Học bổng du học Thụy Sĩ

Culinary Arts Academy(Merit-Based Scholarship)

$ Giá trị: 10% - 15% - 20% học phí
Điều kiện: IELTS: 5.5 trở lên, GPA: 7.0 trở lên, Với Cử nhân yêu cầu tuổi ít nhất 17.5 tuổi, Với khóa Post và Master yêu cầu ít nhất 21 tuổi
Thời hạn: 17/10/2023

Business and Hotel Management(Entrance scholarship)

$ Giá trị: 1000CHF – 2000CHF – 3000CHF – 4500CHF
Điều kiện: IELTS: 5.5 trở lên, GPA: 7.0 trở lên
Thời hạn: 17/11/2023

Swiss Hotel Management School(Merit-Based Scholarship)

$ Giá trị: 10% - 15% - 20%
Điều kiện: IELTS: 5.5 trở lên, GPA: 7.0 trở lên, Với Cử nhân yêu cầu tuổi ít nhất 17.5 tuổi, Với khóa Post và Master yêu cầu ít nhất 21 tuổi
Thời hạn: 10/10/2023

HTMi học bổng năm nhất

$ Giá trị: 1.000 CHF - 2.000 CHF
Điều kiện: IELTS trên 6.5
Thời hạn: 27/12/2023

HTMi học bổng năm hai trở đi

$ Giá trị: 1.000 CHF - 5.000 CHF
Điều kiện:
Thời hạn: 26/12/2023

César Ritz (Merit-Based Scholarship)

$ Giá trị: 10% - 15% - 20%
Điều kiện: IELTS: 5.5 trở lên, GPA: 7.0 trở lên, Với Cử nhân yêu cầu tuổi ít nhất 17.5 tuổi, Với khóa Post và Master yêu cầu ít nhất 21 tuổi
Thời hạn: 08/10/2023

Hotel Institute Montreux(Merit-Based Scholarship)

$ Giá trị: 10% - 15% - 20% học phí
Điều kiện: IELTS: 5.5 trở lên, GPA: 7.0 trở lên, Với Cử nhân yêu cầu tuổi ít nhất 17.5 tuổi, Với khóa Post và Master yêu cầu ít nhất 21 tuổi
Thời hạn: 08/10/2023

Học Bổng trường Swiss IM&H

$ Giá trị: 6000 CHF/ 1 học sinh
Điều kiện: Hệ cử nhân: ELTS 6.0 và điểm GPA cấp ba từ 7.0 trở lên. Hệ thạc sĩ: IELTS 6.5 và điểm GPA đại học từ 3.0/4.0 trở lên
Thời hạn: 09/10/2023

Glion Institute of Higher Education (Merit-Based Scholarship)

$ Giá trị: 20 - 25% học phí cho toàn khóa học (ngoại trừ kỳ đi thực tập)
Điều kiện: Tối thiểu IELTS 5.5 (không band nào dưới 5.0)/ TOEFL Internet based 70 hoặc paper based 525
Thời hạn: 08/09/2023