Đăng ký du học Đăng ký du học Đăng ký du học

TIN TỨC

Sự Kiện Tháng 11

1. Tháng vàng du học Canada

HN: Thời gian 02/12/2017 đến 31/12/2017

HCM: Thời gian 02/12/2017 đến 31/12/2017

                                tham gia

2. Tuần lễ vàng du học Úc - New

HN: Thời gian 11/12/2017 đến 31/12/2017

HCM: Thời gian 11/12/2017 đến 31/12/2017

                                tham gia

3. Hội thảo du học Tây Ban Nha

HCM: Thời gian 18h30, Thứ 5, Ngày 14/12/2017

                                tham gia

4. Tuần lễ vàng du học Thụy Sỹ

HN: Thời gian 12/12/2017 đến 31/12/2017

HCM: Thời gian 12/12/2017 đến 31/12/2017

                                tham gia

5. Tuần lễ vàng du học tiết kiệm

HN: Thời gian 18/12/2017 đến 31/12/2017

HCM: Thời gian 18/12/2017 đến 31/12/2017

                                tham gia

6. Tuần lễ vàng du học Philippines

HN: Thời gian 18/12/2017 đến 31/12/2017

HCM: Thời gian 18/12/2017 đến 31/12/2017

                                tham gia

 


Thế giới du học

Video du học các nước

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Úc từ A - Z

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ Video hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Úc từ A - Z cho các bạn du học sinh.

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Nhật từ A - Z

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ cho các bạn du học sinh video hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh vào Nhật từ A - Z

Hướng dẫn thủ tục nhập cảnh vào Tây Ban Nha

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ cho các bạn du học sinh video hướng dẫn làm thủ tục nhập cảnh vào Tây Ban Nha

Xem tất cả

Thư viện hình

Thành tích

Danh sách các trường