Đăng ký du học Đăng ký du học Đăng ký du học

TIN TỨC

Sự Kiện Tháng 6

1. Tháng vàng du học Canada

HN: Thời gian: 01/06/2017 đến 30/06/2017

HCM: Thời gian: 01/06/2017 đến 30/06/2017

                                tham gia

2. Tháng vàng du học Thụy Sỹ

HN: Thời gian: 02/06/2017 đến 30/06/2017

HCM: Thời gian: 02/06/2017 đến 30/06/2017

                                tham gia

3. Tuần lễ vàng du học các nước

HN: Thời gian: 15/06/2017 đến 30/06/2017

HCM: Thời gian: 15/06/2017 đến 30/06/2017

                                tham gia

4. Tuần lễ vàng du học Úc - New Zealand

HN: Thời gian: 15/06/2017 đến 31/06/2017

HCM: Thời gian: 15/06/2017 đến 31/06/2017

                                tham gia

5. Tuần lễ vàng du học Châu Á

HN: Thời gian: 15/06/2017 đến 31/06/2017

HCM: Thời gian: 15/06/2017 đến 31/06/2017

                                tham gia

 


Thế giới du học

Video du học các nước

Video du học Úc - Nguyễn Tuấn Hoàng "Đại học Deakin đã thu hút mình như thế nào?"

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ video du học Úc - Nguyễn Tuấn Hoàng "Đại học Deakin đã thu hút mình như thế nào?"

Du học Úc: 4 Bi kíp giúp bạn tìm kiếm việc làm thêm tại Úc 2017

Văn phòng tư vấn du học VNPC giới thiệu cho các bạn đi du học Úc 2017. 4 Bi kíp giúp bạn tìm kiếm việc làm thêm

Cách săn học bổng du học Mỹ toàn phần của Đình Đỗ

Văn phòng tư vấn du học VNPC giới thiệu cho các bạn đi du học Mỹ cách săn học bổng du học Mỹ toàn phần của Đình Đỗ

Xem tất cả

Thư viện hình

Thành tích

Danh sách các trường