Đăng ký du học Đăng ký du học Đăng ký du học

TIN TỨC

Sự Kiện Tháng 11

1. Tháng vàng du học Canada

HN: Thời gian 16/10/2017 đến 15/11/2017

HCM: Thời gian 16/10/2017 đến 15/11/2017

                                tham gia

2. Tháng vàng du học Úc

HN: Thời gian 03/11/2017 đến 30/11/2017

HCM: Thời gian 03/11/2017 đến 30/11/2017

                                tham gia

3. Tuần lễ vàng du học Mỹ

HN: Thời gian 10/11/2017 đến 30/11/2017

HCM: Thời gian 10/11/2017 đến 30/11/2017

                                tham gia

4. Tuần lễ vàng du học Thụy Sỹ

HN: Thời gian 17/11/2017 đến 30/11/2017

HCM: Thời gian 17/11/2017 đến 30/11/2017

                                tham gia

5. Tuần lễ vàng du học châu Âu

HN: Thời gian 19/11/2017 đến 30/11/2017

HCM: Thời gian 19/11/2017 đến 30/11/2017

                                tham gia

 


Thế giới du học

Video du học các nước

Video tổng quan du học New Zealand

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ cho các bạn du học sinh Video tổng quan du học New Zealand để các bạn hiểu rõ hơn về đất nước New Zealand

Du học New Zealand: Updates thông tin Visa Pathway

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ những thông tin Updates Visa Pathway cho các bạn đi du học New Zealand

Hướng dẫn xin Visa du học New Zealand nhanh nhất

Văn phòng tư vấn du học VNPC hướng dẫn cho các bạn du học sinh cách xin Visa du học New Zealand nhanh nhất

Xem tất cả

Thư viện hình

Thành tích

Danh sách các trường