Học bổng du học Nhật Bản

Học bổng LIH

$ Giá trị: 100.000 yên/tháng
Điều kiện:
Thời hạn: 07/11/2021

• Học bổng Tokyo Sanritsu

$ Giá trị: 30.000 đến 50.000 yên
Điều kiện:
Thời hạn: 07/12/2021

Mitsumine Career Academy (MCA) học bổng bằng N4

$ Giá trị: 30,000 yên
Điều kiện: Bằng N4
Thời hạn: 08/11/2021

Mitsumine Career Academy (MCA) học bổng bằng N5 và TBC

$ Giá trị: 20,000 yên
Điều kiện: Bằng N5 và TBC lớp 12 trên 8,0
Thời hạn: 08/12/2021

HN: 0914 34 37 38 - 0982 03 99 68
HCM: 0918 34 37 38 - 0916 399 944