Học bổng du học Phần Lan

Arcada University of Applied Sciences học bổng chương trình đại học

$ Giá trị: 4000 Euro cho năm đầu tiên
Điều kiện:
Thời hạn: 15/12/2021

Central Ostrobothnia học bổng đại học

$ Giá trị: 50% học phí
Điều kiện: đạt tín chỉ tích lũy ETC đủ điều kiện
Thời hạn: 16/03/2022

Central Ostrobothnia học bổng đại học

$ Giá trị: 1500 Euro
Điều kiện: đăng ký sớm apply cho năm học đầu tiên
Thời hạn: 16/03/2022

Central Ostrobothnia học bổng thạc sĩ

$ Giá trị: 50% học phí
Điều kiện: hoàn thành chương trình thạc sĩ chỉ trong vòng 1.5 năm
Thời hạn: 16/03/2022

HN: 0914 34 37 38 - 0982 03 99 68
HCM: 0918 34 37 38 - 0916 399 944