Học bổng du học Anh

International Scholarship

$ Giá trị: 1.000 £ tuition fee reduction
Điều kiện: All international students studying on-campus postgraduate
Thời hạn: 01/09/2021

Cardiff Metropolitan University South East Asia Scholarship Award

$ Giá trị: 50% học phí
Điều kiện:
Thời hạn: 01/08/2021

Cardiff Metropolitan University Undergraduate Scholarship

$ Giá trị: 1.200£
Điều kiện:
Thời hạn: 01/09/2021

BU Academic Excellence

$ Giá trị: 3.500£
Điều kiện: GPA 7.0
Thời hạn: 22/08/2021

BU Music Scholarships

$ Giá trị: 1.150 Bảng ( major) hoặc 450 Bảng ( minor)
Điều kiện:
Thời hạn: 22/10/2021

BU Sport Scholarship

$ Giá trị: 500 - 5.000£
Điều kiện:
Thời hạn: 22/09/2021

BU Excutive Dean Scholarship

$ Giá trị: 50% học phí
Điều kiện:
Thời hạn: 22/08/2021