Học bổng du học

Thế giới du học

Du học hè

Du học hè

Xem thêm

Du học Úc

Du học Úc

Xem thêm

Du học Newzealand

Du học Newzealand

Xem thêm

Du học Mỹ

Du học Mỹ

Xem thêm

Du học Canada

Du học Canada

Xem thêm

Du học Anh

Du học Anh

Xem thêm

Du học Tây Ban Nha

Du học Tây Ban Nha

Xem thêm

Du học Thụy Sỹ

Du học Thụy Sỹ

Xem thêm

Du học Singapore

Du học Singapore

Xem thêm

Du học Nhật Bản

Du học Nhật Bản

Xem thêm

Du học Hàn Quốc

Du học Hàn Quốc

Xem thêm

Du học Trung Quốc

Du học Trung Quốc

Xem thêm

Tư vấn du học miễn phí

icon-yahoo hotrovnpc
icon-skype hotrovnpc
icon-telephone

Hotline HN0919 44 33 11

0914 34 37 38
0964 09 44 99

Hotline HCM:0918 343 738

0909 972 899

1.Tháng vàng tư vấn du học Úc & New Zealand & Singapore
 • HN: Ngày 28/09/2015 -> 31/10/2015
 • HCM: Ngày 28/09/2015 -> 31/10/2015

tham gia

2.Tuần lễ du học Tây Ban Nha và Thụy Sỹ
 • HN: Ngày 12/10/2015 -> 17/10/2015
 • HCM: Ngày 12/10/2015 -> 17/10/2015

tham gia

3.Hội thảo du học Đại học Newcatsle
 • HN: Thứ 7, 9h – 11h Ngày 17/10/2015
 • HCM: Thứ 7, 9h – 11h Ngày 17/10/2015

tham gia

4.Tuần lễ du học Mỹ: Chương trình Cao đẳng cộng đồng
 • HN: Ngày 19/10/2015 -> 24/10/2015
 • HCM: Ngày 19/10/2015 -> 24/10/2015

tham gia

5.Hội thảo du học Hàn Quốc
 • HN: Thứ 4, 17h30 – 19h30 Ngày 28/10/2015
 • HCM: Thứ 7, 9h – 11h Ngày 31/10/2015

tham gia

1.Tuần lễ du học Tây Ban Nha
 • HN: Ngày 09/03/2015 -> 14/3/2015
 • HCM: Ngày 09/03/2015 -> 14/3/2015

tham gia

 

2.Hội thảo UCAM(TBN)
 • HN: 17h30, Thứ 4 Ngày 11/03/2015
 • HCM: 9h00, Thứ 7 Ngày 14/03/2015

tham gia

 

3. Hội thảo SIBT

 • HN: 17h30, Thứ 5 Ngày 12/03/2015

tham gia

 

5.Ngày hội du học toàn cầu
 • HN: 17h00, Thứ 4 Ngày 01/04/2015
 • HCM: 9h00, Thứ 7 Ngày 28/03/2015

tham gia

 

1.Tuần lễ tư vẫn du học Newzealand

 • HN:Ngày 05/01/2015 -> 10/01/2015
 • HCM:Ngày 05/01/2015 -> 10/01/2015

2.Tuần lễ tư vấn du học Canada

 • HN: Ngày 12/01/2015 -> 17/01/2015
 • HCM: Ngày 12/01/2015 -> 17/01/2015

3.Tuần lễ du học Tây Ban Nha

 • HN: Ngày 19/01/2015 -> 24/01/2015
 • HCM: Ngày 19/01/2015 -> 24/01/2015

4.Tuần lễ tư vấn du học Úc

 • HN: Ngày 26/01/2015 -> 31/01/2015
 • HCM: Ngày 26/01/2015 -> 31/01/2015

1. Chương trình du học Tây Ban Nha

 • HN:Ngày 3/12/2014 -> 31/12/2014
 • HCM:Ngày 3/12/2014 -> 31/12/2014

2.Chương trình du học Úc

 • HN: Ngày15/12/2014 -> 31/12/2014
 • HCM: Ngày 15/12/2014 -> 31/12/2014

3.Tuần lế du học Canada

 • HN: Ngày12/12/2014 -> 20/12/2014
 • HCM: Ngày 12/12/2014 -> 20/12/2014

 

 

1. Tuần lễ du học Canada

 • HN:Ngày 3/11/2014 -> 8/11/2014
 • HCM:Ngày 3/11/2014 -> 8/11/2014

2.Tuần lễ du học Tây Ban Nha

 • HN: Ngày 10/11/2014 -> 15/11/2014
 • HCM: Ngày 10/11/2014 -> 15/11/2014

3.Hội thảo Du Học Mỹ New Hampshire, Concordia-Chicago

 • HN:17h30 Thứ 3 Ngày 11/11/2014
 • HCM:17h30 Thứ 5 Ngày 6/11/2014

4.Hội thảo Singapore trường NIM

 • HN:17h30 Thứ 5 Ngày 13/11/2014
 • HCM:9h00 Thứ 7 Ngày 15/11/2014

5.Tuần lễ du học Thụy Sỹ

 • HN:Ngày 17/11/2014 -> 22/11/2014
 • HCM:Ngày 17/11/2014 -> 22/11/2014

6.Hội thảo HTMI

 • HN:17h30 Thứ 4 Ngày 19/11/2014
 • HCM:9h00 Thứ 7 Ngày 22/11/2014

7.Tuần lễ du học Newzealand

 • HN: Ngày 24/11/2014 -> 29/11/2014
 • HCM:Ngày 24/11/2014 -> 29/10/2014

8.Phỏng vấn học bổng Anh - Ailen

 • HN: 17h30 Thứ 5 Ngày 27/11/2014
 • HCM:17h30 Thứ 7 Ngày 29/11/2014

1. Hội thảo khối into Anh, Mỹ

 • HN:17h30, Thứ 4 Ngày 17/09/2014
 • HCM:9h00,Chủ Nhật Ngày 14/09/2014

2. Hội thảo SIT

 • HN:17h30, Thứ 5 Ngày 25/09/2014
 • HCM:10h00,Thứ 3 Ngày 30/09/2014

3.Hội thảo BHMS

 • HN:9h30, Thứ 7 Ngày 27/09/2014
 • HCM:9h30,Thứ 7 Ngày 04/10/2014

4.Hội thảo Tây Ban Nha

 • HCM:9h00,Thứ 7 Ngày 27/9/2014

1. Hội thảo EASB

 • HN:17h30, Thứ 2 Ngày 04/08/2014
 • HCM:10h00,Thứ 5 Ngày 07/08/2014

2.Navitas Anh

 • HN:17h30, Thứ 5 Ngày 14/08/2014
 • HCM:17h30, Thứ 5 Ngày 14/08/2014

3. Hội thảo HTMi

 • HN:17h30, Thứ 3 Ngày 19/08/2014
 • HCM:9h00,Thứ 7 Ngày 16/08/2014

4. Tuần lễ tư vấn du học Úc

 • HN: Từ ngày 18/08/2014 = > 23/08/2014
 • HCM: Từ ngày 18/08/2014 => 23/08/2014

5.Meeting Nhật

 • HN:9h00, Thứ 3 Ngày 26/08/2014
 • HCM:13h30, Thứ 5 Ngày 21/08/2014

6.Hội thảo Roosevelt

 • HN:17h30, Thứ 4 Ngày 27/08/2014
 • HCM:9h00, Chủ Nhật, Ngày 24/08/2014

1. Hội thảo SIT

 • HN:17h30, Thứ 3 Ngày 15/07/2014
 • HCM:17h30,Thứ 3 Ngày 22/07/2014

2. Hội thảo NTEC

 • HN:9h, Thứ 7 Ngày 19/07/2014
 • HCM:17h30,Thứ 7 Ngày 26/07/2014

3.Hội thảo HTMI

 • HN:9h, Chủ Nhật Ngày 20/07/2014

4. Hội thảo Tây Ban Nha

 • HN:9h, Chủ Nhật Ngày 20/07/2014
 • HCM:9h, Chủ Nhật Ngày 27/07/2014

5. Hội thảo EYNESBURY

 • HN: 15:30, Chủ Nhật, Ngày 20/07/2014

6. Hội thảo UTS Insearch

 • HN:10h30-11h30, Thứ 2 Ngày 21/07/2014
 • HCM:16h-17h, Thứ 5 Ngày 17/07/2014

7. Hội thảo Mỹ : FLS, StudyGroup, CalSU San Bernardino

 • HN:17h30 , Thứ 4 Ngày 30/07/2014
 • HCM:9h , Thứ 7 Ngày 26/07/2014
 Hội thảo trường SIT - Newzealand
 • HN:  17h30, thứ 5, ngày 17/04/2014
 • HCM: 18h00, thứ 7, ngày 05/04/2014

 Hội thảo trường UNITEC - Newzealand

 • HN:  10h00, thứ 2, ngày 21/04/2014
 • HCM: 10h00, thứ 4, ngày 16/04/2014
 Hội thảo HTMI - Thụy Sỹ
 • HN : 17h00, thứ 3, ngày 22/04/2014
 • HCM: 9h00, Chủ nhật, ngày 20/04/2014

 

Hội thảo trải nghiệm 01 giờ học lý tại TAYLORS COLLEGE - New Zealand

 

 • HN: Lúc 17h00, Thứ 4, ngày 09/10/2013
Hội thảo Ulster - Anh

 

 • HN: Lúc 17h00, Thứ 6, ngày 11/10/2013
Hội thảo chia sẻ kỹ năng học ở môi trường quốc tế theo phương pháp Mindset cùng Kilmore - Úc

 

 • HCM: Lúc 9h00, Thứ 7, ngày 12/10/2013
 • HN :Lúc 9h00, Chủ nhật, ngày 13/10/2013
Hội thảo trường PIHMS - New Zealand
 • HN: Lúc 17h00, Thứ 2, ngày 21/10/2013
 • HCM :Lúc 17h00, Thứ 4, ngày 23/10/2013

Phỏng vấn nhận học bổng trực tiếp trường Bellerbys Collenge - Anh

 

 • HN: Lúc 17h45, Thứ 5, ngày 12/09/2013

Hội thảo phỏng vấn trường University of Vermont - Mỹ

 

 • HN: Lúc 17h30, Thứ 5, ngày 12/09/2013

Hội thảo Curtin Sydney - Úc

 • HN: Lúc 9h00, Thứ 7, ngày 14/09/2013
 • HCM : Lúc 9h00, Chủ Nhật, ngày 15/09/2013

Hội thảo HTMI (Thụy Sỹ) và Ntec (NewZealand)

 

 • HCM: Lúc 18h00, Thứ 5, ngày 19/09/2013
 • HN: Lúc 9h00, Thứ 7, ngày 21/09/2013

Hội thảo học viên EASB - Singapore

 

 • HN: Lúc 9h00, Thứ 7, ngày 28/09/2013

Hội thảo trường Ulster - Anh

 

 • HCM: Lúc 17h00, Thứ 6, ngày 02/08/2013

Ngày hội du học Anh – Mỹ - Canada

 

 • HN: Lúc 9h00, Thứ 7, ngày 03/08/2013
 • HCM: Lúc 9h00, Thứ 7, ngày 03/08/2013

Ngày hội du học Singapore – Nhật Bản – Hàn Quốc

 

 • HN: Lúc 9h00, Chủ nhật, ngày 04/08/2013
 • HCM: Lúc 9h00, Chủ nhật, ngày 04/08/2013

Hội thảo Navitas

 

 • HN: Lúc 9h00, Thứ 7, ngày 10/08/2013
 • HCM: Lúc 9h00, Chủ nhật, ngày 11/08/2013

Hội thảo trường Đại học Deagu – Hàn Quốc

 

 • HN: Lúc 9h00, Chủ nhật, ngày 11/08/2013

Hội thảo Đại học Flinders - Úc

 

 • HN: Lúc 16h00, Thứ 4, ngày 14/08/2013

Ngày hội tuyển sinh du học khối ngành kinh tế

 

 • HN: Lúc 9h00, Thứ 7, ngày 17/08/2013
 • HCM: Lúc 9h00, Thứ 7, ngày 17/08/2013

Ngày hội tuyển sinh khối ngành kỹ thuật

 

 

 • HN: Lúc 9h00, Thứ 7, ngày 24/08/2013
 • HCM: Lúc 9h00, Chủ nhật, ngày 25/08/2013

Trường Sacred Heart College - New Zealand

 

 • HN: Lúc 13h30, Thứ 5, ngày 04/07/2013

Trường PIHMS - New Zealand

 • HN: Lúc 09h00, Thứ 7, ngày 06/07/2013
 • HCM: Lúc 09h00, Thứ 7, ngày 13/07/2013

Hội thảo Tây Ban Nha

 • HCM: Lúc 16h30, Thứ 3, ngày 16/07/2013
 • HN: Lúc 09h00, Thứ 7, ngày 20/07/2013

Hội thảo trường Meric Osaka – Nhật

 • HN : Lúc 14h, Thứ 5 ngày 18/07

Ngày hội tư vấn tuyển sinh du học

New Zealand, Thuỵ Sỹ, Tây Ban Nha

 • HN: Lúc 09h00, Thứ 7, ngày 20/07/2013

Hội thảo Eyenesbury - Úc

 • HN: Lúc 18h00, Thứ 2, ngày 22/07/2013

Hội thảo trường SIBT,  Marquarie City Campus & Navitas English

 • HN : Lúc 9h00, Thứ 4 ngày 24/07/2013

Hội thảo Crown Institute &Glen Dowie College - New Zealand

 • HCM: Lúc 09h00, Thứ 7, ngày 27/07/2013
 • HN: Lúc 09h00, Thứ 7, ngày 27/07/2013

Hội thảo Ulster - Anh

 • HN: Lúc 17h00, Thứ 2, ngày 29/07/2013
 • HCM :Lúc 17h00, Thứ 6, ngày 02/08/2013
Meeting và interview Oncampus Boston và CATS Academy Boston – Mỹ
 • HN: Lúc 16h00, Thứ 3, ngày 30/07/2013

Hội thảo Kilmore và UTS insearch

  • HN: Lúc 09h00, Thứ 7, ngày29/06/2013
 • HCM: Lúc 09h00, Chủ nhật, ngày30/06/2013

Trường Ntec - New Zealand

 • HCM: Lúc 09h00, Thứ 7, ngày 22/06/2013
 • HN: Lúc 09h00, Chủ nhật, ngày 30/06/2013

dang ky hoi thao du hoc

dang ky nhan hoc bong du hoc

Dang ky tu van du hoc mien phi