Trường Đại Học Macquarie

Trường Đại Học Macquarie, thành lập vào năm 1964 là trường đại học có khu học xá lớn nhất New South Wales. Trường đại học Macquarie nổi tiếng trên thế giới với những nghiên cứu vượt bậc trong nhiều lãnh vực, quản lý, giáo dục và các chuyên ngành như sinh vật học, khoa học xã hội và nhân văn, khoa hoc tự nhiên, kinh tế, thương mại, điều trị laser, toán học, lịch sử cổ đại, tâm lý học, ngôn ngữ học và giáo dục.

 

Sinh viên tốt nghiệp đại học Macquarie được xếp trong nhóm có mức lương khởi điểm cao nhất tại Úc. Năm 2007 trường được xếp trong top 200 trường ĐH trên thế giới bởi Times Higher Education Supplement 2007. Năm 2005 Good Guide đã khảo sát và đánh giá trường được nhận 5 sao cho sự đa dạng sinh viên quốc tế.


Macquarie City Campus là một cơ sở của trường ĐH Macquarie. Macquarie City Campus tọa lạc ngay trung tâm thành phố Sydney và chỉ cách nhà hát Sydney và Cầu cảng Sydney có 10 phút đi bộ. Macquarie City Campus chính là sự tiếp nối truyền thống và phát huy các thế mạnh của Đại học Macquarie trong đào tạo hàng loạt các chương trình Dự bị, Đại học và sau Đại học của. Chương trình học, đội ngũ giáo viên và trang thiết bị giảng dạy tại Macquarie City Campus hoàn toàn tương tự như tại đại học Macquarie ở North Ryde. Sinh viên tốt nghiệp được trao bằng ĐH Macquarie tại chính cơ sở chính của trường tại North Ryde.

 

*** Học bổng:

Sinh viên đăng ký học tại MQ có thể nhận học bổng Navitas:

-          Navitas bursary: Với chương trình học bổng này, toàn bộ sinh viên có người nhà học tại 1 cơ sở của Navitas sẽ được giảm 10% học phí cho 1 chương trình học (Dự bị, Đại học hoặc Thạc sĩ)

-          Navitas Academic Merit Scholarships: Navitas cấp học bổng tới 50% cho sinh viên đăng ký nhập học CĐ tại các trường CĐ thuộc Navitas hoặc Đại học tại CAN, Curtin Sydney hoặc MQC. Yêu cầu:

 

+ Điểm TB THPT >=7.0

+ IELTS 5.5

+ Có thư mời của 1 trường thuộc Navitas

+ Chưa từng học tại 1 cơ sở thuộc Navitas

 

Chương trình học tại Macquarie City Campus:

Chương trình

Kì nhập học

Thời gian

Học phí (/năm)

IELTS

Dự bị đại học

T3,7, 11

1 – 1.5 năm

14,400

5.5

Cử nhân

Kinh doanh, Thương mại, Kế toán

T3,7, 11

3 năm

8,677

6.0

IT, Truyền thông

T3,7, 11

3 năm

8,677

6.0

Chứng chỉ sau đại học

T3,7, 11

3 năm

8,700

6.5

Thạc sĩ

Kinh doanh quốc tế

T1,2, 8

2 năm

16,950

6.5

IT

T2, 7

2 năm

17,920

6.5

Kế toán

T1,2,8

2.5 năm

13,635

6.5


Nếu sinh viên chưa có điểm IELTS theo yêu cầu có thể đăng ký khoá học Tiếng Anh tại các trung tâm tiếng Anh như CME or trung tâm Anh ngữ ACL- Sydney:
- Tiếng Anh thông dụng: 360 AUD/1 tuần
- Tiếng Anh học thuật: 350 AUD/ 1 tuần
Các khoá học Tiếng Anh khai giảng hàng tháng

 

Nhà ở:
Sinh viên có thể chon các hình thức nhà ở phù hợp với mình: Ký túc xá, thuê nhà riêng, ở với gia đình người Úc… Sinh viên dưới 18 tuổi phải sống cùng người thân hoặc có người giám hộ trên 21 tuổi. Người Giám hộ có thể là chủ nhà.
Chi phí:
+ Ở trong khu học xá của trường: A$120 – 360
+ Ở cùng gia đình người Úc: A$ 240 (gồm ăn sáng, tối và ăn 3 bữa vào ngày cuối tuần); A$ 180 (không gồm tiền ăn).
+ Bảo hiểm y tế: A$370 (năm 1), A$705 (năm 2)

 

 

Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

Trường Đi Hc Macquarie, thành lp vào năm 1964 là trường đi hc có khu hc xá ln nht New South Wales. Trường đi hc Macquarie ni tiếng trên thế gii vi nhng nghiên cu vượt bc trong nhiu lãnh vc, qun lý, giáo dc và các chuyên ngành như sinh vt hc, khoa hc xã hi và nhân văn, khoa hoc t nhiên, kinh tế, thương mi, điu tr laser, toán hc, lch s c đi, tâm lý hc, ngôn ng hc và giáo dc.

Sinh viên tt nghip đi hc Macquarie được xếp trong nhóm có mc lương khi đim cao nht ti Úc. Năm 2007 trường được xếp trong top 200 trường ĐH trên thế gii bi Times Higher Education Supplement 2007. Năm 2005 Good Guide đã kho sát và đánh giá trường được nhn 5 sao cho s đa dng sinh viên quc tế.

Macquarie City Campus là mt cơ s ca trường ĐH Macquarie. Macquarie City Campus ta lc ngay trung tâm thành ph Sydney và ch cách nhà hát Sydney và Cu cng Sydney có 10 phút đi b. Macquarie City Campus chính là s tiếp ni truyn thng và phát huy các thế mnh ca Đi hc Macquarie trong đào to hàng lot các chương trình D b, Đi hc và sau Đi hc ca. Chương trình hc, đi ngũ giáo viên và trang thiết b ging dy ti Macquarie City Campus hoàn toàn tương t như ti đi hc Macquarie North Ryde. Sinh viên tt nghip được trao bng ĐH Macquarie ti chính cơ s chính ca trường ti North Ryde.

 

*** Hc bng:

Sinh viên đăng ký hc ti MQ có th nhn hc bng Navitas:

-          Navitas bursary: Vi chương trình hc bng này, toàn b sinh viên có người nhà hc ti 1 cơ s ca Navitas s được gim 10% hc phí cho 1 chương trình hc (D b, Đi hc hoc Thc sĩ)

-          Navitas Academic Merit Scholarships: Navitas cp hc bng ti 50% cho sinh viên đăng ký nhp hc CĐ ti các trường CĐ thuc Navitas hoc Đi hc ti CAN, Curtin Sydney hoc MQC. Yêu cu:

 

+ Đim TB THPT >=7.0

+ IELTS 5.5

+ Có thư mi ca 1 trường thuc Navitas

+ Chưa tng hc ti 1 cơ s thuc Navitas

 

Chương trình hc ti Macquarie City Campus:

Chương trình

Kì nhp hc

Thi gian

Hc phí (/năm)

IELTS

D b đi hc

T3,7, 11

1 – 1.5 năm

14,400

5.5

C nhân

Kinh doanh, Thương mi, Kế toán

T3,7, 11

3 năm

8,677

6.0

IT, Truyn thông

T3,7, 11

3 năm

8,677

6.0

Chng ch sau đi hc

T3,7, 11

3 năm

8,700

6.5

Thc sĩ

Kinh doanh quc tế

T1,2, 8

2 năm

16,950

6.5

IT

T2, 7

2 năm

17,920

6.5

Kế toán

T1,2,8

2.5 năm

13,635

6.5


Nếu sinh viên chưa có đim IELTS theo yêu cu có th đăng ký khoá hc Tiếng Anh ti các trung tâm tiếng Anh như CME or trung tâm Anh ng ACL- Sydney:
- Tiếng Anh thông dng: 360 AUD/1 tun
- Tiếng Anh hc thut: 350 AUD/ 1 tun
Các khoá hc Tiếng Anh khai ging hàng tháng

 

Nhà :
Sinh viên có th chon các hình thc nhà phù hp vi mình: Ký túc xá, thuê nhà riêng, vi gia đình người Úc… Sinh viên dưới 18 tui phi sng cùng người thân hoc có người giám h trên 21 tui. Người Giám h có th là ch nhà.
Chi phí:
+ trong khu hc xá ca trường: A$120 – 360
+ cùng gia đình người Úc: A$ 240 (gm ăn sáng, ti và ăn 3 ba vào ngày cui tun); A$ 180 (không gm tin ăn).
+ Bo him y tế: A$370 (năm 1), A$705 (năm 2)

 

 

Chi sẻ :

Tin Liên Quan