TT TÊN TRƯỜNG THÀNH PHỐ CHI TIẾT
Trường Nhật Ngữ
1 Trường Nhật Ngữ Akamonkai Tokyo CHI TIẾT
2 Trường Nhật ngữ Unitas Tokyo CHI TIẾT
3 Trường Nhật Ngữ Waseda Edu Tokyo CHI TIẾT
4 Học viện Đàm thoại quốc tế ICA Tokyo CHI TIẾT
5 Trường Nhật ngữ Quốc tế Fuji Tokyo CHI TIẾT
6 Viện nghiên cứu Nhật ngữ Tokyo Tokyo CHI TIẾT
7 Trường Nhật ngữ MCA Tokyo CHI TIẾT
8 Học viện ngôn ngữ quốc tế Fukuoka Fukuoka CHI TIẾT
9 Học Viện Nhật Ngữ Sakura Fukuoka CHI TIẾT
10 Trường Nhật ngữ Nishinihon Fukuoka CHI TIẾT
11 Trường Nhật ngữ Fukuoka Fukuoka CHI TIẾT
12 Học viện ngôn ngữ quốc tế FUJI Fukuoka CHI TIẾT
13 Trường Nhật ngữ Văn hóa Kyoto Kyoto CHI TIẾT
14 Trường Nhật ngữ Kyoto Minsai Kyoto CHI TIẾT
15 Trường Nhật Ngữ Nihongo Center Kyoto CHI TIẾT
16 Học viện quốc tế Kyoto Kyoto CHI TIẾT
17 Trường Nhật ngữ quốc tế Nagoya Nagoya CHI TIẾT
18 Trường Nhật ngữ NSA Nagoya CHI TIẾT
19 Học viện Nhật ngữ Nissei Osaka CHI TIẾT
20 Trường Nhật ngữ Meric Osaka CHI TIẾT
21 Trường Cao đẳng Nhật ngữ Osaka Osaka CHI TIẾT
22 Trường Nhật ngữ Kaisei Osaka CHI TIẾT
23 Học viện Nhật Ngữ CIC Chiba CHI TIẾT
24 Trường Nhật ngữ Futaba Chiba CHI TIẾT
25 Học viện Nhật ngữ Meito Chiba CHI TIẾT
26 Trường cao đẳng Nhật ngữ YMCA Yokohama Yokohama CHI TIẾT
27 Trường Nhật ngữ Quốc tế Yokohama Yokohama CHI TIẾT
28 Trường Nhật ngữ Asuka Yokohama CHI TIẾT
29 Học viện Nhật ngữ Toua Saitama CHI TIẾT
30 Trường Nhật ngữ Yono - Gakuin Saitama CHI TIẾT
31 Học viện ngôn ngữ quốc tế Oji Saitama CHI TIẾT
32 Học viện Kobe World Kobe CHI TIẾT
33 Học viện Nhật ngữ Kobe Toyo Kobe CHI TIẾT
34 Trường Nhật ngữ ILA Kobe CHI TIẾT
Đại Học
1 Đại học Tokyo Tokyo CHI TIẾT
2 Đại học Kyoto Kyoto CHI TIẾT
3 Đại học Osaka Osaka CHI TIẾT
4 Đại học Keio Keio CHI TIẾT
5 Học viện công nghệ Tokyo Tokyo CHI TIẾT
6 Đại học Hokkaido Hokkaido CHI TIẾT
7 Đại học Tohoku Tohoku CHI TIẾT
8 Đại học Nagoya Nagoya CHI TIẾT
9 Đại học Tssukuaba Tssukuaba CHI TIẾT
10 Đại học Kobe Kobe CHI TIẾT