Trở thành kế toán viên ACCA - Cơ hội làm việc tại New Zealand

Cơ hội trở thành kế toán viên ACCA với mức chi phí hợp lý khi học tập tại New Zealand theo chương trình vừa học vừa làm bán thời gian, nhận việc làm ổn định sau khi tốt nghiệp và cơ hội đạt Visa định cư của New Zealand  dành cho những sinh viên theo học khóa học Diploma Kế toán kinh doanh Level 7 của học viện công nghệ quốc gia New Zealand.

 

Trở thành kế toán viên ACCA - Cơ hội làm việc tại New Zealand

 

Học viện Ntec tuyển sinh khóa học duy nhất đặc biệt dành riêng cho sinh viên Việt Nam, cơ hội cho học sinh sinh viên các ngành học chuyên và không chuyên về Kế toán cũng như chưa có kinh nghiệm trở thành chuyên viên kế toán chuyên nghiệp tại New Zealand.

ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) tên tiếng Anh của Hội Kế toán kiểm toán công chứng Anh Quốc, với trụ sở chính tại Anh. Đây là tổ chức của các kế toán, kiểm toán viên chuyên nghiệp của Anh với 162,000 thành viên và 428,000 học viên trên toàn thế giới.
Học viện Ntec là nơi duy nhất được ACCA ủy quyền đào tạo chương trình kế toán tại New Zealand.

Học viện Kinh doanh Concordia thuộc Ntec, là học viện được kiểm định và đánh giá chất lượng cao bởi chính phủ New Zealand  đang giới thiệu khóa học Diploma ngành Kế toán Kinh doanh, bằng cấp được chứng nhận bởi Bộ giáo dục New Zealand.
Chương trình Diploma Business Accounting có thời gian học là 2 năm
Điều kiện đầu vào:

 

Trở thành kế toán viên ACCA - Cơ hội làm việc tại New Zealand

 

Chương trình chuyển tiếp lên ACCA
Sinh viên tốt nghiệp khóa học Diploma Kế toán kinh doanh Level 7 của Học viện Kinh doanh Concordia, Ntec được xem xém miễn trừ 9 học phần từ F1 đến F9 của ACCA và sẽ chỉ cần học thêm 5 môn học và bổ sung 36 tháng kinh nghiệm việc làm để trở thành thành viên chính thức của Hội kế toán kiểm toán công chứng Anh Quốc.

 

Trở thành kế toán viên ACCA - Cơ hội làm việc tại New Zealand


Chương trình lấy bằng Cử nhân đại học ngành Kế toán ứng dụng của Đai học Oxford Brookes, Anh Quốc
Ngoài ra, Sinh viên tốt nghiệp khóa học Diploma Kế toán kinh doanh Level 7 của học viện Kinh doanh Concordia khi đăng ký lấy bằng cử nhân đại học ngành kế toán ứng dụng của Đại học Oxford Brookes sẽ được xem xét miễn trừ 6 học phần từ F1-F6 của ACCA. Như vậy sinh viên chỉ cần tham gia học môn Nguyên tắc nghề nghiệp Kế toán viên của ACCA và chuẩn bị luận văn cuối khóa cho trường Oxford Brookes.
Triển vọng nghề nghiệp:  Sinh viên sau tốt nghiệp làm việc tại các tập đoàn, công ty và doanh nghiệp đa quốc gia, cơ quan của chính phủ cũng như các tổ chức phi chính phủ trong các lĩnh vực kế toán, tài chính và quản lí …
Để biết thêm thông tin chi tiết, xin liên hệ đối tác tuyển sinh Ntec tại Vietnam:

 

Trở thành kế toán viên ACCA - Cơ hội làm việc tại New Zealand

Chi sẻ :

Tin Liên Quan