Đăng ký du học Đăng ký du học Đăng ký du học

TIN TỨC

Sự Kiện Tháng 3

1. Tháng vàng du học các nước

HN: Thời gian 01/03/2017 đến 31/03/2017

HCM: Thời gian 01/03/2017 đến 31/03/2017

                                tham gia

2. Gặp gỡ Đại diện trường SAE - Navitas

HN: Thời gian 14h pm thứ 5 ngày 02/03/2017

                                tham gia

3. Gặp gỡ Đại diện trường TAFE South Úc

HN: Thời gian 15 pm thứ 5 ngày 02/03/2017

                                tham gia

4. Gặp gỡ Đại diện trường Kaplan Business School – Úc

HCM: Thời gian 14h pm thứ 5 ngày 02/03/2017

                                tham gia

5. Gặp gỡ Đại diện trường Kaplan Business School – Úc

HN: Thời gian 15h30p am thứ 6 ngày 03/03/2017

                                tham gia

6. Gặp gỡ Đại diện trường Algonquin College - Canada

HCM: Thời gian 14h pm thứ 6 ngày 03/03/2017

                                tham gia

7. Gặp gỡ Đại diện trường Ais Helens New Zealand

HN: Thời gian 8h30p am thứ 6 ngày 03/03/2017

                                tham gia

8. Tuần lễ vàng du học Philippines

HN: Thời gian 05/03/2017 đến 31/03/2017

HCM: Thời gian 05/03/2017 đến 31/03/2017

                                tham gia

9. Gặp gỡ Đại diện trường Langara College Canada

HN: Thời gian 11h30p am thứ 5 ngày 09/03/2017

                                tham gia

10. Gặp gỡ Đại diện trường NIM Singapore

HN: Thời gian 15h30p pm thứ 5 ngày 09/03/2017

                                tham gia

11. Gặp gỡ Đại diện trường Douglas College - Canada

HN: Thời gian 9h am thứ 6 ngày 10/03/2017

                                tham gia

12. Gặp gỡ Đại diện trường Box Hill - Úc

HN: Thời gian 13h pm thứ 2 ngày 13/03/2017

                                tham gia

13. Gặp gỡ Đại diện trường Đại học New Castle Úc

HN: Thời gian 14h pm thứ 4 ngày 15/03/2017

                                tham gia

14. Tháng vàng du học Canada

HN: Thời gian 10/03/2017 đến 31/03/2017

HCM: Thời gian 10/03/2017 đến 31/03/2017

                                tham gia

15. Tháng vàng du học Hàn Quốc

HN: Thời gian 16/03/2017 đến 15/04/2017

HCM: Thời gian 16/03/2017 đến 15/04/2017

                                tham gia

16. Gặp gỡ Đại diện trường Massey University – New Zealand

HN: Thời gian 10h30p am thứ 6 ngày 17/03/2017

HCM: Thời gian 10h30p am thứ 3 ngày 21/03/2017

                                tham gia

17. Gặp gỡ Đại diện trường Algonquin College - Canada

HN: Thời gian 14h pm thứ 6 ngày 17/03/2017

                                tham gia

 


Thế giới du học

Video du học các nước

Phụ huynh chia sẻ "Tại sao cho con đi du học?"

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ video Phụ huynh chia sẻ "Tại sao cho con đi du học?"

Du học sinh chia sẻ "Tại sao bạn lại chọn con đường du học?"

Văn tư vấn du học VNPC giới thiệu video du học sinh chia sẻ "Tại sao bạn lại chọn con đường du học?"

Du học Úc: Hủy Visa du học Úc, nguyên nhân và hệ lụy

Văn phòng tư vấn du học VNPc giới thiệu video du học Úc, Tại sao visa du học Úc bị hủy, nguyên nhân và hẹ lụy

Xem tất cả

Thư viện hình

Thành tích

Danh sách các trường