1.  Địa điểm Oklahoma

Địa điểm Oklahoma

Đại học Oklahoma City

Monday 23-11-2015

Đại học Oklahoma City

Trường đại học Oklahoman City được đánh giá là một trường đại học danh tiếng của Mỹ. Hiện trường có tổng cộng hơn 3.100 sinh viên theo học hơn 60 chuyên ngành ở bậc đại học và 12 bằng cấp sau Đại học.

Các bài viết khác ...Thành tích


Gọi Ngay: 0982039968