Tìm trường

International College of Management Sydney (ICMS)

Quốc gia: Úc
Tỉnh/TP: New South Wales
Bậc học: Đại học, Cao đẳng, Thạc sĩ, Ngoại ngữ
Học phí TB (tham khảo): 29.200 AUD/Năm

William Blue College of Hospitality Management

Quốc gia: Úc
Tỉnh/TP: New South Wales
Bậc học: Đại học, Cao đẳng, Ngoại ngữ, Dự bị đại học
Học phí TB (tham khảo): 23.500 AUD/Năm

University of Canberra College

Quốc gia: Úc
Tỉnh/TP: Australian Capital Territory
Bậc học: Dự bị đại học, Cao đẳng, Ngoại ngữ
Học phí TB (tham khảo): 23.617 AUD/Năm

George Brown College

Quốc gia: Úc
Tỉnh/TP: New South Wales
Bậc học: Cao đẳng, Ngoại ngữ, Dự bị đại học
Học phí TB (tham khảo): 15.000 AUD/Năm

La Trobe College

Quốc gia: Úc
Tỉnh/TP: New South Wales
Bậc học: Cao đẳng, Dự bị đại học, Ngoại ngữ
Học phí TB (tham khảo): 28.000 AUD/Năm

Yoobee College

Quốc gia: New Zealand
Tỉnh/TP: Christchurch
Bậc học: Cao đẳng, Đại học
Học phí TB (tham khảo): 21.500 NZD/năm

Lawrence Woodmere Academy

Quốc gia: Canada
Tỉnh/TP: New York
Bậc học: THPT, THCS
Học phí TB (tham khảo): 30.500 USD/Năm

Edith Cowan College

Quốc gia: Úc
Tỉnh/TP: Western Australia
Bậc học: Cao đẳng, Dự bị đại học, Dự bị Thạc Sĩ, Ngoại ngữ
Học phí TB (tham khảo): 29.200 AUD/Năm

Curtin College

Quốc gia: Úc
Tỉnh/TP: Western Australia
Bậc học: Cao đẳng, Dự bị đại học, Ngoại ngữ, Dự bị Thạc Sĩ
Học phí TB (tham khảo): 29.500 AUD/Năm

The University of Newcastle College of International Education

Quốc gia: Úc
Tỉnh/TP: New South Wales
Bậc học: Cao đẳng, Dự bị đại học, Dự bị Thạc Sĩ
Học phí TB (tham khảo): 26.200 AUD/Năm