Đăng ký du học Đăng ký du học Đăng ký du học

TIN TỨC

Sự Kiện Tháng 2

1. Du học Canada không chứng minh tài chính

HN:Thời gian: 01-02-2017 đến 28-02-2017

HCM:Thời gian: 01-02-2017 đến 28-02-2017

                                tham gia

2. Tuần lễ vàng du học New Zealand

HN:Thời gian: 01-02-2017 đến 15-02-2017

HCM:Thời gian: 01-02-2017 đến 15-02-2017

                                tham gia

3. Tuần lễ vàng du học Úc

HN:Thời gian: 13-02-2017 đến 28-02-2017

HCM:Thời gian: 13-02-2017 đến 28-02-2017

                                tham gia

4. Tuần lễ vàng du học Thụy Sỹ

HN:Thời gian: 14-02-2017 đến 28-02-2017

HCM:Thời gian: 14-02-2017 đến 28-02-2017

                                tham gia

5. Gặp gỡ đại diện trường Fleming College – Canada

HN:Thời gian: 10am thứ 6 ngày 10-02-2017

                                tham gia

6. Gặp gỡ đại diện trường UMC high school – Canada

HN:Thời gian: 15:00pm thứ 2 ngày 20-02-2017

                                tham gia

7. Gặp gỡ đại diện trường Trường Eynesbury – Úc

HN:Thời gian: 10h30am thứ 6 ngày 10-03-2017

                                tham gia

8. Gặp gỡ Đại diện trường Massey University – New Zealand

HN:Thời gian: 10h30am thứ 6 ngày 17-03-2017

HCM:Thời gian: 10h30am thứ 3 ngày 21-03-2017

                                tham gia

 


Thế giới du học

Video du học các nước

Phụ huynh chia sẻ "Tại sao cho con đi du học?"

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ video Phụ huynh chia sẻ "Tại sao cho con đi du học?"

Du học sinh chia sẻ "Tại sao bạn lại chọn con đường du học?"

Văn tư vấn du học VNPC giới thiệu video du học sinh chia sẻ "Tại sao bạn lại chọn con đường du học?"

Du học Úc: Hủy Visa du học Úc, nguyên nhân và hệ lụy

Văn phòng tư vấn du học VNPc giới thiệu video du học Úc, Tại sao visa du học Úc bị hủy, nguyên nhân và hẹ lụy

Xem tất cả

Thư viện hình

Thành tích

Danh sách các trường