• Số lượng sinh viên : 1324
 • Xếp hạng giáo dục TG L
 • Số bang/ tỉnh : 1
 • Loại hình đào tạo : on campus/online
 • Chỉ số đồng hương :
 • Quốc tịch sinh viên quốc tế :
 • Học phí trung bình/ năm : 36.450 CHF/
 • Chi phí sinh hoạt trung bình/ năm : 14.250 CHF/6 tháng
 • Xếp hạng sao do sinh viên đánh giá

  Điều kiện đầu vào

  Cử nhân:

  • Tốt nghiệp cấp 3
  • IELTS: 5.5

  Thạc sỹ: 

  • Tốt nghiệp Đại học
  • IELTS: 6.5

  Các Ngành học phổ biến

  NHẬN XÉT CỦA SINH VIÊN