Du học Canada ngành chăm sóc trẻ em và thanh niên tại trường Centennial College

Tuổi vị thành niên là giai đoạn phát triển trong đó tăng trưởng phụ thuộc của trẻ phụ thuộc vào sự đọc lập của người trưởng thành. Giai đoạn này thường bắt đầu từ khoảng 10 tuổi và kéo dài cho đến cuối tuổi thiếu niên hoặc đầu 20. Trong giai đọan vị thành niên, trẻ em trải qua sự thay đổi rõ ràng về phát triển thể chất, trí tuệ, và cảm xúc . Hướng dẫn trẻ vị thành niên vượt qua giai đoạn này là một thách thức đối với cha mẹ cũng như các bác sỹ lâm sàng. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên tại trường Centennial College - Canada.

Du học Canada ngành chăm sóc trẻ em và thanh niên tại trường Centennial College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên tại trường Centennial College - Canada.
Trong chương trình Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên, bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng vận động cho trẻ em, thanh thiếu niên và gia đình của chúng khi bạn học cách khuyến khích chúng tháo vát hơn và tự tin sử dụng tiếng nói của mình.

Chương trình Chăm sóc Trẻ em và Thanh niên kéo dài ba năm này sẽ xem xét các nguyên tắc, triết lý và đặc điểm của thực hành chăm sóc trẻ em và thanh niên có quan hệ từ các quan điểm lấy trẻ em và thanh niên làm trung tâm, phát triển và sinh thái. Nó cũng sẽ bao gồm các chủ đề liên quan đến ranh giới nghề nghiệp, sức khỏe tâm thần trẻ em và vị thành niên, tâm lý học, lý thuyết tư vấn, lý thuyết khủng hoảng, can thiệp và tư vấn (nhóm, cá nhân, gia đình), lạm dụng, vận động và chống áp bức.

Khi tốt nghiệp chương trình cấp bằng nâng cao này, bạn sẽ sẵn sàng cung cấp các chiến lược phòng ngừa và can thiệp sớm, đánh giá, điều trị và tư vấn cho trẻ em và thanh thiếu niên có thể gặp khủng hoảng, vật lộn với những thách thức tâm lý hoặc những người đang đối phó với căng thẳng khác các tình huống. Như vậy, bạn sẽ trở thành một thành viên có giá trị của nghề sức khỏe tâm thần và sử dụng kiến thức và kỹ năng của mình để hỗ trợ thay đổi cuộc sống từ mô hình dựa trên sức mạnh.

2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực:

 • Chuyên viên chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên
 • Tiếp cận thanh niên
 • Chuyên gia về cuộc sống trẻ em
 • Người ủng hộ thanh niên
 • Công lý cộng đồng
 • Hỗ trợ từ gia đình
 • Việc làm thanh niên
 • Nhà giáo dục
 • Nhân viên tư vấn
 • Hỗ trợ cộng đồng chuyên biệt

Du học Canada ngành chăm sóc trẻ em và thanh niên tại trường Centennial College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Centenial College
Ontario College Advanced Diploma of Child and Youth Care: Cao đẳng nâng cao Chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên.

 • Thời gian: 3 năm 
 • Campus: Progress
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 15,385.50 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: Criscos code 1205
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 6.5 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.0

Các môn học:

Semester 1
COMM-160/COMM-161    College Communications 1

 • CYCP-102    Counselling & Communication Skills
 • CYCP-104    Child Development
 • CYCP-112    Foundations in Child and Youth Care
 • CYCP-113    Child & Adolescent Mental Health 1
 • CYCP-114    Preparation for Professional Practice

GNED    General Education Elective

Semester 2
COMM-170/COMM-171    College Communications 2

 • CYCP-105    Field Practicum 1
 • CYCP-106    Reflective Practice 1
 • CYCP-115    Strength-Based Practices
 • CYCP-116    Child & Adolescent Mental Health 2
 • CYCP-117    Group Dynamics: Processes & Development
 • CYCP-118    Adolescent Development

Semester 3

 • CYCP-201    Counselling Theories and Practice
 • CYCP-210    Child & Adolescent Mental Health 3
 • CYCP-211    Introduction to the Family
 • CYCP-212    Advocacy and Children's Rights
 • CYCP-213    Group Dynamics: Theory & Practice
 • GNED-500    Global Citizenship: From Social Analysis to Social Action

Semester 4

 • CYCP-206    Field Practicum 2
 • CYCP-207    Reflective Practice 2
 • CYCP-214    Working with Traumatized Children and Youth
 • CYCP-215    Professional Recording

Semester 5

 • CYCP-301    Field Practicum 3 Specialized - Part 1
 • CYCP-302    Reflective Practice 3 - Part 1
 • CYCP-303    Child Abuse
 • CYCP-304    Advanced Counselling Skills
 • CYCP-311    Evidence-Based Practices 1

GNED    General Education Elective

Semester 6

 • CYCP-306    Field Practicum 3 Specialized - Part 2
 • CYCP-307    Reflective Practice 3 - Part 2
 • CYCP-312    Crisis Theory & Interventions
 • CYCP-313    Working with Families
 • CYCP-314    Evidence-Based Practices 2

Chương trình Chăm sóc Trẻ em và Thanh thiếu niên có thể được thực hiện toàn thời gian hoặc bán thời gian, và nếu bạn hiện đang làm việc trong lĩnh vực này, thông qua một chương trình học nghề do chính phủ tài trợ. Chương trình giảng dạy của chương trình được xem xét hàng năm để đảm bảo các khóa học được cập nhật và dựa trên nghiên cứu hiện tại và các thực tiễn tốt nhất. Các giảng viên của chương trình đều được đào tạo về chăm sóc trẻ em và thanh thiếu niên và có kiến thức sâu rộng, chuyên môn và kinh nghiệm thực địa. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan