Học bổng du học Mỹ

Học bổng trường University of Illinois at Chicago

$ Giá trị: 32.000 USD/4 Năm
Điều kiện: Học bạ THPT, Phỏng vấn với đại diện trường, Personal statement
Thời hạn: 25/08/2022

Học bổng University of South Carolina (USC)

$ Giá trị: 28.000 USD/4năm
Điều kiện: GPA: 3.0; Ielts: 6,0 trở lên/ Toefl: 79
Thời hạn: 26/08/2022

Học bổng trường University of Massachusetts Boston

$ Giá trị: 20.000 USD/4năm
Điều kiện: GPA: 2, 5; Ielts: 6, 5/ Toefl: 79
Thời hạn: 26/08/2022

Học bổng University of the Pacific

$ Giá trị: 80.000 USD/4năm
Điều kiện: IELTS 6.5; TOEFL: 80; GPA: 3.0
Thời hạn: 27/08/2022

Học bổng University of Mississippi

$ Giá trị: 28,000 USD/4năm
Điều kiện: GPA: 3.0; Ielts: 6,0 trở lên/ Toefl: 79
Thời hạn: 27/08/2022

Học bổng Saint John’s High School

$ Giá trị: 10% – 50% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến 5000 USD cho năm nhất
Điều kiện: Điểm trung bình GPA 8.0 (80%) trở lên, Toán và các môn Khoa học phải trên 8.0 (80%) trở lên
Thời hạn: 30/08/2022

Melbourne Central Catholic High School

$ Giá trị: 10% – 50% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến 5000 USD cho năm nhất
Điều kiện: Độ tuổi tham gia: 15 đến 18 tuổi, Điểm trung bình GPA 8.0 (80%) trở lên, Toán và các môn Khoa học phải trên 8.0 (80%) trở lên.
Thời hạn: 31/08/2022

Bishop Guertin High School

$ Giá trị: 10% – 50% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến 5000 USD cho năm nhất
Điều kiện: Độ tuổi tham gia: 15 đến 18 tuổi, Điểm trung bình GPA 8.0 (80%) trở lên, Toán và các môn Khoa học phải trên 8.0 (80%) trở lên
Thời hạn: 31/08/2022

St.Thomas Aquinas High School

$ Giá trị: 10% – 50% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến $,5000 cho năm nhất
Điều kiện: Độ tuổi tham gia: 15 đến 18 tuổi, Điểm trung bình GPA 8.0 (80%) trở lên, Toán và các môn Khoa học phải trên 8.0 (80%) trở lên.
Thời hạn: 31/08/2022

Học bổng trường Trinity Catholic High School

$ Giá trị: 10% – 50% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến 5000 USD cho năm nhất
Điều kiện: 15 đến 18 tuổi, Điểm trung bình GPA 8.0 (80%) trở lên, Toán và các môn Khoa học phải trên 8.0 (80%) trở lên
Thời hạn: 06/09/2022

Fairmont Private High School

$ Giá trị: 10% – 20% ( Áp dụng cho nhưng năm tiếp theo)
Điều kiện: 15 đến 18 tuổi, Điểm trung bình GPA 8.0 (80%) trở lên, Toán và các môn Khoa học phải trên 8.0 (80%) trở lên
Thời hạn: 07/09/2022

Seton Catholic Preparatory

$ Giá trị: 10% – 50% học phí và hỗ trợ sinh hoạt phí lên đến 5000 USD cho năm nhất
Điều kiện: 15 đến 18 tuổi, GPA 8.0 (80%) trở lên, Toán và các môn Khoa học phải trên 8.0 (80%) trở lên
Thời hạn: 07/09/2022