Du học Canada ngành phân tích dữ liệu tại trường Langara College

Trước đây, dữ liệu luôn được thu thập và các quyết định được đưa ra dựa trên nhu cầu của tổ chức và kết quả phân tích dữ liệu. Kể từ khi bùng nổ thông tin, tất cả mọi người (chính phủ, doanh nghiệp và phương tiện truyền thông xã hội, v.v.) đã thu thập dữ liệu để không bị tụt hậu so với các đối thủ cạnh tranh. Phần lớn trong số họ không biết kích thước, hình dạng hoặc màu sắc của những thứ mà họ đang tìm kiếm. Trong một số trường hợp, họ thậm chí không biết thứ mà họ đang tìm kiếm là gì. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Phân tích dữ liệu tại trường Langara College - Canada.

Du học Canada ngành phân tích dữ liệu tại trường Langara College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Phân tích dữ liệu tại trường Langara College - Canada.
Chứng chỉ sau Đại học về phân tích dữ liệu tập trung vào toàn bộ vòng đời của quá trình phân tích dữ liệu từ thu thập thông qua phân tích đến trình bày kết quả. Thông qua hợp tác với các đối tác trong ngành, sinh viên có được kinh nghiệm xử lý dữ liệu thực tế từ các lĩnh vực như viễn thông, tài chính và chăm sóc sức khỏe. Trong các khóa học hướng đến phòng thí nghiệm, họ học cách làm sạch và phân tích dữ liệu cũng như trình bày hiệu quả những phát hiện của họ từ việc phân tích dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc. Học sinh sẽ đạt được các kỹ năng về phần mềm và ứng dụng tiêu chuẩn của ngành.

Phân tích dữ liệu là một khu vực chứa các công cụ có liên quan cho phép bạn phân chia và điều chỉnh các tập dữ liệu khổng lồ để tìm ra kim chỉ nam cho kết cấu phù hợp.

2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực: viễn thông, tài chính và các ngành chăm sóc sức khỏe….

Du học Canada ngành phân tích dữ liệu tại trường Langara College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Langara College

3.1 Post-Degree Diploma in Data Analytics: Sau Đại học về Phân tích dữ liệu

 • Thời gian: 2 năm 
 • Campus: Vancover
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 17 700 CAD/năm (áp dụng 2022) tương đương 30 tín chỉ.– có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: không có
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 7.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.5

Các môn học: học sinh hoàn thành 46 – 47 tín chỉ

 • BUSM 4805    Professional Business Practice    
 • BUSM 4830    Project Management    
 • CMNS 4800    Communications for Technical Professions    
 • CPSC 4800    Computing for Data Analytics    
 • CPSC 4810    Transformations for Data Analytics    
 • CPSC 4820    Visualization for Data Analytics    
 • CPSC 4830    Data Mining for Data Analytics    
 • DANA 4800    Data Analysis and Statistical Inference    
 • DANA 4810    Predictive Analytics - Quantitative Data    
 • DANA 4820    Predictive Analytics - Qualitative Data    
 • DANA 4830    Dimension Reduction & Classification I    
 • DANA 4840    Classification II    
 • DANA 4850    Capstone Project    
 • EXPE 4801    Career Goals, Resumes, and Cover Letters    
 • EXPE 4802    Interviews and Your Professional Image    
 • EXPE 4803    Employment Search Strategies    
 • MATH 4801    Mathematics for Data Analytics    

3.2 Post-Degree Certificate in Data Analytics: Chứng chỉ về Phân tích dữ liệu

 • Thời gian: 1 năm 
 • Campus: Vancover
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 17 700 CAD/năm (áp dụng 2022) tương đương 30 tín chỉ.– có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: không có
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 7.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.5

Các môn học: học sinh hoàn thành 25 -26 tín chỉ

 • CPSC 4800    Computing for Data Analytics    3
 • CPSC 4810    Transformations for Data Analytics    4
 • CPSC 4820    Visualization for Data Analytics    3
 • DANA 4800    Data Analysis and Statistical Inference    3
 • DANA 4810    Predictive Analytics - Quantitative Data    3
 • DANA 4820    Predictive Analytics - Qualitative Data    3
 • DANA 4830    Dimension Reduction & Classification I    3
 • DANA 4840    Classification II    3
 • MATH 4801    Mathematics for Data Analytics 1

Langara College cung cấp hai chương trình Phân tích Dữ liệu. Cả hai chương trình đều cho phép sinh viên có được kinh nghiệm xử lý dữ liệu bằng cách sử dụng các ứng dụng phần mềm tiêu chuẩn công nghiệp và có nhiều cơ hội tinh chỉnh các kỹ năng mềm của họ để truyền đạt hiệu quả những phát hiện của họ. Sinh viên tốt nghiệp sẽ có hiểu biết sâu rộng về vòng đời dữ liệu và sẽ được trang bị để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trong các quy trình phân tích dữ liệu. Các nhà phân tích phải làm việc với dữ liệu để hỗ trợ sự phát triển của một tổ chức và giúp đưa ra các quyết định kỹ thuật và chiến lược. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan