Học bổng từ trường quản trị du lịch Singapore TMIS

Học bổng trị giá S$13500, học bổng trị giá S$3000

  1. 01 suất học bổng trị giá S$13500 tương đương với 50% học phí trao cho học sinh nhập học kỳ thứ 3 (tương đương với kỳ 1 năm thứ 2 Đại học)
  2. 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá S$3000 trao cho học sinh học năm cuối đại học

Hồ sơ xin học bổng kết thúc ngày 17/05/2010 Để biết them chi tiết xin liên hệ với VNPC – 38 Thái Thịnh – Hà Nội

Chi sẻ :

Tin Liên Quan