TT TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ CHI TIẾT
Trường Đại Học
1 American College Nicosia CHI TIẾT
2 Internapa College Sotira CHI TIẾT
3 Alexander College Larnaca CHI TIẾT
4 Neapolis University Paphos CHI TIẾT
5 Nicosia University Nicosia CHI TIẾT
6 University of Central Lancashire Larnaca CHI TIẾT
7 Cyprus International Institute of Management Nicosia CHI TIẾT
8 European University Cyprus (EUC) Nicosia CHI TIẾT
9 Near East University (Đại học Cận Đông) Nicosia CHI TIẾT
10 European University of Lefke Lefka CHI TIẾT
11 Eastern Mediterranean University Famagusta CHI TIẾT
12 Đại học Frederick Limassol CHI TIẾT
13 Neapolis University Paphos Paphos CHI TIẾT
14 University of Kyrenia Kyrenia CHI TIẾT
15 Girne American University Kyrenia CHI TIẾT
16 Cyprus University of Technology  Limassol CHI TIẾT
Trường Trung Học
1 American Academy Larnaca Larnaca CHI TIẾT
2 King Richard School Famagusta CHI TIẾT
3 Heritage Private School Limassol CHI TIẾT
4 English School of Nicosia Nicosia CHI TIẾT
5 American International School Nicosia CHI TIẾT
6 Internapa School of Paphos Paphos CHI TIẾT
7 French Cypriot School Nicosia CHI TIẾT
8 Falcon School Cyprus Nicosia CHI TIẾT
9 Xenion High School Episkopi CHI TIẾT