Du học Úc ngành khoa học sức khỏe tại South Australian Institute of Business and Technology

South Australian Institute of Business and Technology cung cấp một loạt các chương trình chuyển tiếp đại học kết nối với một số lượng lớn các chương trình cử nhân tại Đại học Nam Úc. Ngoài ra bạn cũng có thể chuyển tiếp lên học tại những trường đại học khác khi được chấp nhận quy đổi tín chỉ tương đương và đáp ứng được yêu cầu đầu vào của trường. Ở bài viết này, VNPC sẽ giới thiệu đến bạn chương trình cao đẳng về ngành khoa học sức khỏe để chuyển tiếp lên ngành y tá điều dưỡng tại trường Đại học Nam Úc.

Du học Úc ngành khoa học sức khỏe tại South Australian Institute of Business and Technology

1, Tổng quan chương trình cao đẳng ngành khoa học sức khỏe tại South Australian Institute of Business and Technology
Nếu bạn muốn chăm sóc người khác và tạo ra sự khác biệt trong cuộc sống của mọi người và có một sự nghiệp xứng đáng, thì điều dưỡng có thể dành cho bạn. Điều dưỡng là một lĩnh vực nghiên cứu toàn diện liên quan đến nhiều loại thực hành mô phỏng và nghiên cứu thực tế, học tập liên chuyên môn, học tập kết hợp thực hành và phát triển lâm sàng tiên tiến. 

Chú ý: Đây là một lộ trình vào các chương trình về y tá và sức khỏe tại đại học Nam Úc.

Cơ hội nghề nghiệp khi theo đuổi ngành chăm sóc sức khỏe ở Úc:

 • Clinical Nurse
 • Mental Health Nurse
 • Aged Care Nurse
 • Healthcare Specialist
 • Community Nurse
 • Defence Nurse

Du học Úc ngành khoa học sức khỏe tại South Australian Institute of Business and Technology

3, Các chương trình cao đẳng ngành khoa học sức khỏe tại South Australian Institute of Business and Technology

Diploma of Health Science

 • Thời gian: 1 – 2 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 2, 7
 • Học phí tham khảo: 
  • 25,600 AUD/ năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
  • 32000 AUD/ năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Hoàn thành lớp 12 và IELTS từ 6.0 trở lên.

Các môn học
Stage 1: ESS001 Essential Study Skills 25% 4.5 ITN002 Information and New Media Technologies 25% 4.5 ARC002 Academic Research and Critical Enquiry 25% 4.5 HPF001 Human Physiology Fundamentals 25% 4.5 CHM001 Chemistry* 25% 4.5 CPP002 Communication, People, Place and Culture 25% 4.5 HBI001 Human Biology 25% 4.5 MST001 Mathematics and Statistics

Stage 2: HLTH1011 Human Physiology 1 25% 4.5 HLT1029A Foundations of Health 25% 4.5 HLTH1020 Human Anatomy 25% 4.5 HLTH1036 Global and National Health 25% 4.5 HLTH1038A Introduction to Public Health Practice and Research 25% 4.5 MATH1040 Statistics for Laboratory Sciences 25% 4.5 BEHL1005 Applied Psychology 25% 4.5 HLTH1012 Human Physiology 2

Các khóa học sẽ lên package năm 2 của Đại học Nam Úc sau khi hoàn thành chương trình Diploma:

 • Bachelor of Human Movement    
 • Bachelor of Human Movement, Bachelor of Nutrition and Food Sciences

Các khóa học sẽ lên package năm 1 của Đại học Nam Úc sau khi hoàn thành chương trình Diploma:

 • Bachelor of Health Science (Public Health)    
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Medical Imaging)    
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Radiation Therapy)  
 • Bachelor of Medical Radiation Science (Nuclear Medicine)      
 • Bachelor of Nutrition and Food Sciences        
 • Bachelor of Biomedical Science      
 • Bachelor of Outdoor and Environmental Leadership       
 • Bachelor of Occupational Therapy    
 • Bachelor of Clinical Exercise Physiology (Honours)    
 • Bachelor of Physiotherapy (Honours)  
 • Bachelor of Podiatry  
 • Bachelor of Exercise and Sport Science 
 • Bachelor of Laboratory Medicine (Honours)    
 • Bachelor of Pharmacy (Honours)    
 • Bachelor of Pharmaceutical Science    
 • Bachelor of Nursing  
 • Bachelor of Speech Pathology (Honours)  
 • Bachelor of Exercise and Sport Science, Bachelor of Nutrition and Food Sciences 
 • Bachelor of Exercise and Sport Science, Bachelor of Psychology (Counselling & Interpersonal Skills)    
 • Bachelor of Midwifery

South Australian Institute of Business and Technology đảm bảo con đường chuyển tiếp thành công đến Đại học Nam Úc. Sau khi hoàn thành chương trình cao đẳng khoa học sức khỏe tại trường bạn có thể lựa chọn học lên các chuyên ngành về chăm sóc sức khỏe mà bạn mong muốn tại Đại học Nam Úc. Nếu bạn quan tâm đến chương trình học này, liên hệ với VNPC để được tư vấn thông tin chi tiết bạn nhé!

Chi sẻ :

Tin Liên Quan