Đăng ký du học Đăng ký du học Đăng ký du học

TIN TỨC

Sự Kiện Tháng 9

1. Tháng vàng du học Canada

HN: Thời gian 24/08/2017 đến 29/09/2017

HCM: Thời gian 24/08/2017 đến 29/09/2017

                                tham gia

2. Tháng du học tiết kiệm

HN: Thời gian 01/09/2017 đến 30/09/2017

HCM: Thời gian 01/09/2017 đến 30/09/2017

                                tham gia

3. Tuần lễ du học New Zealand

HN: Thời gian 05/09/2017 đến 20/09/2017

HCM: Thời gian 05/09/2017 đến 20/09/2017

                                tham gia

4. Tháng vàng du học Úc

HN: Thời gian 08/09/2017 đến 30/09/2017

HCM: Thời gian 08/09/2017 đến 30/09/2017

                                tham gia

5. Epsom Girls Grammar School – New Zealand

Hà Nội: 11h - 12h thứ 3 ngày 12/09/2017

                                tham gia

6. Trường Mount Albert Grammar School – New Zealand

Hà Nội: 14h – 16h thứ 3 ngày 26/09/2017

                                tham gia

7. Trường Wellington Institute of Technology & Whitireia Community Polytechnic – New Zealand

Hà Nội: 14h30 – 16h thứ 4 ngày 27/03/2017

                                tham gia

8. Hội thảo du học Thụy Sỹ

HN: Thời gian 18h - 20h Thứ 5, Ngày 12/10/2017

HCM: Thời gian 09h - 12h Thứ 7, Ngày 14/10/2017

                                tham gia

9. Hội thảo du học Singapore

HN: Thời gian 18h - 20h Thứ 5, Ngày 28/09/2017

HCM: Thời gian 09h - 12h Thứ 7, Ngày 30/09/2017

                                tham gia

 


Thế giới du học

Video du học các nước

Video du học Úc - Nguyễn Tuấn Hoàng "Đại học Deakin đã thu hút mình như thế nào?"

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ video du học Úc - Nguyễn Tuấn Hoàng "Đại học Deakin đã thu hút mình như thế nào?"

Du học Úc: 4 Bi kíp giúp bạn tìm kiếm việc làm thêm tại Úc 2017

Văn phòng tư vấn du học VNPC giới thiệu cho các bạn đi du học Úc 2017. 4 Bi kíp giúp bạn tìm kiếm việc làm thêm

Cách săn học bổng du học Mỹ toàn phần của Đình Đỗ

Văn phòng tư vấn du học VNPC giới thiệu cho các bạn đi du học Mỹ cách săn học bổng du học Mỹ toàn phần của Đình Đỗ

Xem tất cả

Thư viện hình

Thành tích

Danh sách các trường