Học bổng du học Úc

The University of New South Wales Mitchell History Award

$ Giá trị: 2.000 AUD
Điều kiện: GPA 60% - IELTS >= 6.5
Thời hạn: 18/11/2021

The University of New South Wales Arts & Social Sciences UG International High Achievers Award UGCA1582

$ Giá trị: 10.000 AUD
Điều kiện: GPA 70% - IELTS >= 6.5
Thời hạn: 18/11/2021

The University of New South Wales UNSW International Scholarships Application

$ Giá trị: 5.000 AUD
Điều kiện:
Thời hạn: 18/11/2021

University of Newcastle (Bachelor Of Engineering/ Technology/ Architecture Scholarship)

$ Giá trị: $5000/năm
Điều kiện: Requirement Bachelor: Y12 GPA>= 4.5/7.0
Thời hạn: 18/12/2022

University of Newcastle (Master Of Engineering/ Technology/ Architecture Scholarship)

$ Giá trị: $2000~6000/ năm
Điều kiện: Requirement Bachelor: Y12 GPA>= 4.5/7.0
Thời hạn: 18/12/2022

University of Newcastle (FEBE Golden Jubilee Commenmorative International Scholarrship (2 available))

$ Giá trị: 100% tuition fees for Bachelor Of Engineering/ Technology/ Architecture Scholarship
Điều kiện: Excellent academic abilties
Thời hạn: 18/09/2022

The University of New South Wales Dami Atapattu ILP Award in Anatomy UGCA1569

$ Giá trị: 5.000 AUD for 1 years
Điều kiện:
Thời hạn: 18/11/2021

The University of New South Wales SecEDU Honours Scholarship UGCA1568

$ Giá trị: 8.000 AUD for 1 years
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 18/11/2021

The University of New South Wales Herbert Smith Freehills Law and Economics Honours Year Award

$ Giá trị: 5.000 AUD for 1 years
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 18/11/2021

The University of New South Wales UNSW Business School Honours Scholarship

$ Giá trị: 5.000 AUD
Điều kiện: GPA Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học - Tiếng Anh Đáp ứng yêu cầu đầu vào của khóa học
Thời hạn: 18/11/2021

The University of New South Wales International Scientia Coursework Scholarship

$ Giá trị: 5.000 - 10.000 AUD for one time
Điều kiện:
Thời hạn: 18/11/2021

The University of New South Wales UNSW Global Academic Award

$ Giá trị: 5.000 - 10.000 AUD for one time
Điều kiện:
Thời hạn: 18/11/2021

University of Sydney(Vice-Chancellor's International Scholarships)

$ Giá trị: 40.000 AUD được trao cho sinh viên quốc tế xuất sắc dựa trên thành tích học tập
Điều kiện: Dựa trên thành tích học tập, do đó học sinh cần cố gắng đạt kết quả học tập cao nhất
Thời hạn: 21/12/2022

University of Canberra (English Program)

$ Giá trị: 10%
Điều kiện: Giảm giá ELICOS hàng tuần của bạn tại UCC cho các gói
Thời hạn: 17/02/2022

University of Canberra (Cultural Diversity Scholarship)

$ Giá trị: $2,500
Điều kiện: Tham gia khóa học được đề cử tại UCC
Thời hạn: 17/02/2022

HN: 0914 34 37 38 - 0982 03 99 68
HCM: 0918 34 37 38 - 0916 399 944