Học bổng du học Hà Lan

HAN University of Applied Sciences Orange Tulip Scholarship

$ Giá trị: 12.000 EUR
Điều kiện: GPA Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE
Thời hạn: 29/11/2021

HAN University of Applied Sciences HAN Holland

$ Giá trị: 12.000 EUR
Điều kiện: GPA Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE
Thời hạn: 29/11/2021

HAN University of Applied Sciences Honors

$ Giá trị: 7.500 EUR
Điều kiện: GPA Tiếng Anh IELTS từ 6.5, TOEFL iBT từ 90 hoặc chứng chỉ CAE/ CPE
Thời hạn: 29/11/2021

Fontys University of Applied Sciences Holland Scholarship

$ Giá trị: € 5,000
Điều kiện: GPA Tiếng Anh IELTS 6.0 đối với chương trình Đại học hoặc 6.5 đối với chương trình Thạc sỹ
Thời hạn: 06/11/2021

Fontys University of Applied Sciences Creative Mind Scholarship

$ Giá trị: € 3,000
Điều kiện: GPA Tiếng Anh IELTS 6.0
Thời hạn: 06/11/2021

Fontys University of Applied Sciences Top Talent Scholarship

$ Giá trị: € 2,100
Điều kiện: GPA 75% trở lên trong môn Toán và Vật Lý - Tiếng Anh IELTS 6.0
Thời hạn: 06/11/2021

HN: 0914 34 37 38 - 0982 03 99 68
HCM: 0918 34 37 38 - 0916 399 944