1. Du học Hè Hàn Quốc

Du học Hè Hàn Quốc

Du học hè Hàn Quốc 2018 tại trường Kinh doanh quốc tế SolBridge

Tuesday 20-03-2018

Du học hè Hàn Quốc 2018 tại trường Kinh doanh quốc tế SolBridge

Với lịch trình 3 tuần tham quan trải nghiệm và du học hè Hàn Quốc 2018 tại Solbridge, phụ huynh và học sinh hoàn toàn có thể kì vọng vào những thay đổi trưởng thành mỗi ngày từ con em của mình.

Các bài viết khác ...Thành tích
  • VNPC tự hào đón nhận Chứng nhận Silver Agent của Hội đồng Anh 2016
  • Thanh tích và giải thưởng vnpc 1
  • Thanh tích vnpc1
  • Thanh tích và giải thưởng vnpc