Học bổng du học Hàn Quốc

Trường Solbridge International School of Business tài trợ

$ Giá trị: 30% – 70% học phí
Điều kiện: GPA đạt loại khá trở lên. Đối với BBA: IELTS 5.5/TOEFL IBT 61; Đối với MBA: IELTS 6.5/TOEFL IBT 79
Thời hạn: 12/10/2021