Unitec với học bổng 45% học phí chương trình Sau đại học

Chương trình Học bổng của Viện Công nghệ Unitec dành cho những ứng viên xuất sắc với cơ hội nhận học bổng 45% học phí và trợ cấp sinh hoạt lên tới 25,000 NZD.

I. YÊU CẦU ĐỐI VỚI ỨNG VIÊN ĐĂNG KÝ XIN HỌC BỔNG

  1. Đã được cấp thư mời cho khoá thạc sĩ hoặc tiến sĩ tại Unitec (không bao gồm chứng chỉ Diploma sau đại học)
  2. Đăng ký lần đầu và sẽ nhập học vào năm 2010
  3. Đạt điểm trung bình ít nhất là B+ tại bậc Đại học hoặc Thạc sĩ
  4. Ứng viên đăng ký học bổng thạc sĩ phải cam kết hoàn thành 1 luận văn ít nhất là 90 đơn vị học trình như là 1 phần trong chương trình học.
  5. Phải có thư xác nhận từ chủ doanh nghiệp hoặc thư giới thiệu từ các cá nhân hoặc tổ chức có uy tín.

Ứng viên được nhận học bổng sẽ được yêu cầu:

  1. Thực hiện các yêu cầu của chương trình có liên quan đến khoá học
  2. Duy trì kết quả học tập trong suốt quá trình học với điểm số thấp nhất là B- và không có môn nào trượt
  3. Hoàn thành chương trình theo khung thời gian đặt ra cho chương trình

II. CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

-          Tiến sĩ chuyên ngành máy tính          - Thạc sĩ Giáo dục

-          Tiến sĩ Giáo dục                              - Thạc sĩ ngành Thiết kế

-          Thạc sĩ ngành Kiến trúc                   - Thạc sĩ Kiến trúc cảnh quan

-          Thạc sĩ Kinh doanh                          - Thạc sĩ Khoa học sức khỏe

-          Thạc sĩ Truyền thông quốc tế           - Thạc sĩ Quản lý giáo dục

III. GIÁ TRỊ HỌC BỔNG VÀ HẠN NỘP HỒ SƠ

-          Giá trị học bổng:

+ Học bổng Tiến sĩ:

++ Toàn phần: Học phí

+ trợ cấp sinh hoạt phí 25,000 NZD/năm

++ Bán phần: Học phí

+ Học bổng Thạc sĩ (toàn phần + bán phần):Học phí

-          Thời gian:

+ Học bổng Tiến sĩ toàn phần: 3 năm

+ Học bổng Tiến sĩ bán phần: 6 năm

+ Học bổng Thạc sĩ toàn phần: 2 năm

+ Học bổng Thạc sĩ bán phần: 4 năm

-          Hạn cuối nộp hồ sơ: 30/11/2009 Thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ VNPC!

Chi sẻ :

Tin Liên Quan