Du học Canada ngành quản lý kinh doanh quốc tế tại trường Langara College

Khi thế giới ngày càng trở nên liên kết với nhau, nhu cầu về các chuyên gia có kiến thức vững vàng trong kinh doanh quốc tế ngày càng tăng. Ngoài ra, sinh viên được khuyến khích chọn các môn tự chọn giúp họ tiếp xúc với nền kinh tế, lịch sử, văn hóa, ngôn ngữ và thực tiễn kinh doanh của các quốc gia lớn trên thế giới. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành Quản lý kinh doanh quốc tế tại trường Langara College - Canada.

Du học Canada ngành quản lý kinh doanh quốc tế tại trường Langara College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Quản lý kinh doanh quốc tế tại trường Langara College - Canada.
Các chương trình của chúng tôi cung cấp nền tảng vững chắc cho các hoạt động kinh doanh liên quan đến thương mại quốc tế, xuất khẩu và nhập khẩu. Kết quả là sự kết hợp chiến thắng của các kỹ năng sẽ chuẩn bị cho các sinh viên tốt nghiệp cho các cơ hội việc làm ở cả Canada và nước ngoài. Sinh viên có thể chọn tập trung vào Kinh doanh Quốc tế ở cấp bằng tốt nghiệp hoặc bằng cách hoàn thành Chuyên môn Kinh doanh Quốc tế trong năm thứ ba và thứ tư của Chương trình Tập trung Quản lý Kinh doanh BBA.

Sinh viên quan tâm đến Quản lý Kinh doanh Quốc tế nên đăng ký chương trình BBA thông qua Trường Quản lý và sau đó chọn Chuyên ngành Kinh doanh Quốc tế.

2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực:

 • Quản lý dự án
 • Thương mại và đầu tư
 • Giao nhận vận tải
 • Quản lý bán hàng vận chuyển
 • Tư vấn kinh doanh quốc tế
 • Đại lý xuất nhập khẩu
 • Môi giới hải quan

Du học Canada ngành quản lý kinh doanh quốc tế tại trường Langara College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Langara College

Bachelor of International Business Management: Cử nhân Quản lý kinh doanh Quốc tế

 • Thời gian: 4 năm 
 • Campus: Vancover
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 1, Tháng 5, Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 17 700 CAD/năm (áp dụng 2022) tương đương 30 tín chỉ.– có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: không có
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 7.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.5

Các môn học: 
Năm 1 và năm 2: học sinh phải hoàn thành 60 tín chỉ

 • BCAP 1200    Business Computer Applications I    
 • BUSM 1100    Introduction to Business in Canada    
 • CMNS 1118    Written Communications    
 • MARK 1115    Introduction to Marketing    

One of

 • ECON 1220    Principles of Microeconomics    
 • ECON 1221    Principles of Macroeconomics    

One of

 • ENGL 1123    Introduction to Academic Writing    
 • ENGL 1127    Essay Writing and Short Prose Selections    
 • ENGL 1128    Short Prose Selections and Composition    

One of

 • FMGT 1115    Financial Accounting I
 • FMGT 1116    Accounting for Managers    
 • FMGT 2293    Financial Accounting Overview    

One of

 • MATH 1118    Mathematics of Finance    
 • MATH 1119    Mathematics of Business Affairs    
 • MATH 1171    Calculus I    
 • MATH 1174    Calculus I - Economic and Business Applications    

One of

 • STAT 1123    Basic Probability and Statistics for Business
 • STAT 1124    Statistical Methods I    
 • STAT 1181    Descriptive and Elementary Inferential Statistics

Năm 3 và năm 4: học sinh hoàn thành 63 tín chỉ

 • BUSM 4200    Strategic Management    
 • BUSM 4300    Applied Business Project    
 • INTB 3100    Management Issues in International Business    
 • CMNS 2228    Advanced Written Communications    
 • PHIL 3200    Critical Thinking and Business Ethics    

One of

 • BCAP 3100    Business Computer Applications II    
 • BCAP 3200    Business Information Systems    

One of

 • ECON 1220    Principles of Microeconomics    
 • ECON 1221    Principles of Macroeconomics
 • BUSM 3200    Operations Management    
 • BUSM 4100    Project Management    
 • BUSM 4120    Organizations and Change    
 • INTB 2000    Introduction to International Business    

One of

 • STAT 1224    Statistical Methods II    
 • STAT 3222    Intermediate Applied Statistics for Business    
 • STAT 3223    Intermediate Quantitative Methods

Để có được Bằng Cử nhân Quản trị Kinh doanh, sinh viên phải hoàn thành tối thiểu 123 tín chỉ. Các khóa học có thể được thực hiện trên cơ sở toàn thời gian hoặc bán thời gian. Sinh viên lấy 15 tín chỉ mỗi học kỳ có thể hoàn thành toàn bộ chương trình BBA trong bốn năm. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan