1. Danh sách các trường tại New Zealand

Danh sách các trường tại New Zealand

Logo Trường Tên Trường Chi tiết Đăng ký ngay
ACG (Academic College Group)

ACG (Academic College Group)

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
AIS

AIS

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Auckland Grammar School

Auckland Grammar School

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
AUT

AUT

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
CPIT

CPIT

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Crown Institute of Studies

Crown Institute of Studies

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
EdenZ College

EdenZ College

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Embassy English New Zealand

Embassy English New Zealand

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Epsom Girls' Grammar School

Epsom Girls' Grammar School

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
ETC-english teaching college

ETC-english teaching college

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Glenfield college

Glenfield college

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
International College of Auckland

International College of Auckland

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
International Media Design School

International Media Design School

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Kelston Boys High School

Kelston Boys High School

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Kiwi English Academy

Kiwi English Academy

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Lincoln University

Lincoln University

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Macleans College

Macleans College

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Manukau Institute of Technology

Manukau Institute of Technology

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Massey University

Massey University

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Mount Albert Grammar School

Mount Albert Grammar School

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
NTEC

NTEC

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
NZIST

NZIST

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Onslow College

Onslow College

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Sacred Heart College

Sacred Heart College

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Saint Patrick's College (Wellington)

Saint Patrick's College (Wellington)

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Sancta Maria College

Sancta Maria College

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Selwyn College

Selwyn College

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Somerville Intermediate school

Somerville Intermediate school

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Southern Institute of Technology

Southern Institute of Technology

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Taylors College/Taylors Senior College_Auckland Campus

Taylors College/Taylors Senior College_Auckland Campus

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
The Campbell Institute Limited_Wellington Campus

The Campbell Institute Limited_Wellington Campus

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
The University of Waikato

The University of Waikato

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Unitec Institute of Technology

Unitec Institute of Technology

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
University of Canterbury

University of Canterbury

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
University of Otago

University of Otago

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Victoria University of Wellington

Victoria University of Wellington

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Weltec

Weltec

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Whitireia Newzealand

Whitireia Newzealand

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay
Yoobee School of Design (Natcoll Design Technology)

Yoobee School of Design (Natcoll Design Technology)

Xem chi tiết trường... đăng ký học ngay


Thành tích
 • VNPC tự hào đón nhận Chứng nhận Silver Agent của Hội đồng Anh 2016
 • Thanh tích và giải thưởng vnpc 1
 • Thanh tích vnpc1
 • Thanh tích và giải thưởng vnpc