Với đất nước của những nền văn hóa đồ sộ và lâu đời nhất thế giới này, giáo dục luôn là một nhiệm vụ tiên quyết. Chính phủ và người dân tại đây luôn chú trọng phát triển kinh tế đất nước thông qua con người, khoa học và giáo dục. Chính vì thế, trẻ em tại Trung Quốc từ lớp 1 tới lớp 9 được hưởng một nền giáo dục miễn phí và bắt buộc.

Hệ thống giáo dục Trung Quốc

Ngày nay, quốc gia này đang hướng tới một nền giáo dục hiện đại, vươn xa ra tầm thế giới và tương lai.

Do đó, ngày càng nhiều học sinh – sinh viên Việt Nam đến du học tại Trung Quốc.

Giáo dục Trung Quốc được chia thành các cấp học như sau:

– Mẫu giáo: 3 năm
– Bậc tiểu học: 6 năm
– Bậc trung học cơ sở: 3 năm
– Bậc trung học phổ thông: 3 năm
– Cao đẳng và đại học: 4-5 năm
– Cao học: 2-3 năm
– Tiến sỹ: 3 năm