Học bổng Taylors college Auckland 2010

Học bổng trị giá đến 50% cho sinh viên năm thứ nhất chương trình dự bị Đại học. Các học sinh có anh chị em đã/ đang học trong trường Taylors College được giảm học phí 10%

 

1. Học bổng trị giá đến 50% cho sinh viên năm thứ nhất chương trình dự bị Đại học

-  Các em học sinh có thể đăng ký học bổng trị giá đến 50% học phí.

Để được xem xét cho chương trình học bổng này, học sinh cần có các điều kiện sau:

+ Có kết quả học tập xuất sắc trong hai năm vừa qua (điểm trung bình >=8,0, không có môn chính nào < 8,0: Toán, Lý, Hóa, Sinh, Ngoại ngữ)

+ Thể hiện sự trưởng thành, năng động, sáng tạo và khả năng lãnh đạo

+ Thể hiện sự am hiểu về trường và chương trình học

+ Vượt qua cuộc phỏng vấn với đại diện trường bằng Tiếng Anh

2. Các học sinh có anh chị em đã/ đang học trong trường Taylors College được giảm học phí 10%

Chi sẻ :

Tin Liên Quan