Học bổng du học Mỹ

Học bổng Pace University dành cho bậc đại học: Year 1 admission to a bachelor’s degree

$ Giá trị: Up to 68%
Điều kiện: Chỉ dựa trên GPA cấp 3 & tiếng Anh (Không yêu cầu SAT/ACT)
Thời hạn: 15/07/2023

Học bổng Pace University: (tối đa cho 4 năm học)

$ Giá trị: 11,000 - 25,000 USD
Điều kiện: TOEFL 80+ / IELTS 6.5+ / PTE 54+
Thời hạn: 15/11/2023

Học bổng Pace University dành cho bậc thạc sĩ: Admission to a master’s degree

$ Giá trị: 1,500 – 6,000 USD/năm
Điều kiện: Tốt nghiệp Đại học, GPA 3.3+
Thời hạn: 26/11/2023

Simmons University học bổng (Unlimited)

$ Giá trị: 50% cho tất cả SV = 20,000 usd/năm
Điều kiện: : GPA 3.0 + IELTS 6.5/TOEFL 89/Duoling 105
Thời hạn: 28/11/2023

Northeastern University học bổng đại học

$ Giá trị: 5000 USD – 15000 USD
Điều kiện:
Thời hạn: 15/11/2023

CATS Academy Boston học bổng Meric

$ Giá trị: 20% - 30% học phí
Điều kiện: Học lực: Điểm trung bình từ 7.0 trở lên. Tiếng Anh: IELTS 4.0 - 5.5 hoặc bài kiểm tra tiếng Anh của trường
Thời hạn: 30/12/2023

CATS Academy Boston học bổng Meric

$ Giá trị: 40% - 50% học phí
Điều kiện: Học lực: Điểm trung bình từ 8.0 trở lên .Tiếng Anh: IELTS 6.0 hoặc bài kiểm tra tiếng Anh của trường
Thời hạn: 30/12/2023

University of New Hampshire học bổng bậc đại học:

$ Giá trị: 4,000 - 12,000USD/năm
Điều kiện: GPA Tối thiểu 8.0 . TOEFL iBT: 80+, IELTS: 6.5+, iTEP Academic*: 3.9+
Thời hạn: 15/12/2023

University of New Hampshire học bổng bậc sau đại học

$ Giá trị: 4,000 - 12,000USD/năm
Điều kiện: GPA Tối thiểu 7.5 TOEFL iBT: 80+, IELTS: 6.5+, iTEP Academic*: 3.9+
Thời hạn: 15/12/2023

Umass Boston Chancellor’s Scholarship

$ Giá trị: $15,000 - $25,000
Điều kiện: GPA 3.6+
Thời hạn: 03/10/2023

Umass Boston Dean’s Scholarship

$ Giá trị: $10,000 - $14,000
Điều kiện: GPA 3.4+
Thời hạn: 03/10/2023

Umass Boston Beacon’s Merit Scholarship

$ Giá trị: $4,000 - $8,000
Điều kiện: GPA 3.4+
Thời hạn: 03/10/2023

Floria Atlantic học bổng đại học và dự bị thạc sỹ năm đầu

$ Giá trị: 5.000 USD
Điều kiện: đại học GPA từ 2.0 IELTS từ 5.5, Dự bị thạc sỹ GPA 2.5, IELTS 6.0 trở lên
Thời hạn: 03/10/2023

Floria Atlantic học bổng cho sinh viên xuất sắc đại học năm đầu tiên

$ Giá trị: 10.000 USD
Điều kiện: điểm GPA 80% và ielts 6.0 trở lên
Thời hạn: 03/10/2023

DePaul University Global Gateway Program (3 Quarters)

$ Giá trị: $2,000 - $15,000
Điều kiện:
Thời hạn: 08/10/2023