Du học Canada ngành quản lý quan hệ công chúng tại trường Centenial College

(Public Relations - PR) là thực hiện các công việc, chiến lược cụ thể nhằm thiết lập cầu nối giữa tổ chức, doanh nghiệp với cộng đồng, khách hàng (hiện tại và tiềm năng), nhà đầu tư, giới truyền thông... nhằm định hình, khẳng định tên tuổi, thương hiệu sản phẩm hoặc đơn vị trong toàn bộ hoạt động và tiến trình phát triển. Trong bài viết này VNPC sẽ giới thiệu đến các bạn ngành tại Quản lý quan hệ Công chúng trường Centenial College - Canada.

Du học Canada ngành quản lý quan hệ công chúng tại trường Centenial College

1. Tổng quan về chương trình học ngành Quản lý quan hệ công chúng tại trường Centenial College - Canada.
Chương trình Cử nhân Quản lý Quan hệ Công chúng, Chương trình Danh dự tại Trung tâm Nghệ thuật của Cao đẳng Centennial là một chương trình đào tạo độc đáo, đầu tiên ở Canada kết hợp quan hệ công chúng và nghiên cứu kinh doanh. Trong bốn năm, chương trình này sẽ chuẩn bị cho bạn một sự nghiệp thú vị trong quan hệ công chúng (PR), truyền thông xã hội và truyền thông doanh nghiệp.

Chương trình Cử nhân Quản lý Quan hệ Công chúng, Danh dự do Trường Truyền thông, Nghệ thuật và Thiết kế phối hợp với Trường Kinh doanh cung cấp, sẽ cân bằng giữa lý thuyết, nguyên tắc và ứng dụng của PR với nền tảng vững chắc về các nguyên tắc kinh doanh thông qua mười cốt lõi các khóa học kinh doanh.

2. Cơ hội nghề nghiệp sau khi tốt nghiệp: 
Sau khi Tốt nghiệp sinh viên có thể làm các lĩnh vực:

 • Điều phối viên mạng xã hội
 • Quản lý cộng đồng
 • Điều phối viên quan hệ công chúng
 • Chuyên gia truyền thông doanh nghiệp
 • Điều phối viên dự án
 • Liên kết nghiên cứu
 • Chuyên gia quan hệ truyền thông

Du học Canada ngành quản lý quan hệ công chúng tại trường Centenial College

3. Chi tiết về các khóa học tại trường Centenial College

Honours Bachelor of Public Relations: Cử nhân Quản lý Quan hệ Công chúng

 • Thời gian: 4 năm 
 • Campus: Story Arts Centre 
 • Kỳ nhập học chính: Tháng 9
 • Học phí tham khảo: 18,521.00 CAD/năm (áp dụng 2022) – có thể thay đổi theo quy định của nhà trường.
 • Mã chương trình học: Criscos code 0617
 • Yêu cầu đầu vào khóa học: Học sinh Tốt nghiệp lớp 12 tại Việt Nam, IELTS 7.0 trở lên không kỹ năng nào dưới dưới 6.5

Các môn học:

Semester 1

 • BUS-100    Introduction to Business
 • BUS-130    Principles of Marketing I
 • ENG-115    The Power of Communications
 • PRM-100    Introduction to Public Relations
 • PRM-110    Introduction to Media

Semester 2

 • BUS-150    Organizational Behaviour
 • BUS-160    Business Law
 • MTH-116    Statistics
 • PRM-150    Introduction to Social Media
 • PRM-152    Writing for Public Relations 1

Semester 3

 • BUS-200    Corporate Social Responsibility
 • BUS-210    Introduction to Accounting
 • PRM-200    Media Relations
 • PRM-210    Strategic Communications Planning
 • REA-215    Fundamentals of Research

Semester 4

 • BUS-250    Financial Management
 • BUS-456    Business Research and Analysis
 • GCE-215    Global Citizenship and Equity: World Hunger
 • PHL-215    Ethics for a Plural World
 • PRM-215    Internal Communications

Semester 5

 • BUS-300    Project Management
 • LIB-SOC    Liberal Studies Elective: Social Science
 • PRM-300    Advanced Social Media
 • PRM-310    Writing for Public Relations 2
 • PRM-320    Introduction to Communication Design

Semester 6

 • COOP-221    Employment Pre-placement
 • LIB-HUM    Liberal Studies Elective: Humanities
 • LIB-NAT    Liberal Studies Elective: Natural Science
 • PRM-350    Non-Profit Communications
 • PRM-360    Investor Relations
 • PRM-370    Communications Law and Ethics
 • PRM-420    Practicum Prep

Semester 7

 • BUS-400    Introduction to Entrepreneurial Opportunities
 • LIB-ART    Liberal Studies Elective: Arts
 • LIB-PHL    Liberal Studies Elective: Philosophy
 • PRM-400    Public Sector Communications
 • PRM-410    Advanced PR Writing

Semester 8

 • PRM-450    Communications Research and Measurement
 • PRM-460    Public Affairs
 • PRM-470    Social Media Lab
 • PRM-480    Senior Level Thesis/Major Project
 • PRM-490    Issues Management and Crisis Communications

Trong thời gian học tại trường Centenial College, bạn sẽ hoàn thành các dự án trong thế giới thực cho phép bạn áp dụng kiến thức mới học được của mình. Từ việc viết thông cáo báo chí đến lập kế hoạch cho các sự kiện, bạn sẽ tham gia vào các tình huống thực tế sẽ tạo nền tảng cho các khái niệm lớp học cốt lõi của mức độ bốn năm này. Nhưng nếu bạn không chắc về ngành nghề này, hoặc vẫn đang lựa chọn thì hãy liên hệ với VNPC để quyết định chọn ngành nghề nhé.

Chi sẻ :

Tin Liên Quan