Học bổng du học Canada

UIS  Entrance Scholarship

$ Giá trị: 2.000 CAD
Điều kiện: GPA 8.0 - Tiếng Anh Không yêu cầu
Thời hạn: 26/10/2021

BICC Entrance Scholarship

$ Giá trị: 10% -70%
Điều kiện: GPA từ 8.0 trở lên, IELTS từ 5.5 trở lên, có khả năng lãnh đạo, và tích cực trong hoạt động cộng đồng
Thời hạn: 26/10/2021

BICC Entrance Scholarship

$ Giá trị: 100% học phí
Điều kiện: Học sinh theo học 3 năm liên tục tại trường, có GPA từ 8,0 trở lên, IELTS từ 6.5 trở lên, phát huy thành tích học tập tốt và tích cực tham gia các hoạt động thiện nguyện
Thời hạn: 26/10/2021

HN: 0914 34 37 38 - 0982 03 99 68
HCM: 0918 34 37 38 - 0916 399 944