• 59.000
 • 67 (Bảng xếp hạng Times Higher Education 2021)
 • 3
 • on campus/online
 • 1.76%
 • 118
 • 43.800 AUD
 • 28.210 AUD
 • Xếp hạng sao do sinh viên đánh giá

  Điều kiện đầu vào

  Bậc Đại học:

  • Tốt nghiệp cấp 3, GPA 7.0
  • IELTS 6.5

  Bậc Sau Đại học:

  • Bằng đại học chuyên ngành liên quan
  • IELTS 6.5 trở lên
  • CV, kinh nghiệm làm việc
    

  Các Ngành học phổ biến

  NHẬN XÉT CỦA SINH VIÊN