Hệ thống giáo dục Hà Lan được phát triển đồng bộ và tuân thủ chặt chẽ các tiêu chuẩn về giáo dục của Châu Âu. Dưới đây là những nét khái quát nhất mà bạn cần nắm về giáo dục tại Hà Lan.

1. Giới thiệu chung
Tiểu học: Học sinh mất từ 7- 8 năm bao gồm cả khoảng thời gian theo học mẫu giáo. Sau khi kết thúc 7 năm học này, học sinh sẽ chỉ kiểm tra các môn mình đã học và dựa vào kết quả kiểm tra mà quyết định chọn một trường trung học thích hợp.

Hệ Thống Giáo Dục Hà Lan

Trung học: Bậc giáo dục trung học của Hà Lan có 3 mức khác nhau bao gồm hệ 4 năm, 5 năm và 6 năm.

- Với hệ giáo dục 4 năm và 5 năm, sau khi kết thúc bậc học các em sẽ tiếp tục học tại trường đào tạo kỹ thuật và đào tạo chuyên ngành.

- Hệ giáo dục 6 năm giúp các em định hướng được các chương trình cũng như phương thức học tập tại giáo dục bậc đại học và cao học.

Dù có lựa chọn bậc học nào thì các học sinh cũng phải học các môn giống nhau như: tiếng Hà Lan, tiếng Anh, tiếng Pháp, Đức, Toán cơ bản, Toán học ứng dụng, Kinh tế, Kinh tế doanh nghiệp, Địa lý, lịch sử, Lý, Hoá, Sinh…(Trong đó có một số môn học về ngôn ngữ là không bắt buộc, học sinh có thể hoàn toàn tự nguyện chọn môn học sao cho phù hợp với khả năng, nguyện vọng và sở thích của mình)

Học sinh học ở đây được nghỉ 2 buổi một tuần, thi tốt nghiệp từ 7 - 8 môn. Học sinh có thể định hướng học tiếp tục học tại trường kỹ thuật, chuyên ngành hoặc đại học.

Đại học: Hai hình thức đại học chính là đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng

Cao học và Tiến sỹ: Sau khi hoàn thành bậc đại học sinh viên có thể học tiếp lên thạc sỹ. Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, nếu muốn lấy được Bằng tiến sĩ, sinh viên sẽ phải học tại trường đại học nghiên cứu.

Hệ Thống Giáo Dục Hà Lan

Sơ đồ hệ thống giáo dục

2. Bậc giáo dục đại học

2.1. Hình thức tổ chức
Hà Lan có rất nhiều hình thức tổ chức giáo dục đại học. Hai hình thức chính là đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng.

- Đại học Khoa học Ứng dụng
- Đại học Nghiên cứu
- Viện Giáo Dục Quốc Tế
- Một số tổ chức giáo dục khác

Các trường đại học Nghiên cứu chịu trách nhiệm cung cấp các chương trình hướng nghiên cứu theo lý thuyết. Có 14 trường đại học nghiên cứu được chính phủ tài trợ tại Hà Lan, ba trong số này đào tạo chuyên sâu về kỹ thuât, một trường chuyên sâu về nông nghiệp và một trường là trường đại học mở.

Các trường đại học Khoa học Ứng dụng có các chương trình tập trung vào ứng dụng khoa học nghệ thuật vào thực tiễn. Hà Lan có 41 trường đại học khoa học ứng dụng được chính phủ tài trợ.

Viện giáo dục quốc tế: có quy mô nhỏ hơn các trường đại học. Với chương trình học được thiết kế riêng cho sinh viên quốc tế.

Một số tổ chức giáo dục có các khóa học ngắn hạn hay chương trình cấp chứng chỉ quốc tế, thường đối với một chuyên ngành cụ thể.

2.2 Hệ thống bằng cấp tại Hà Lan
Hệ thống bằng cấp: Chương trình cử nhân tại trường đại học theo hướng nghiên cứu là ba năm học tập trung (tương đương với 180 tín chỉ), và bốn năm (tương đương 240 tín chỉ) đối với trường đại học khoa học ứng dụng. Tùy theo từng ngành, chương trình thạc sĩ tại các trường đại học nghiên cứu, đại học khoa học ứng dụng và học viện giáo dục quốc tế có thể kéo dài từ một đến hai năm (60 - 120 tín chỉ). Chương trình học lấy bằng tiến sĩ chỉ được dạy tại các trường đại học theo hướng nghiên cứu và kéo dài ít nhất là bốn năm.

Một số khóa học nổi bật: Các ngành thế mạnh của Hà Lan: Kỹ thuật bờ biển (Coastal engineering), Môi trường (Environmental sciences), Sinh học (Biology), Quản trị kinh doanh (Business administration), Du lịch (Tourism)…

Một số trường đại học tiêu biểu: Chất lượng đào tạo ở Hà Lan đã được quốc tế ghi nhận về tính thực tế và ứng dụng cao. Có rất nhiều trường ở Hà Lan nằm trong những trường danh tiếng nhất thế giới như: Trường ĐH Kỹ thuật TU Delft, ĐH Wageningen, ĐH tổng hợp Tiburg, ĐH Stenden, ĐH Leiden, HES Amsterdam, HAN Anrhem...

Học bổng: Hà Lan có nguồn học bổng khá lớn dành cho sinh viên quốc tế. Phần lớn các học bổng này chủ yếu dành cho bậc thạc sĩ và tiến sĩ.

Ghi chú:

- Khi tham gia vào chương trình giáo dục bậc đại học của Hà Lan, sinh viên sẽ được cấp bằng cử nhân sau khi hoàn thành chương trình đại học; và bằng thạc sĩ sau khi học xong chương trình cao học.

- Các trường đại học nghiên cứu và khoa học ứng dụng đều cấp cả bằng cử nhân và bằng thạc sĩ .

- Các Học viện Giáo dục Quốc tế chỉ có các chương trình cao học chứ không có chương trình đại học.

- Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, nếu muốn lấy được Bằng tiến sĩ, sinh viên sẽ phải học tại trường đại học nghiên cứu.

2.3. Điều kiện đầu vào

Chương trình đại học:

- Tốt nghiệp trung học phổ thông.
- Điểm IELTS 6.0/TOEFL 550(PBT)/80(iBT)

Bậc cao học:

- Tốt nghiệp đại học các chuyên ngành liên quan.
- Điểm IELTS 6.5/TOEFL 575(PBT) /89(iBT).
- Một số chương trình yêu cầu kinh nghiệm làm việc.

Với những thông tin về hệ thống giáo dục Hà Lan, học sinh/ sinh viên chắc chắn sẽ đạt được mục tiêu học tập của mình dù chọn bất kì chương trình học nào. Liên hệ với VNPC để được tư vấn cụ thể và chi tiết bạn nhé!