Học bổng du học Úc

University of Newcastle (Bachelor Of Engineering/ Technology/ Architecture Scholarship)

$ Giá trị: $5000/năm
Điều kiện: Requirement Bachelor: Y12 GPA>= 4.5/7.0
Thời hạn: 18/12/2022

University of Newcastle (Master Of Engineering/ Technology/ Architecture Scholarship)

$ Giá trị: $2000~6000/ năm
Điều kiện: Requirement Bachelor: Y12 GPA>= 4.5/7.0
Thời hạn: 18/12/2022

University of Sydney(Vice-Chancellor's International Scholarships)

$ Giá trị: 40.000 AUD được trao cho sinh viên quốc tế xuất sắc dựa trên thành tích học tập
Điều kiện: Dựa trên thành tích học tập, do đó học sinh cần cố gắng đạt kết quả học tập cao nhất
Thời hạn: 21/12/2022

Western Sydney University (Cho tất cả các chương trình)

$ Giá trị: 3.000 AUD
Điều kiện: Xét hồ sơ
Thời hạn: 08/12/2022

Western Sydney University (Cho chương trình Đai học)

$ Giá trị: 5.000 hoặc 10.000 AUD
Điều kiện: Xét hồ sơ
Thời hạn: 15/12/2022

Western Sydney University (Cho chương trình thạc sỹ)

$ Giá trị: 5.000 hoặc 7.500 AUD
Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học
Thời hạn: 16/12/2022

Western Sydney University (Foundation hoặc Diploma)

$ Giá trị: 2.000 AUD
Điều kiện: Xét tự động
Thời hạn: 22/12/2022

Edith Cowan University(Bachelor anh Master Scholarships)

$ Giá trị: 20% học phí khóa cử nhân và thạc sĩ
Điều kiện: GPA và IELTS: 6.5 trở lên
Thời hạn: 24/12/2022

The University of Newcastle College of International Education Foundation

$ Giá trị: 3000 AUD
Điều kiện: Hoàn thành lớp 11, GPA: 6.5
Thời hạn: 22/10/2022

The University of Newcastle College of International Education Degree Transfer

$ Giá trị: 3000 AUD
Điều kiện: Hoàn thành lớp 12, GPA: 6.0
Thời hạn: 22/10/2022

The University of Newcastle College of International Education Pre Master

$ Giá trị: 3500 AUD
Điều kiện: Đáp ứng yêu cầu đầu vào
Thời hạn: 22/10/2022

Học bổng King's Own Institute (KOI)

$ Giá trị: 1.000 AUD/Năm (8 môn học)
Điều kiện: Duy trì 100% qua môn
Thời hạn: 15/11/2022

Griffith University(PHD Scholarship)

$ Giá trị: 100% học phí cho toàn bộ khóa học nghiên cứu tiến sĩ
Điều kiện: Học bổng có thời hạn đăng kí-xét duyệt
Thời hạn: 28/10/2022