Đăng ký du học Đăng ký du học Đăng ký du học

TIN TỨC

Sự Kiện Tháng 11

1. Tháng vàng du học Canada

HN: Thời gian 02/12/2017 đến 31/12/2017

HCM: Thời gian 02/12/2017 đến 31/12/2017

                                tham gia

2. Tuần lễ vàng du học Úc - New

HN: Thời gian 11/12/2017 đến 31/12/2017

HCM: Thời gian 11/12/2017 đến 31/12/2017

                                tham gia

3. Hội thảo du học Tây Ban Nha

HCM: Thời gian 18h30, Thứ 5, Ngày 14/12/2017

                                tham gia

4. Tuần lễ vàng du học Thụy Sỹ

HN: Thời gian 12/12/2017 đến 31/12/2017

HCM: Thời gian 12/12/2017 đến 31/12/2017

                                tham gia

5. Tuần lễ vàng du học tiết kiệm

HN: Thời gian 18/12/2017 đến 31/12/2017

HCM: Thời gian 18/12/2017 đến 31/12/2017

                                tham gia

6. Tuần lễ vàng du học Philippines

HN: Thời gian 18/12/2017 đến 31/12/2017

HCM: Thời gian 18/12/2017 đến 31/12/2017

                                tham gia

 


Thế giới du học

Video du học các nước

Du học Canada: Danh sách những ngành thiếu hụt nhân lực tới năm 2022

Văn phòng tư vấn du học VNPC giới thiệu cho các bạn du học sinh danh sách những ngành thiếu hụt nhân lực tới năm 2022 tại Canada

Du học New Zealand: 7 chuyên ngành đào tạo hot của Edenz Colleges

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ cho các bạn đi du học New Zealand 7 chuyên ngành đào tạo hot của Edenz Colleges

Du học New Zealand: Điều kiện du học THPT tại Mount Albert Grammar School

Văn phòng tư vấn du học VNPC giới thiệu cho các bạn du học New Zealand: Điều kiện du học THPT tại Mount Albert Grammar School

Xem tất cả

Thư viện hình

Thành tích

Danh sách các trường