCT 34102    Intermediate Accounting II    
 • ACCT 3880    Data Analytics for Managers
 • ECON 1150    Principles of Micro Economics    
 • ECON 1250    Principles of Macro Economics    
 • BUSN 3431    Business Statistics II    

Elective    Open elective at the 3000/4000 level    

Trong qua trình học, bạn sẽ tham gia các hội thảo xây dựng sự nghiệp, các buổi huấn luyện trực tiếp, hội chợ nghề nghiệp, kết nối với nhà tuyển dụng, các cuộc họp lãnh đạo do đồng nghiệp dẫn dắt và hơn thế nữa. Sau khi tốt nghiệp, bạn sẽ nhận được sự hỗ trợ liên tục, các kỹ năng và kiến thức cần thiết để tìm một công việc toàn thời gian trong lĩnh vực của bạn.Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan