Học bổng du học Úc

The University of New South Wales Mitchell History Award

$ Giá trị: 2.000 AUD
Điều kiện: GPA 60% - IELTS >= 6.5
Thời hạn: 18/11/2021

The University of New South Wales Arts & Social Sciences UG International High Achievers Award UGCA1582

$ Giá trị: 10.000 AUD
Điều kiện: GPA 70% - IELTS >= 6.5
Thời hạn: 18/11/2021

The University of New South Wales UNSW International Scholarships Application

$ Giá trị: 5.000 AUD
Điều kiện:
Thời hạn: 18/11/2021

FEBE Golden Jubilee Commemorative International Scholarship (The University of Newcastle)

$ Giá trị: 140.000 AUD
Điều kiện: thành tích học thuật xuất sắc
Thời hạn: 18/11/2021

India International Excellence Scholarship (The University of Newcastle)

$ Giá trị: 15.000 AUD
Điều kiện: thành tích học thuật xuất sắc
Thời hạn: 18/12/2021

Học bổng Lãnh đạo Toàn cầu (The University of Newcastle)

$ Giá trị: 12.500 AUD
Điều kiện: thành tích học thuật xuất sắc
Thời hạn: 18/09/2021

University of Wollongong Foundation scholarship

$ Giá trị: 25% - 50% học phí
Điều kiện: GPA 7.5
Thời hạn: 18/09/2021

University of Wollongong English programs

$ Giá trị: Giảm $225 cho khóa học
Điều kiện:
Thời hạn: 21/08/2021

University of Wollongong Entrance scholarship

$ Giá trị: 25% học phí
Điều kiện:
Thời hạn: 18/09/2021

University of Wollongong Diplomat Scholarship

$ Giá trị: 30%
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng
Thời hạn: 18/10/2021

University of Wollongong Postgraduate Academic Excellence Scholarship

$ Giá trị: 30% all tuition fee
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng
Thời hạn: 18/10/2021

University of Wollongong Vietnam Bursary

$ Giá trị: 10% - 20%
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu học bổng
Thời hạn: 18/08/2021

The University of New South Wales Dami Atapattu ILP Award in Anatomy UGCA1569

$ Giá trị: 5.000 AUD for 1 years
Điều kiện:
Thời hạn: 18/11/2021

The University of New South Wales SecEDU Honours Scholarship UGCA1568

$ Giá trị: 8.000 AUD for 1 years
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 18/11/2021

The University of New South Wales Herbert Smith Freehills Law and Economics Honours Year Award

$ Giá trị: 5.000 AUD for 1 years
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 18/11/2021