Học bổng du học Singapore

Kaplan Singapore Học bổng khoá cử nhân

$ Giá trị: 100% học phí
Điều kiện: Điểm học lực THPT >8.0, Kết quả thi Tốt nghiệp từ 8.0 trở lên . Bài luận 300 từ với chủ đề “My possibility at Kaplan Singapore”
Thời hạn: 30/05/2023

Kaplan Singapore

$ Giá trị: 2000 S$
Điều kiện: xét trên hồ sơ
Thời hạn: 30/05/2023

Học bổng Học viện SIM

$ Giá trị: 100% học phí tương đương 11,000 SGD
Điều kiện: Sinh viên tốt nghiệp PTTH với học lực 8.0 trở lên, IELTS 6.0 trở lên
Thời hạn: 28/06/2023

SDH học bổng từ Cao đẳng đến Thạc sĩ

$ Giá trị: 2,000 – 3,000 SGD
Điều kiện:
Thời hạn: 01/07/2023

SHRM College học bổng Tiếng Anh

$ Giá trị: 300S$ /3 tháng và 1000S$/6 tháng
Điều kiện:
Thời hạn: 27/12/2023

SHRM College học bổng Dự bị Đại học

$ Giá trị: 1000 S$
Điều kiện:
Thời hạn: 27/12/2023

SHRM College học bổng Cao đẳng

$ Giá trị: 5000 S$
Điều kiện:
Thời hạn: 27/12/2023

SHRM College học bổng Cao đẳng Nâng cao

$ Giá trị: 5500 – 11500 S$
Điều kiện:
Thời hạn: 28/12/2023

SHRM College học bổng Cử nhân/ Top up Degree (12 tháng)

$ Giá trị: 4500 S$
Điều kiện:
Thời hạn: 28/12/2023

SHRM College học bổng Văn bằng kinh doanh sau Đại học (9 tháng)

$ Giá trị: 4000 S$
Điều kiện:
Thời hạn: 28/12/2023

Học bổng trường Jame Cook University

$ Giá trị: 25% , 50%, 100% học phí
Điều kiện:
Thời hạn: 06/12/2023