Đăng ký du học Đăng ký du học Đăng ký du học

TIN TỨC

Sự Kiện Tháng 3

1. Tháng vàng du học các nước

HN: Thời gian 01/03/2017 đến 31/03/2017

HCM: Thời gian 01/03/2017 đến 31/03/2017

                                tham gia

2. Tuần lễ vàng du học Philippines

HN: Thời gian 05/03/2017 đến 31/03/2017

HCM: Thời gian 05/03/2017 đến 31/03/2017

                                tham gia

3. Tháng vàng du học Canada

HN: Thời gian 10/03/2017 đến 31/03/2017

HCM: Thời gian 10/03/2017 đến 31/03/2017

                                tham gia

4. Tuần lễ du học Úc

HN: Thời gian 15/03/2017 đến 31/03/2017

HCM: Thời gian 15/03/2017 đến 31/03/2017

                                tham gia

5. Gặp gỡ Đại diện trường Massey University – New Zealand

HN: Thời gian 10h30p am thứ 6 ngày 17/03/2017

HCM: Thời gian 10h30p am thứ 3 ngày 21/03/2017

                                tham gia

 


Thế giới du học

Video du học các nước

Phụ huynh chia sẻ "Tại sao cho con đi du học?"

Văn phòng tư vấn du học VNPC chia sẻ video Phụ huynh chia sẻ "Tại sao cho con đi du học?"

Du học sinh chia sẻ "Tại sao bạn lại chọn con đường du học?"

Văn tư vấn du học VNPC giới thiệu video du học sinh chia sẻ "Tại sao bạn lại chọn con đường du học?"

Du học Úc: Hủy Visa du học Úc, nguyên nhân và hệ lụy

Văn phòng tư vấn du học VNPc giới thiệu video du học Úc, Tại sao visa du học Úc bị hủy, nguyên nhân và hẹ lụy

Xem tất cả

Thư viện hình

Thành tích

Danh sách các trường