Học bổng du học Canada

Mount Saint Vincent University (MSVU) Entrance Scholarship

$ Giá trị: 2.500 - 28.000 CAD
Điều kiện: GPA 8.0 trở lên
Thời hạn: 24/08/2023

Nipissing University President’s Scholarship

$ Giá trị: 3.000 CAD/năm
Điều kiện: GPA trên 90%
Thời hạn: 25/08/2023

UPEI Entrance scholarships for International Students

$ Giá trị: 1.000 to 3.000 CAD
Điều kiện: GPA 90% trở lên, thuộc Top 5% -10% của trường - Tiếng Anh 6.5 trở lên
Thời hạn: 26/09/2023

UPEI Guaranteed Scholarships

$ Giá trị: 500 - 3.000 CAD
Điều kiện: GPA 8.0 trở lên
Thời hạn: 26/09/2023

Selkirk College Entrance Scholarship

$ Giá trị: 1.000 CAD
Điều kiện: GPA 8.0
Thời hạn: 17/08/2023

Học bổng đầu vào trường Kingsway Academy

$ Giá trị: 2.000 - 5.000 CAD
Điều kiện:
Thời hạn: 22/10/2023

King’s University College Entrance Scholarship

$ Giá trị: Trị giá: 8. 000 - 10.000 CAD
Điều kiện:
Thời hạn: 24/10/2023

UIS Entrance Scholarship

$ Giá trị: 6.000 CAD
Điều kiện: GPA 9.0 - Tiếng Anh 6.5 (all band)
Thời hạn: 26/09/2023

UIS  Entrance Scholarship

$ Giá trị: 2.000 CAD
Điều kiện: GPA 8.0 - Tiếng Anh Không yêu cầu
Thời hạn: 26/10/2023

BICC Entrance Scholarship

$ Giá trị: 10% -70%
Điều kiện: GPA từ 8.0 trở lên, IELTS từ 5.5 trở lên, có khả năng lãnh đạo, và tích cực trong hoạt động cộng đồng
Thời hạn: 26/10/2023

BICC Entrance Scholarship

$ Giá trị: 100% học phí
Điều kiện: Học sinh theo học 3 năm liên tục tại trường, có GPA từ 8,0 trở lên, IELTS từ 6.5 trở lên, phát huy thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện
Thời hạn: 26/10/2023

Humber College Entrance Scholarship

$ Giá trị: 1.000 - 5.000 CAD
Điều kiện: GPA 75%
Thời hạn: 02/10/2023

Humber College Bachelor Scholarship

$ Giá trị: 1.500 - 4.000 CAD
Điều kiện: GPA 75%
Thời hạn: 02/08/2023

Niagara College Global Excellence Scholarship

$ Giá trị: 20.000 CAD
Điều kiện: GPA 60 - 80%
Thời hạn: 04/10/2023

Brock University Entrance Scholarship

$ Giá trị: 5,000 - 20,000 CAD
Điều kiện: GPA 8.0 trở lên
Thời hạn: 10/08/2023