Du học Mỹ - Thông tin tuyển sinh trường New Hampshire năm 2014 - Hôm Nay VNPC chia sẻ các thông tin của  trường New Hampshire và chương trình học của trường cho các bạn sinh viên Việt Nam muốn đi du học Mỹ. Học sinh , sinh viên muốn học tập trường New Hampshire . Trường New Hampshire được thành lập từ năm 1866.Tọa lạc tại thành phố biển New Hampshire, chỉ cách thành phố Boston 1 tiếng bằng xe buýt, là khu vực thịnh vượng nhất của miền Đông nước Mỹ.
Cung cấp hơn 150 chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.
Tự hào được xếp hạng trong danh sách Những trường đại học quốc gia hàng đầu tại Mỹ do tạp chí U.S News and World Reports bầu chọn.
Cùng với 2 trường danh giá Harvard và MIT nhận quỹ đầu tư của NASA.

Du học Mỹ - Thông tin tuyển sinh trường New Hampshire năm 2014


* Chương trình học của học sinh việt Nam đi du học Mỹ muốn học tập tại trường New Hampshire là
* Chương trình Đại học của sinh viên du học Mỹ:

1.    Business & Economics
-    Economics: Money & Financial Markets
Global Trade & Finance
Public Policy & Sustainablity
-    Hospitality Management
-    Business Administration
Accounting                                           International Business & Economics
Entrepreneurial Studies                           Management
Finance                                                Marketing
Information Systems Management           Student Designed

2.    Engineering & physical sciences
-    Chemistry                                       Geology
-    Earth Sciences Oceanography            Information Technology
-    Earth Sciences Teaching                   Mathematics
-    Mathematics                                   Mechanical Engineering
-    Physics                                           Chemistry
-    Civil Engieering                                 Computer Sciences in Bioinformatics
-    Computer Engieering                        Electrical Engineering
-    Environmental Engineering: Industrial Process, Municipal Process
-    Environmental Sciences: Hydrology, Ecosystems, Soil & Watershed Management
-    Applied Mathematics: Computation, Dynamics & Controls, Economics, Fluid Dynamics, Signal Processing, Solid Mechanics & Vibrations
-    Chemical Engineering: Bioengineering, Energy, Environmental Engineering
-    Maths Education: Elementary, secondary, High
-    Physics: Astronomy, Chemical Physics, Material Sciences

-    3.    Liberal Art
-    Anthropology               French                             Justice Studies dual
-    Art History                   French Studies                  major
-    Art Studio                   Geography                        Latin
-    Classics                        German                            Linguistics
-    English                        Greek                               Philosophy
-    Journalism                   History                              Political Sciences
-    English Literature         Humanities                         Psychology
-    English Teaching          International affairs              Russian
-    European Culture        dual major                          Theatre/Dance
-    Studies                                                              Women’s Studies
-   Commincation: Business Applications, Media Studies
-   Music: Music Liberal Studies, Music Composition, Performance Study, Music Preteaching
-   Neuroscience & Behavior: Animal Behavior, Integrative
Kỳ nhập học của các sinh viên Việt Nam đi du học Mỹ mà học tập tại trường New Hampshire vào những Tháng 01, 05 và  08 trong năm.
*Yêu cầu đầu vào của trường New Hampshire đối với học sinh đi du học Mỹ là phải: Tốt nghiệp lớp 12, GPA 6.5
IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)  hoặc TOEFL 78  UPP advanced (2 kỳ)
IELTS 5.5 (không band nào dưới 5.0) hoặc TOEFL 69  UPP standard (3 kỳ)
IELTS 5.0 (không band nào dưới 4.5) hoặc TOEFL 61  UPP mixed English (3 kỳ)
IELTS 4.5 (không band nào dưới 4.0) hoặc TOEFL 50 - UPP mixed English (4 kỳ)
* Học phí  cho học sinh tham gia chương trình du học Mỹ trường New Hampshire
- UPP Advanced $26,130/2 kỳ   UPP Mixed English $26,130/ 3 kỳ
- UPP Standard $26,130/ 2 kỳ  UPP Mixed English $34,840/ 4 kỳ
* Chương trình học bổng cho học sinh Việt Nam đi du học Mỹ tham gia học tại truongf New Hampshire.
Học bổng trị giá 10- 50% học phí cho sinh viên quốc tế khi đăng ký theo học tại trường theo chương trình Đại học năm thứ nhất.
* Điều kiện xét học bổng:
- Tốt nghiệp lớp 12, điểm trung bình khá giỏi
- Có điểm IELTS 5.5 hoặc TOEFL 69.
- Có thư chập nhận mời học của trường (VNPC sẽ giúp học sinh xin thư mời của trường)
- Là sinh viên mới.
* Hỗ trợ từ VNPC cho các học sinh tham gia đi du học Mỹ tại VNPC.
- Tư vấn chọn trường phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.
- Thường xuyên tổ chức phỏng vấn xin học bổng, nhiều suất học bổng ưu đãi
- Hướng dẫn hồ sơ xin Visa hoàn chỉnh và hiệu quả nhất, Tỉ lệ visa cao.
- Sắp xếp nhà ở, đón sân bay và các dịch vụ khác theo nhu cầu của học sinh.
- Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tập.
- Đào tạo ngoại ngữ: Tiếng Anh học thuật, Luyện thi TOEIC, IELTS


- Được thành lập từ năm 1866.

- Tọa lạc tại thành phố biển New Hampshire, chỉ cách thành phố Boston 1 tiếng bằng xe buýt, là khu vực thịnh vượng nhất của miền Đông nước Mỹ.

- Cung cấp hơn 150 chương trình cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ.

- Tự hào được xếp hạng trong danh sách Những trường đại học quốc gia hàng đầu tại Mỹ do tạp chí U.S News and World Reports bầu chọn.

- Cùng với 2 trường danh giá Harvard và MIT nhận quỹ đầu tư của NASA.

II. CHƯƠNG TRÌNH HỌC

Đại học

  1. Business & Economics

- Economics: Money & Financial Markets

Global Trade & Finance

Public Policy & Sustainablity

- Hospitality Management

- Business Administration


Accounting

Entrepreneurial Studies

Finance

Information Systems Management

International Business & Economics

Management

Marketing

Student Designed


  1. Engineering & physical sciences

- Chemistry

- Earth Sciences Oceanography

- Earth Sciences Teaching

- Mathematics

- Physics

- Geology

- Information Technology

- Mathematics

- Mechanical Engineering

- Chemistry

- Civil Engieering

- Computer Engieering

- Computer Sciences in Bioinformatics

- Electrical Engineering


- Environmental Engineering: Industrial Process, Municipal Process

- Environmental Sciences: Hydrology, Ecosystems, Soil & Watershed Management

- Applied Mathematics: Computation, Dynamics & Controls, Economics, Fluid Dynamics, Signal Processing, Solid Mechanics & Vibrations

- Chemical Engineering: Bioengineering, Energy, Environmental Engineering

- Maths Education: Elementary, secondary, High

- Physics: Astronomy, Chemical Physics, Material Sciences

  1. Liberal Art

- Anthropology

- Art History

- Art Studio

- Classics

- English

- Journalism

- English Literature

- English Teaching

- European Culture Studies

- French

- French Studies

- Geography

- German

- Greek

- History

- Humanities

- International affairs dual major

- Justice Studies dual major

- Latin

- Linguistics

- Philosophy

- Political Sciences

- Psychology

- Russian

- Theatre/Dance

- Women’s Studies


- Commincation: Business Applications, Media Studies

- Music: Music Liberal Studies, Music Composition, Performance Study, Music Preteaching

- Neuroscience & Behavior: Animal Behavior, Integrative

Kỳ nhập học: Tháng 01, 05 và 08

*Yêu cầu đầu vào: Tốt nghiệp lớp 12, GPA 6.5

IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5) hoặc TOEFL 78 à UPP advanced (2 kỳ)

IELTS 5.5 (không band nào dưới 5.0) hoặc TOEFL 69 à UPP standard (3 kỳ)

IELTS 5.0 (không band nào dưới 4.5) hoặc TOEFL 61 à UPP mixed English (3 kỳ)

IELTS 4.5 (không band nào dưới 4.0) hoặc TOEFL 50 -à UPP mixed English (4 kỳ)

* Học phí


UPP Advanced $26,130/2 kỳ

UPP Standard $26,130/ 2 kỳ

UPP Mixed English $26,130/ 3 kỳ

UPP Mixed English $34,840/ 4 kỳ


III. HỌC BỔNG:

Học bổng trị giá 10- 50% học phí cho sinh viên quốc tế khi đăng ký theo học tại trường theo chương trình Đại học năm thứ nhất.

* Điều kiện xét học bổng:

- Tốt nghiệp lớp 12, điểm trung bình khá giỏi

- Có điểm IELTS 5.5 hoặc TOEFL 69.

- Có thư chập nhận mời học của trường (VNPC sẽ giúp học sinh xin thư mời của trường)

- Là sinh viên mới.

IV. HỖ TRỢ TỪ VNPC:

- Tư vấn chọn trường phù hợp với khả năng và nguyện vọng của học sinh.

- Thường xuyên tổ chức phỏng vấn xin học bổng, nhiều suất học bổng ưu đãi

- Hướng dẫn hồ sơ xin Visa hoàn chỉnh và hiệu quả nhất, Tỉ lệ visa cao.

- Sắp xếp nhà ở, đón sân bay và các dịch vụ khác theo nhu cầu của học sinh.

- Hỗ trợ học sinh trong suốt quá trình học tập.

- Đào tạo ngoại ngữ: Tiếng Anh học thuật, Luyện thi TOEIC, IELTS