Vương quốc Anh là một đất nước hết sức phát triển, là điểm đến mơ ước của hàng nghìn du học sinh trên khắp thế giới. Tại đây, chính phủ và người dân cũng rất quan tâm và chú trọng đầu tư cho giáo dục. Là quê hương của những trường đại học lâu đời và có uy tín nhất trên thế giới, bằng cấp tại các trường của Anh được công nhận trên khắp thế giới với chương trình liên kết, trao đổi giảng dạy, tạo điều kiện cho sinh viên có thể học tập tiết kiệm thời gian và chi phí mà vẫn được tiếp cận chương trình giảng dạy chất lượng cao và môi trường lý tưởng, chuyên nghiệp.

Hệ Thống Giáo Dục Anh


1. Hệ dự bị đại học / Chứng chỉ A / Tú tài quốc tế trong hệ thống giáo dục Anh Quốc
Học sinh có thể học các khóa hàn lâm hoặc hướng nghiệp, hoặc kết hợp cả hai hướng này. Bằng cấp của cả hai hình thức đào tạo này đều đáp ứng yêu cầu vào các trường đại học thuộc hệ thống giáo dục Anh.

Thời gian học: 1 – 2 năm
Điều kiện nhập học: bằng GCSE có điểm số từ A* đến C có thể học tiếp các khóa học sau phổ thông kéo dài 2 năm

Học phí: học phí trung bình 4.500 – 5.500 bảng Anh

2. Hệ đại học thuộc hệ thống giáo dục Anh Quốc
Thời gian học: 3 – 4 năm

Văn bằng: Bachelor

Học phí: học phí trung bình khoảng 6.450 bảng Anh, tham khảo thêm tại trang web của các trường.

3. Hệ sau đại học thuộc hệ thống giáo dục Anh Quốc

Thạc sỹ

Thời gian học: 1 – 2 năm
Học phí: trung bình từ 4.000 – 30.000 bảng Anh và một số trường có thể có chương trình hỗ trợ tài chính cho sinh viên.
Văn bằng : MA, MSc, MBA, LLM, Med…

Tiến sỹ

Thời gian học: 3 năm
Học phí: học phí trung bình từ 13.800 – 41.400 bảng Anh, tham khảo thêm tại trang web của các trường.
Văn bằng: Ph.D, D.Phil, New Route Ph.D