• Số lượng sinh viên: 1.350
 • Xếp hạng giáo dục TG:
 • Số bang/tỉnh: 1
 • Loại hình đào tạo: on campus/online
 • Chỉ số đồng hương: 17.89%
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế: 50
 • Học phí trung bình/năm: 29.200 AUD/Năm
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/năm: 14,500 - 21,041 AUD/Năm
 • Điều kiện đầu vào

  Các chương trình học bậc cử nhân:

  • IELTS 6.0 (không band nào dưới 5.5)
  • Tốt nghiệp THPT

  Các chương trình học bậc Thạc sỹ:

  • IELTS 6.5
  • Tốt nghiệp Đại học với GPA > 7.0
  • Sinh viên thuộc đh session 2 hoặc có IELTS 6.0 (S, W 5.5) phải học GCB 6 tháng nhưng tổng thời gian vẫn là 2 năm

  Đăng ký tư vấn