1.  Địa điểm Bắc Kinh

Địa điểm Bắc Kinh

Đại học Kinh tế đối ngoại Bắc Kinh

Monday 14-12-2015

Đại học Kinh tế đối ngoại Bắc Kinh

Văn phòng tư vấn du học VNPC là đại diện chính thức của trường đại học Kinh tế đối ngoại Bắc Kinh thông báo tới các bạn du học sinh chương trình tuyển sinh du học Trung Quốc.

Đại học liên hợp Thủ Đô Bắc Kinh

Monday 14-12-2015

Đại học liên hợp Thủ Đô Bắc Kinh

Văn phòng tư vấn du học VNPC là đại diện chính thức của trường đại học liên hợp Thủ Đô Bắc báo tới các bạn du học sinh chương trình tuyển sinh du học Trung Quốc.

Các bài viết khác ...Thành tích


Gọi Ngay: 0982039968