Học bổng du học Thụy Sĩ

SHMS Học bổng:

$ Giá trị: 2000 CHF – 4500 CHF
Điều kiện:
Thời hạn: 28/12/2021

HTMi học bổng năm nhất

$ Giá trị: 1.000 CHF - 2.000 CHF
Điều kiện: IELTS trên 6.5
Thời hạn: 27/12/2021

HTMi học bổng năm hai trở đi

$ Giá trị: 1.000 CHF - 5.000 CHF
Điều kiện:
Thời hạn: 26/12/2021

César Ritz học bổng khuyến khích

$ Giá trị: 15-20% học phí
Điều kiện: 15-20% học phí, IELTS từ 5.5 trở lên
Thời hạn: 08/10/2021

Hotel Institute Montreux (HIM) học bổng khuyến khích

$ Giá trị: 15-20% học phí
Điều kiện: Sinh viên từ 17 tuổi trở lên – Đã tốt nghiệp THPT/A levels, IELTS từ 5.5 trở lên
Thời hạn: 08/10/2021

Học Bổng trường Swiss IM&H

$ Giá trị: 6000 CHF/ 1 học sinh
Điều kiện: Hệ cử nhân: ELTS 6.0 và điểm GPA cấp ba từ 7.0 trở lên. Hệ thạc sĩ: IELTS 6.5 và điểm GPA đại học từ 3.0/4.0 trở lên
Thời hạn: 09/10/2021