Đăng ký du học Đăng ký du học Đăng ký du học

TIN TỨC

Sự Kiện Tháng 4

1. Tháng vàng du học Canada

HN: Thời gian: 01/05/2017 đến 31/05/2017

HCM: Thời gian: 01/05/2017 đến 31/05/2017

                                tham gia

2. Tuần lễ vàng du học Úc

HN: Thời gian: 17/05/2017 đến 31/05/2017

HCM: Thời gian: 17/05/2017 đến 31/05/2017

                                tham gia

3. Hội thảo du học Úc – Trường ICMS

HN: Thời gian 9h00 - 12h00 am Chủ Nhật, Ngày 14/05/2017

HCM: Thời gian 9h00 - 12h00 am Thứ 7, Ngày 27/05/2017

                           tham gia

4. Hội thảo du học Singapore – Trường Kaplan

HN: Thời gian 18h00 - 20h00 pm Thứ 6, Ngày 19/05/2017

HCM: Thời gian 9h00 - 12h00 am Thứ 7 Ngày 20/05/2017

                          tham gia

5. Hội thảo du học Tây Ban Nha – Trường UCAM

HN: Thời gian 09h00 - 12h00 am Thứ 7, Ngày 20/05/2017

HCM: Thời gian 09h00 - 12h00 am Thứ 7, Ngày 13/05/2017

                           tham gia

6. Tuần lễ du học Mỹ

HN: Thời gian 08/05/2017 đến 20/05/2017

HCM: Thời gian 08/05/2017 đến 20/05/2017

                                tham gia

7. Tuần lễ du học Anh

HN: Thời gian 12/05/2017 đến 26/05/2017

HCM: Thời gian 12/05/2017 đến 26/05/2017

                                tham gia

 

 


Thế giới du học

Video du học các nước

Video du học Úc - Nguyễn Tuấn Hoàng "Đại học Deakin đã thu hút mình như thế nào?"

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ video du học Úc - Nguyễn Tuấn Hoàng "Đại học Deakin đã thu hút mình như thế nào?"

Du học Úc: 4 Bi kíp giúp bạn tìm kiếm việc làm thêm tại Úc 2017

Văn phòng tư vấn du học VNPC giới thiệu cho các bạn đi du học Úc 2017. 4 Bi kíp giúp bạn tìm kiếm việc làm thêm

Cách săn học bổng du học Mỹ toàn phần của Đình Đỗ

Văn phòng tư vấn du học VNPC giới thiệu cho các bạn đi du học Mỹ cách săn học bổng du học Mỹ toàn phần của Đình Đỗ

Xem tất cả

Thư viện hình

Thành tích

Danh sách các trường