Du học Canada ngành nhân sự tại trường Fanshawe College

Quản lý hệ thống nhân sự hay còn gọi là công tác hành chính. Đây là bộ phận quản lý và kiểm soát hầu hết các vấn đề liên quan đến giấy tờ, hợp đồng, môi trường làm việc và các vấn đề văn phòng khác. Đây là bộ phận hỗ trợ nhân viên giải quyết các vấn đề liên quan đến các thủ tục, giấy tờ cần thiết. Cũng như cung cấp hồ sơ cho các lãnh đạo và phòng ban khác khi cần. VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Quản trị kinh doanh chuyên ngành nhân sự tại trường Fanshawe College - Canada.

Du học Canada ngành nhân sự tại trường Fanshawe College

1. Tổng quan về chương trình học ngành ngành nhân sự tại trường Fanshawe - Canada.
Tốt nghiệp bằng tốt nghiệp về nguồn nhân lực với chương trình Quản trị Kinh doanh chuyên ngành nguồn nhân lực tại Fanshawe. Với chứng chỉ nhân sự này, học sinh tốt nghiệp với tất cả các công cụ, kỹ năng và kinh nghiệm cần thiết để tạo ra ảnh hưởng ngay lập tức trong thế giới nhân sự. Sinh viên sẽ tham gia vào lực lượng lao động sẵn sàng đóng góp và thực hiện ý tưởng của mình trong tất cả các năng lực nguồn nhân lực quan trọng. Một số khóa học về nguồn nhân lực sinh viên sẽ học bao gồm: tuyển dụng và lựa chọn, sức khỏe và an toàn lao động và quan hệ lao động.  

2. Cơ hội nghề nghiệp
Sinh viên tốt nghiệp chương trình Quản trị Kinh doanh chuyên ngành Nhân sự được chuẩn bị để tham gia vào lĩnh vực nhân sự trong tất cả các lĩnh vực:

 • Chuyên gia nhân sự
 • Tư vấn nhân sự
 • Quan hệ lao động, nhân viên công bằng việc làm
 • Quản trị viên Hệ thống thông tin nhân sự (HRIS)
 • Quản trị viên hưu trí và phúc lợi
 • Quản trị viên tính lương
 • Nhà tuyển dụng và quản lý đào tạo và phát triển .

Chuyên ngành sinh viên có thể theo đuổi công việc sau khi tốt nghiệp chương trình:
Có các lựa chọn để chuyển tiếp sang bằng 

 • Quản trị nhận sự nâng cao
 • Cử nhân thương mại danh dự (Quản lý nguồn nhân lực)

Du học Canada ngành nhân sự tại trường Fanshawe College

3. Chi tiết về các khóa học Quản trị kinh doanh chuyên ngành nhân sự tại trường Fanshawe College

3.1. Business Administration - Human Resources Diploma - Quản trị kinh doanh chuyên ngành nhân sự.

 • Thời gian: 2 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1,Tháng 9
 • Campus: Lon Don
 • Học phí tham khảo: 14 466 CAD/năm ( áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã chương trình học: BHR1
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh hoàn thành ít nhất lớp 12 hoặc tương đương, IELTS 6,0  trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học:
Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 19 tín chỉ trong này chương trình tại Cao đẳng Fanshawe để đáp ứng Điều kiện cư trú của Chương trình yêu cầu và tốt nghiệp từ chương trình này.

Level 1
Tham gia tất cả các Khóa học Bắt buộc sau:

 • ACCT-1100: Principles of Accounting 1    
 • BUSI-1060: Strategies for Success    1
 • MKTG-1012: Principles of Marketing 1    
 • MATH-1052: Business Math    3
 • BUSI-1005: Introduction to Business Processes    
 • WRIT-1032: Reason & Writing Business 1

Level 2
Tham gia tất cả các Khóa học Bắt buộc sau:

 • FINA-1004: Finance 1    
 • MGMT-1017: Human Resources Management    
 • COMP-1390: Software Appl. for the HR Professional    
 • COMM-3020: Professional Communication    
 • BUSI-1068: Effective Meetings & Presentations    
 • ACCT-1068: Introduction to Payroll    

Level 3
Tham gia tất cả các Khóa học Bắt buộc sau:

 • MGMT-1196: HR Mentorship Foundations    
 • MGMT-3007: Organizational Behaviour    
 • MGMT-3009: Recruitment & Selection    
 • MGMT-3042: Training & Development    
 • LAWS-1052: Employment Law    
 • ECON-1002: Economics 1    
 • COMP-3077: Excel for Business Adv    

Level 4
Chọn 3 môn trong môn học này. Tham gia tất cả các Khóa học Bắt buộc sau:
Group 1

 • MGMT-1197: Human Resources Mentorship    
 • MGMT-3048: Compensation & Benefits Administration    
 • MGMT-1217: Employee Resolution & Problem Solving    
 • MGMT-3043: Performance Management    
 • HLTH-1102: Occupational Health & Safety    

Group 2: Tham gia tất cả các Khóa học Bắt buộc sau:

 • MGMT-3066 or INNV-1001
 • MGMT-3066: Organizational Development & Change    
 • INNV-1001: Innovation Applications    
 • Gen Ed - Môn tự chọn. Học 3 Tín chỉ -Thường lấy ở Cấp độ 4

3.2, Business Administration - Human Resources Advanced Diploma – Quản trị kinh doanh chuyên ngành nhân sự nâng cao

 • Thời gian: 1 năm
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 9
 • Campus: LonDon
 • Học phí tham khảo: 14 466 CAD/năm ( áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã chương trình học: BAH1
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh hoàn thành hoàn thành khóa Business Administration - Human Resources Diploma, IELTS 6,0  trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 5.5

Các môn học:
Sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 29 tín chỉ trong này chương trình tại Cao đẳng Fanshawe để đáp ứng Điều kiện cư trú của Chương trình yêu cầu và tốt nghiệp từ chương trình này.

Level 5: Lấy 1 trong các Nhóm sau:
Group 1

 • BUSI-1002: Work Issues & Ethics    3
 • MGMT-3060: Negotiating-Mediation & Conflict Res    

Group 2

 • MGMT-5069: HR Community Consultancy 1    

Level 6
Tham gia tất cả các Khóa học Bắt buộc sau:

 • MGMT-1163: Labour Relations    
 • SFTY-5001: Safety Administration    
 • SFTY-5002: Hazard Management    
 • ECON-1005: Economics 2    

Level 6 - Add'l Req
Học sinh sẽ được ghi danh vào một trong các nhóm sau:

Group 1

 • MGMT-5067: Managing Strategic HR Projects    
 • MGMT-5068: Managing Leaders & Leadership    

Group 2

 • INNV-5001: Innovation Applications    
 • MGMT-5068: Managing Leaders & Leadership    

Group 3
MGMT-5070: HR Community Consultancy 2    
Gen Ed - Electives
Take 6 General Education Credits - Normally taken in Levels 4 and 5

3.3. Honours Bachelor of Commerce (Human Resources Management) - Cử nhân thương mại danh dự (Quản lý nguồn nhân lực)

 • Thời gian: 2 năm. (Nếu học thẳng đại học là 4 năm tương đương 8 level. Nếu học từ Diploma: 2 năm tương đương 4 level)
 • Kỳ nhập học chính: tháng 9.
 • Campus: London
 • Học phí tham khảo: 7,818.50/ 1 level (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường
 • Mã chương trình học: BHM1
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam or Tốt nghiệp Cao đẳng tại trường Fanshawe; GPA: 7.0 trở lên, IELTS: 6.5 không band nào dưới 6.0

Các môn học:
Phải hoàn thành 35 tín chỉ nếu học 4 năm Đại học
Group 1
LEVEL 1

 • MATH-7007: Mathematics for Decision Making    
 • ACCT-7002: Accounting 1-Intro    
 • COMP-7012: Computer Applications for Business    
 • MGMT-7006: Management Fundamentals    
 • COMM-7018: Professional Comm. in a Diverse World    

Group 2
LEVEL 2

 • MKTG-7001: Marketing 1    
 • ECON-7005: Microeconomics    
 • MGMT-7008: Operations Management    
 • MGMT-7007: Human Resources Management    

Group 3
LEVEL 3

 • ECON-7006: Macroeconomics    
 • ACCT-7004: Management Accounting    
 • MGMT-7009: Principles of Organizational Behaviour

Group 4
LEVEL 4

 • LAWS-7002: Business Law    
 • MKTG-7002: Marketing 2    
 • SYST-7001: Business Information Systems    
 • METH-7022: Statistics for Business    

Group 5
LEVEL 5

 • FINA-7006: Financial Management    
 • MGMT-7012: Managing Performance    
 • MGMT-7013: Talent Acquisition    
 • MGMT-7014: Employee & Labour Relations    

Group 6
LEVEL 6

 • MGMT-7015: International Human Resources    
 • MGMT-7016: Managing Programs & Projects    
 • SFTY-7003: Workplace Health & Safety    
 • MGMT-7017: Compensation    
 • MGMT-7011: Leaders & Leadership    

Group 7
LEVEL 7

 • LAWS-7003: Employment & Labour Law    
 • MGMT-7018: Training & Development    
 • COMP-7013: HRIS-Data & Enquiry    
 • MGMT-7019: Pension & Benefits    
 • COOP-1021: Co-Op Educ. Employment Prep    
 • MGMT-7021: Negotiation/Mediation/Dispute Resolution    
 • ENTP-7001: Business Entrepreneurship    

Group 8
LEVEL 8

 • MGMT-7020: Planning for the HR Professional    
 • MGMT-7022: Organizational Development    
 • MGMT-7041: Strategic Management    
 • DEVL-7001: Career Development    
 • MGMT-7040: Capstone Project    

Group 9 Thực tập

 • COOP-BHM1W    
 • BHM1 Co-op Work Term    
 • Non-Core Courses

Group 1
LEVEL 2

 • COMM-7021: Argumentation & Persuasion    

Group 2
LEVEL 3

 • LIBS-7001: Ethics in a Global Context    3
 • MGMT-7042: Computational Thinking    3

Group 3

 • Gen Ed - Electives - Take 3 General Education Elective Credits at the
 • Introductory Level from one of the following subjects -
 • Humanities, Social Science, Math, Science -
 • Normally taken in Level 2

Group 4

 • Thường lấy trong Levels 6 and 8

Group 5
Thường lấy trong Levels 3, 4 and 5

Chương trình cấp bằng Cử nhân Thương mại Danh dự (Quản lý Nguồn nhân lực) kéo dài bốn năm của Fanshawe sẽ cung cấp cho bạn kiến thức cơ bản về kinh doanh như kế toán, tiếp thị và các ứng dụng máy tính. Đồng thời, bạn sẽ chuyên môn hóa và tập trung các kỹ năng của mình trong các khóa học quản lý nguồn nhân lực, bao gồm quản lý hiệu suất, lập kế hoạch nguồn nhân lực, thu nhận tài năng, quan hệ nhân viên và lao động cũng như quản lý lương thưởng và phúc lợi. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này  thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan

HN: 0914 34 37 38 - 0982 03 99 68
HCM: 0918 34 37 38 - 0916 399 944