địa chỉ chuyên nghiệp số
1
Về tư vấn du học

Học bổng du học Singapore

Trường
Học Bổng
Giá Trị
Điều Kiện
Đăng Ký
Học viện Dimensions
Thạc sĩ
S$ 9.000
IELTS 6.5, GPA 7.5 trở lên
Đại học James Cook Singapore (JCU)
Thạc sĩ
S$ 4.400
IELTS 6.0, GPA 7.0 trở lên
Đại học Curtin Singapore
Thạc sĩ
S$ 5.376- 5.540
IELTS 6.0, GPA 7.0 trở lên
Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS)
Thạc sĩ
S$ 1.500
IELTS 6.0, GPA 7.0 trở lên
Học viện Kaplan
Cử nhân, cao đẳng
S$ 2500 – 10,000
IELTS 5.5, GPA 7.5 trở lên
Học viện Dimensions
Cử nhân, cao đẳng
S$ 2.000- 9.000
IETLS 5.0, GPA 6.5 trở lên
Học viện phát triển quản lý Singapore (MDIS)
Cử nhân, cao đẳng
S$ 1.000
Sinh viên đăng ký sớm
Học viện quản lý Đông Á EASB
Cử nhân, cao đẳng
Đến 70% học phí
IELTS 6.0, GPA 8.0 trở lên
Đại học James Cook Singapore (JCU)
Cử nhân, cao đẳng
25%- 50%- 100%/ 1 năm
IELTS 6.0, GPA 7.5 trở lên
Đại học Curtin Singapore
Cử nhân, cao đẳng
S$ 3.350- 5.376- 11.520
IELTS 5.5, GPA 7.0 trở lên
Học viện SDH
Cử nhân, cao đẳng
1100 – 2000 SGD
IELTS 5.0, GPA 6.5 trở lên
Học viện Quản lý Singapore (SIM)
Cử nhân, cao đẳng
100% học phí
IELTS 6.5, GPA từ 8.0 trở lên, bài luận và phỏng vấn với đại diện trường

Thành tích

Học sinh đạt visa

Đăng ký nhận học bổng Nhận tư vấn du học Tải về ebook