Du học Úc ngành kinh doanh tại trường Kaplan Business School

Du học Úc ngành Kinh doanh không chỉ là tìm một công việc có mức thu nhập lý tưởng. Đây còn là cơ hội để bạn kiến tạo tương lai và đón đầu mọi xu thế mới của thời đại. Ở bài viết này, VNPC sẽ giới thiệu đến bạn chương trình ngành kinh doanh tại trường Kaplan Business School.

Du học Úc ngành kinh doanh tại trường Kaplan Business School

1. Tổng quan chương trình đào tạo ngành kinh doanh tại trường Kaplan Business School
Bằng cấp kinh doanh do Kaplan Business School sẽ tập trung vào việc đào tạo ra những sinh viên tốt nghiệp có thể suy nghĩ chín chắn về việc quản lý kinh doanh một cách có trách nhiệm, bền vững và được trang bị các kỹ năng để xây dựng sự nghiệp thành công trong nhiều ngành nghề khác nhau.

Bằng cấp về kinh doanh sẽ trang bị cho bạn kiến thức về nhiều lĩnh vực, bao gồm kinh tế, tài chính, quản lý, phân tích dữ liệu và marketing với quan điểm toàn cầu, khám phá các vấn đề chính trong kinh doanh kỹ thuật số, trách nhiệm của doanh nghiệp và những thách thức của phát triển kinh tế và tính bền vững… Bạn cũng sẽ học cách phân tích các thị trường quốc tế và hệ thống kinh doanh, định hướng theo cách của bạn trong các môi trường kinh doanh quốc tế và phát triển các năng lực bạn cần để làm việc trong một nhóm đa văn hóa.

2. Cơ hội nghề nghiệp
Những sinh viên đã tốt nghiệp khóa học kinh doanh tại Úc sẽ có cơ hội tiếp cận với nhiều vị trí việc làm có mức lương cao, chế độ đãi ngộ vượt bậc. Không chỉ vậy, sinh viên còn có cơ hội làm việc trong những môi trường chuyên nghiệp, cao cấp và có điều kiện thuận lợi để khẳng định tài năng.

Sinh viên tốt nghiệp ngành Kinh doanh và thương mại sau khi hoàn thành chương trình học sẽ có thể làm việc ở:

 • Các công ty xuất nhập khẩu, khu chế xuất, công ty liên doanh, tổ chức hợp tác quốc tế về thương mại hoặc làm công tác tư vấn, quản lý và kinh doanh trong các loại hình kinh tế sản xuất.
 • Chuyên viên Marketing của các doanh nghiệp về Nghiên cứu thị trường, xác định thị trường mục tiêu, xây dựng chiến lược marketing. Thành viên trong các hoạt động về chiến lược xúc tiến thương mại, phát triển sản phẩm mới.
 • Đảm nhiệm chức vụ Giám đốc bộ phận, trưởng/phó phòng Marketing, phát triển sản phẩm.
 • Nhân viên tại các công ty xuất nhập khẩu.
 • Nhân viên thuộc các bộ phận giao vận, khai báo hải quan, quản trị hậu cần, tín dụng hay thanh toán quốc tế.

Du học Úc ngành kinh doanh tại trường Kaplan Business School

3. Các chương trình đào tạo ngành kinh doanh tại Kaplan Business School

3.1. Chương trình Diploma of Business

 • Thời gian: 1 năm (3 kỳ)
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 3,7,11 
 • Học phí tham khảo: 18,000 AUD/ năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Campus: Adelaide / Brisbane / Melbourne / Sydney / Online
 • Mã Criscode: 086332B
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Hoàn thành lớp 12 trở lên hoặc học xong Certificate IV, GPA trung bình từ 6.0 trở lên, IELTS từ 5.5 trở lên (không kỹ năng nào dưới 5.0)

Các môn học chính

 • BUS101 Business Communication 
 • BUS102 Introduction to Management 
 • BUS103 Accounting for Managers 
 • BUS104 Economics 
 • BUS105 Introduction to Business Analytics 
 • BUS106 Marketing Principles 
 • BUS107 Commercial Law
 • BUS108 Quantitative Analysis Nil

Trong một số trường hợp, các môn học này có thể được thay thế cho các môn học tương đương: BUS101, BUS104, BUS108

3.2. Bachelor Of Business

 • Thời gian: 3 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 3,7,11
 • Học phí tham khảo: 54,000 AUD/ khóa (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Campus: Adelaide / Brisbane / Melbourne / Sydney / Online
 • Mã Criscode: 067756B
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Hoàn thành lớp 12 trở lên hoặc Certificate IV trở lên, IELTS từ 6.0 trở lên (kỹ năng speaking, writing từ 6.0 trở lên, các kỹ năng còn lại từ 5.5 trở lên)

Các môn học chính

Năm 1:

 • BUS101 Business Communication 
 • BUS102 Introduction to Management 
 • BUS103 Accounting for Managers 
 • BUS105 Introduction to Business Analytics 
 • BUS106 Marketing Principles 
 • BUS107 Commercial Law 
 • BUS109 Skills for Numerical Analysis 
 • BUS114 Introduction to Economics 
 • BUS104 Economics 
 • BUS108 Quantitative Analysis 
 • BUS110 Skills for Advanced Business English 
 • BUS111 Skills for Academic Success

Năm 2:

 • ACC201 Financial Accounting 1 
 • ACC202 Accounting Information Systems 
 • ACC203 Financial Accounting 2
 • ACC204 Corporations Law 
 • ACC205 Management Accounting 1 
 • FIN201 Financial Institutions and Markets 
 • FIN202 Real-world Economics BUS104 or BUS114 
 • FIN203 Corporate Finance BUS108 or BUS109 
 • HAT201 Introduction to Hospitality and Tourism BUS101 
 • HAT203 Hospitality and Tourism Management BUS101 
 • HAT205 Gaming and Entertainment Management BUS101 
 • HRM201 Human Resource Management 
 • MAN201 Organisational Behaviour BUS102 
 • MAN202 Business Ethics BUS102 
 • MAN203 Logistics and Supply Chain Management BUS102 
 • MKT201 Integrated Marketing Communications BUS106 
 • MKT202 Marketing Research Essentials BUS106 
 • MKT203 Services Marketing BUS106 
 • BUS201 Skills for Workplace Success

Năm 3:

 • ACC301 Accounting Theory and Contemporary Issues
 • ACC302 Auditing and Assurance
 • ACC303 Company Accounting
 • ACC304 Taxation
 • ACC305 Management Accounting 2
 • HAT301 Attraction and Event Management
 • HAT302 Food and Beverage Management
 • HAT303 Accommodation Management
 • HAT304 Emerging Issues in Hospitality and Tourism
 • HRM302 Managing Change
 • MAN302 Strategic Management
 • MAN303 Innovation and Entrepreneurship
 • MAN304 Issues in International Business
 • MKT301 Consumer Behaviour
 • MKT302 Digital Marketing
 • MKT303 International Marketing
 • MKT304 Strategic Marketing
 • BUS307 Internship 1
 • BUS308 Internship 2

3.3. Graduate Certificate In Business Analytics

 • Thời gian: 8 tháng (2 kỳ)
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 3,7,9, 11
 • Học phí tham khảo: 10,800 AUD/ khóa (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Campus: Adelaide / Brisbane / Melbourne / Perth / Sydney / Online
 • Mã Criscode: 0100431
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Bằng Cao đẳng / Bằng Cao đẳng Nâng cao (hoặc khóa học tương đương AQF Cấp độ 6) cộng với việc hoàn thành Chương trình Đủ điều kiện Sau Đại học (hoặc tương đương); HOẶC Bằng tốt nghiệp (hoặc khóa học tương đương AQF Cấp độ 5) cộng với bằng chứng về kinh nghiệm trong ngành liên quan tối thiểu hai năm cộng với việc hoàn thành Chương trình Đủ điều kiện Sau Đại học (hoặc tương đương).

Các môn học:

 • DATA4000 Introduction to Business Analytics
 • DATA4100 Data Visualisation Software
 • STAM4000 Quantitative Methods
 • DATA4200 Data Acquisition and Management
 • DATA4300 Data Security and Ethics
 • DATA4400 Data-driven Decision Making and Forecasting
 • DATA4500 Social Media Analytics
 • DATA4600 Business Analytics Project Management
 • DATA4700 Digital Marketing and Competitive Advantage
 • DATA4800 Artificial Intelligence and Machine Learning
 • DATA4900 Innovation and Creativity in Business Analytics
 • FINM4100 Analytics in Accounting, Finance and Economics

3.4. Graduate Diploma Of Business Analytics

 • Thời gian: 1 năm (3 kỳ)
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 3,7,9, 11
 • Học phí tham khảo: 21,600 AUD/ khóa (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Campus: Adelaide / Brisbane / Melbourne / Perth / Sydney / Online
 • Mã Criscode: 0100429
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Bằng Cao đẳng / Bằng Cao đẳng Nâng cao (hoặc khóa học tương đương AQF Cấp độ 6) cộng với việc hoàn thành Chương trình Đủ điều kiện Sau Đại học (hoặc tương đương); HOẶC Bằng tốt nghiệp (hoặc khóa học tương đương AQF Cấp độ 5) cộng với bằng chứng về kinh nghiệm trong ngành liên quan tối thiểu hai năm cộng với việc hoàn thành Chương trình Đủ điều kiện Sau Đại học (hoặc tương đương).

Các môn học

 • DATA4000 Introduction to Business Analytics
 • DATA4100 Data Visualisation Software
 • DATA4200 Data Acquisition and Management
 • DATA4300 Data Security and Ethics
 • FINM4100 Analytics in Accounting, Finance and Economics
 • STAM4000 Quantitative Methods
 • DATA4400 Data-driven Decision Making and Forecasting
 • DATA4500 Social Media Analytics
 • DATA4600 Business Analytics Project Management
 • DATA4700 Digital Marketing and Competitive Advantage
 • DATA4800 Artificial Intelligence and Machine Learning
 • DATA4900 Innovation and Creativity in Business Analytics
 • INTS4000 Internship 1

3.5. Master Of Business Analytics

 • Thời gian: 1 năm 8 tháng (5 kỳ)
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 3,7,9, 11
 • Học phí tham khảo: 32,400 AUD/ khóa (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Campus: Adelaide / Brisbane / Melbourne / Perth / Sydney / Online
 • Mã Criscode: 0100427
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Bằng Cử nhân (hoặc khóa học tương đương AQF Cấp độ 7); HOẶC Bằng Cao đẳng / Bằng Cao đẳng Nâng cao (hoặc khóa học tương đương AQF Cấp độ 6) cộng với bằng chứng về kinh nghiệm trong ngành liên quan tối thiểu hai năm. IELTS 6.0 trở lên

Các môn học

 • DATA4000 Introduction to Business Analytics
 • DATA4100 Data Visualisation Software
 • DATA4200 Data Acquisition and Management
 • DATA4300 Data Security and Ethics
 • DATA4400 Data-driven Decision Making and Forecasting
 • DATA4500 Social Media Analytics
 • FINM4100 Analytics in Accounting, Finance and Economics
 • STAM4000 Quantitative Methods
 • DATA6000 Capstone: Industry Case Studies
 • DATA4600 Business Analytics Project Management
 • DATA4700 Digital Marketing and Competitive Advantage
 • DATA4800 Artificial Intelligence and Machine Learning
 • DATA4900 Innovation and Creativity in Business Analytics
 • INTS4000 Internship 1

Du học Úc ngành kinh doanh đang dần trở thành xu thế không hẳn vì hệ thống giáo dục tốt, cơ hội việc làm thu nhập cao mà vì kinh doanh vốn là lĩnh vực có được sức hút cực kỳ đặc biệt. Nếu bạn quan tâm đến chương trình học này, liên hệ với VNPC để được tư vấn thông tin chi tiết bạn nhé!
 

Chi sẻ :

Tin Liên Quan