Học bổng du học Mỹ

Học bổng Pace University: (tối đa cho 4 năm học)

$ Giá trị: 11,000 - 25,000 USD
Điều kiện: TOEFL 80+ / IELTS 6.5+ / PTE 54+
Thời hạn: 15/11/2021

Học bổng Pace University dành cho bậc thạc sĩ: Admission to a master’s degree

$ Giá trị: 1,500 – 6,000 USD/năm
Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học, GPA 3.3+
Thời hạn: 26/11/2021

Simmons University học bổng (Unlimited)

$ Giá trị: 50% cho tất cả SV = 20,000 usd/năm
Điều kiện: : GPA 3.0 + IELTS 6.5/TOEFL 89/Duoling 105
Thời hạn: 28/11/2021

Northeastern University học bổng đại học

$ Giá trị: 5000 USD – 15000 USD
Điều kiện:
Thời hạn: 15/11/2021

CATS Academy Boston học bổng Meric

$ Giá trị: 20% - 30% học phí
Điều kiện: Học lực: Điểm trung bình từ 7.0 trở lên. Tiếng Anh: IELTS 4.0 - 5.5 hoặc bài kiểm tra tiếng Anh của trường
Thời hạn: 30/12/2021

CATS Academy Boston học bổng Meric

$ Giá trị: 40% - 50% học phí
Điều kiện: Học lực: Điểm trung bình từ 8.0 trở lên .Tiếng Anh: IELTS 6.0 hoặc bài kiểm tra tiếng Anh của trường
Thời hạn: 30/12/2021

University of New Hamphire học bổng bậc đại học:

$ Giá trị: 4,000 - 12,000USD/năm
Điều kiện: GPA Tối thiểu 8.0 . TOEFL iBT: 80+, IELTS: 6.5+, iTEP Academic*: 3.9+
Thời hạn: 15/12/2021

University of New Hamphire học bổng bậc sau đại học

$ Giá trị: 4,000 - 12,000USD/năm
Điều kiện: GPA Tối thiểu 7.5 TOEFL iBT: 80+, IELTS: 6.5+, iTEP Academic*: 3.9+
Thời hạn: 15/12/2021

Học bổng The Quarry lane School

$ Giá trị: 12,500 USD đến 21,250 USD
Điều kiện: Bảng điểm 3 năm gần nhất, IELTS/TOEFL, SSAT (nếu có)
Thời hạn: 05/11/2021

MBA Alumni Endowment Scholars

$ Giá trị: 2.500 USD
Điều kiện: GPA từ 3.5 trở lên
Thời hạn: 26/10/2021

University of Utah

$ Giá trị: 12.000 USD
Điều kiện: sinh viên quốc tế có thành tích học tập tốt
Thời hạn: 18/12/2021

Học bổng trương Adephi Unviversity

$ Giá trị: 100.000 USD/4 năm
Điều kiện: GPA tối thiểu 3.5, IELTS tối thiểu 6.5, SAT 1400 hoặc tham gia khóa học ACL
Thời hạn: 19/12/2021

Học bổng University of Dayton

$ Giá trị: 80 000 USD/4 năm
Điều kiện: Điểm trung bình phải từ 3.5/4.0 hoặc 8.5/10.
Thời hạn: 24/12/2021

Học bổng trường University of Kansas (KU)

$ Giá trị: 36.000 USD/4năm
Điều kiện: GPA: 2,5; Ielts: 6,5/ Toefl: 79
Thời hạn: 25/12/2021

Học bổng trường University of Illinois at Chicago

$ Giá trị: 32.000 USD/4 Năm
Điều kiện: Học bạ THPT, Phỏng vấn với đại diện trường, Personal statement
Thời hạn: 25/08/2022

HN: 0914 34 37 38 - 0982 03 99 68
HCM: 0918 34 37 38 - 0916 399 944